• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 182 items
 1. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat ohjelmistotuotannon osaamisalassa ovat Palvelutehtävissä toimiminen ja Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tutkinnon keskeisiä tavoitteita ovat alan palvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen, tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, ohjelmistotuotanto ja projektiosaaminen, verkkopohjaisten palveluiden toteuttaminen sekä yrittäjälähtöinen toiminta. Opiskelet ohjelmointia ja tietokantoja, joita käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, PHP ja Java. Ohjelmistotuotannon osaamisalassa painottuvat ohjelmistotuotannon eri vaiheet: ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja ohjelmiston toteuttaminen. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä luovuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi niin myynti- ja palvelutehtävissä kuin projektityöskentelyssä. Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet terveydentilassa eivät estä alalle työllistymistä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Datanomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Datanomi  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat Palvelutehtävissä toimiminen ja Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tutkinnon keskeisiä tavoitteita ovat alan palvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen, tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, ohjelmistotuotanto ja projektiosaaminen, verkkopohjaisten palveluiden toteuttaminen sekä yrittäjälähtöinen toiminta. Opiskelet ohjelmointia ja tietokantoja, joita käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, PHP ja Java. Ohjelmistotuotannon osaamisalassa painottuvat ohjelmistotuotannon eri vaiheet: ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja ohjelmiston toteuttaminen. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä luovuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi niin myynti- ja palvelutehtävissä kuin projektityöskentelyssä. Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet terveydentilassa eivät estä alalle työllistymistä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Datanomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Datanomi  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on elektroniikan ja ICT:n perustehtävät. Lisäksi ICT-asentaja suorittaa pakollisena tutkinnon osan tietokone- ja tietoliikenneasennukset sekä joko osan palvelinjärjestelmät ja projektityöt tai osan tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapito-määräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: ICT-asentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on elektroniikan ja ICT:n perustehtävät. Lisäksi ICT-asentaja suorittaa pakollisena tutkinnon osan tietokone- ja tietoliikenneasennukset sekä joko osan palvelinjärjestelmät ja projektityöt tai osan tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapito-määräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: ICT-asentajaksi Kokkolassa      ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnoista valmistuu monitaitoisia ICT-asentajia, joilla on myös sähköteknistä osaamista. ICT-asentajan ammatillisiin opintoihin sisältyy: sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan ja elektroniikan perusteet elektroniikkakytkentöjen simulointi, rakentaminen ja mittaaminen sulautetun elektroniikan rakentaminen (sis. prosessorin) ja ohjelmointi robotin ohjaaminen ohjelmoimalla tietokone-/tietoliikennelaitteiden asennus ja konfigurointi tilaajan vaatimusten mukaisesti tietoteknisten laitteiden rakenteeseen ja toimintaan tutustuminen sekä niiden suojaaminen kyberturvallisuuteen liittyviltä riskeiltä kiinteistöjen sähköasennuksien perusteet (osa sähkö- ja automaatiotekniikkaa) ja niihin liittyvät mittaukset kiinteistöjen tietoliikennekaapeleiden ja turvalaitteiden asennukset sekä niihin liittyvät käyttöönottomittaukset Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat käden taidot, ongelmanratkaisutaidot sekä looginen päättelykyky. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua ammattitaitokilpailuihin (lajit elektroniikka, robotiikka, tietoverkot). Tutustu tarkemmin Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävän koulutuksen sisältöön Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jot ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnoista valmistuu monitaitoisia ICT-asentajia, joilla on myös sähköteknistä osaamista. ICT-asentajan ammatillisiin opintoihin sisältyy: sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan ja elektroniikan perusteet elektroniikkakytkentöjen simulointi, rakentaminen ja mittaaminen sulautetun elektroniikan rakentaminen (sis. prosessorin) ja ohjelmointi robotin ohjaaminen ohjelmoimalla tietokone-/tietoliikennelaitteiden asennus ja konfigurointi tilaajan vaatimusten mukaisesti tietoteknisten laitteiden rakenteeseen ja toimintaan tutustuminen sekä niiden suojaaminen kyberturvallisuuteen liittyviltä riskeiltä kiinteistöjen sähköasennuksien perusteet (osa sähkö- ja automaatiotekniikkaa) ja niihin liittyvät mittaukset kiinteistöjen tietoliikennekaapeleiden ja turvalaitteiden asennukset sekä niihin liittyvät käyttöönottomittaukset Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat käden taidot, ongelmanratkaisutaidot sekä looginen päättelykyky. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua ammattitaitokilpailuihin (lajit elektroniikka, robotiikka, tietoverkot). Tutustu tarkemmin Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävän koulutuksen sisältöön Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jot ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Käytön tuen osaamisala

