• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 998 items
 1. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. African Studies: Core Course Package

  African Studies: Core Course Package Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=AA113 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Sociology and cultural studies Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Agricultural programme- Economy

  Agricultural programme - Economy ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)- Master´s Programme

  Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)- Master´s Programme

  Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Agriculture Programme- Rural Development

  Agriculture Programme - Rural Development ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages