• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1 item
  1. Funeral manager

    ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01147) - Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …) - Communiceert assertief met alle actoren - Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n) - Stuurt medewerkers aan - Werkt efficiënt samen met collega’s - Overlegt met de leidinggevende indien nodig - Past zich flexibel aan - Neemt zelfstandig beslissingen - Anticipeert op omstandigheden ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01148) - Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …) - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Stelt procedures op - Werkt conform de opgestelde procedures - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe - Bespreekt problemen met leidinggevende - Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein - Leert nieuwe technieken en past ze toe ● Handelt volgens de professionele gedragscodes (co 01149) - Communiceert empathisch met alle betrokken actoren - Respecteert de zakelijke en ceremoniële omgangsvormen - Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen - Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering ● Neemt kennis van de opdracht (uurroosters, plaatsen, werkzaamheden, …), maakt het materiaal en de accessoires klaar die nodig zijn voor de begrafenis (K260101 Id13535-c) - Plant en treft de nodige voorbereidingen voor de uitvaart (middelen en personeel) - Houdt zich aan de wensen van de familie en de nabestaanden - ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community