  Datanomiopinnoissa: tutustutaan it-tukipalvelu- ja asiakaspalvelutehtävissä toimimiseen opetellaan hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto- ja laiteasennuksia harjoitellaan opastamaan ja kouluttamaan käyttäjiä erilaisissa tietoteknisissä ongelmatilanteissa perehdytään mikrotuen tehtävien merkitykseen osana yrityksen tietohallintoa tutustutaan ja opetellaan käyttämään erilaisia työväline-, viestintä- ja sovellusohjelmia opetellaan toimimaan erilaisissa tietojärjestelmä-, it-ylläpito- ja hankintaprosesseissa opetellaan Internetsivujen tekemisen perusteet ja perehdytään niissä ylläpidettävän tiedon päivittämiseen tutustutaan Internetympäristön viestinnällisiin teknisiin mahdollisuuksiin opetellaan toimimaan tietoturvallisesti tutustutaan uusimpiin teknologioihin ja mobiilipäätelaitteisiin sekä niissä tarjottaviin palveluihin sekä syvennetään osaamista: suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia multimediatuotteita, mainos- ja markkinointijulkaisuja sekä sähköisiä kauppapaikkoja. Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat matemaattiset taidot sekä looginen päättelykyky. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Ohjelmistotuotannon koulutusohjelmassa: opetellaan ohjelmoinnin perusteet ja sovelluskehittäminen tutustutaan useampaan ohjelmointikieleen ja kehitysympäristöön tutustutaan it-tukipalvelu- ja asiakaspalvelutehtävissä toimimiseen opetellaan hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto- ja laiteasennuksia tutustutaan ja opetellaan käyttämään erilaisia työväline-, viestintä- ja sovellusohjelmia opetellaan toimimaan erilaisissa tietojärjestelmä- ja hankintaprosesseissa opetellaan Internetsivujen tekemisen perusteet ja perehdytään niissä ylläpidettävän tiedon päivittämiseen ja hallintaan tutustutaan Internetympäristön viestinnällisiin teknisiin mahdollisuuksiin opetellaan toimimaan tietoturvallisesti sekä syvennetään osaamista: suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia multimediatuotteita, ohjelmia ja sähköisiä kauppapaikkoja. Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat matemaattiset taidot sekä looginen päättelykyky. Opetus toteutetaan luokkaopetuksena, jossa käytössämme on uutta teknologiaa, aktiivitaulut ja langaton verkko, joka mahdollistaa opiskelijan omien mobiilipäätelaitteiden käytön. Lisäksi opetusta toteutetaan tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja työssäoppimisjaksoilla. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Ohjelmistotuotannon koulutusohjelmassa: opetellaan ohjelmoinnin perusteet ja sovelluskehittäminen tutustutaan useampaan ohjelmointikieleen ja kehitysympäristöön tutustutaan it-tukipalvelu- ja asiakaspalvelutehtävissä toimimiseen opetellaan hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto- ja laiteasennuksia tutustutaan ja opetellaan käyttämään erilaisia työväline-, viestintä- ja sovellusohjelmia opetellaan toimimaan erilaisissa tietojärjestelmä- ja hankintaprosesseissa opetellaan Internetsivujen tekemisen perusteet ja perehdytään niissä ylläpidettävän tiedon päivittämiseen ja hallintaan tutustutaan Internetympäristön viestinnällisiin teknisiin mahdollisuuksiin opetellaan toimimaan tietoturvallisesti sekä syvennetään osaamista: suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia multimediatuotteita, ohjelmia ja sähköisiä kauppapaikkoja. Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat matemaattiset taidot sekä looginen päättelykyky. Opetus toteutetaan luokkaopetuksena, jossa käytössämme on uutta teknologiaa, aktiivitaulut ja langaton verkko, joka mahdollistaa opiskelijan omien mobiilipäätelaitteiden käytön. Lisäksi opetusta toteutetaan tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja työssäoppimisjaksoilla. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittanut hallitsee alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapidon perustehtävät. Alaa opiskellessa ja alan töissä toimiessa on välttämätöntä sisäistää erityisesti työ-, sähkö-, ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaiset työtavat.  Lisäksi alalla toimivan on myös ymmärrettävä tietojenkäsittelyyn liittyvän salassapitomääräykset sekä hallittava tietotekniikan perusteet. Alan ammattilaisen taitovaatimuksiin kuuluu myös osata käsitellä laitteita ja komponentteja ESD-suojausvaatimukset huomioiden. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnosta (lukio- ja/tai yo-pohjainen koulutus) valmistutaan Stadin ammattiopistossa ICT-asentajaksi. ICT-asentaja osaa tehdä tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Keskeisiä osaamisalueita ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä tietokonelaitteet, niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Koulutuksen edellyttämä terveydentila Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages