• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 46 items
 1. Artista

  A képesítéssel rendelkező képes: önálló artistaprodukció létrehozására jogszabályi kötelezettségek ismeretére és alkalmazására szakmai bemutatókon való részvételre referenciaanyagok készítésére piaci igények felmérésére és üzleti ajánlatok adására számítógépes felhasználói ismeretek alkalmazására rendszeres kapcsolattartásra munkaadókkal és ügynökségekkel adminisztrációs tevékenységekre és szerződések kötésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Artista I. (Akrobata szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hagyományos-, modem-, „új cirkuszi”-, kortárs cirkuszi, cirkusz-színházi előadásban önállóan artista mozgásanyag művészi bemutatására társművészetek: zene, tánc, pantomim, színjátszás, kaszkadőr elemek felhasználására a produkciókészítés folyamatában új eszközök, fejlesztésére, meglévők új kombinációban történő alkalmazására artista tevékenysége folyamatos elemzésére, értékelésére, és tapasztalatai alapján művészi munkájának fejlesztésére tájékozódni a szakmai trendekről, követelményekről, felmérni saját kompetenciáit, forrásanyagot gyűjteni partnereinek betanítani, betaníttatni a mozgásanyagot, összehangolni tevékenységét partnereivel ...

  Awarding bodyBaross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Artista I. (Egyensúlyozó szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hagyományos-, modem-, „új cirkuszi”-, kortárs cirkuszi, cirkusz-színházi előadásban önállóan artista mozgásanyag művészi bemutatására társművészetek: zene, tánc, pantomim, színjátszás, kaszkadőr elemek felhasználására a produkciókészítés folyamatában új eszközök, fejlesztésére, meglévők új kombinációban történő alkalmazására artista tevékenysége folyamatos elemzésére, értékelésére, és tapasztalatai alapján művészi munkájának fejlesztésére tájékozódni a szakmai trendekről, követelményekről, felmérni saját kompetenciáit, forrásanyagot gyűjteni partnereinek betanítani, betaníttatni a mozgásanyagot, összehangolni tevékenységét partnereivel ...

  Awarding bodyBaross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Artista I. (Légtornász szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hagyományos-, modem-, „új cirkuszi”-, kortárs cirkuszi, cirkusz-színházi előadásban önállóan artista mozgásanyag művészi bemutatására társművészetek: zene, tánc, pantomim, színjátszás, kaszkadőr elemek felhasználására a produkciókészítés folyamatában új eszközök, fejlesztésére, meglévők új kombinációban történő alkalmazására artista tevékenysége folyamatos elemzésére, értékelésére, és tapasztalatai alapján művészi munkájának fejlesztésére tájékozódni a szakmai trendekről, követelményekről, felmérni saját kompetenciáit, forrásanyagot gyűjteni partnereinek betanítani, betaníttatni a mozgásanyagot, összehangolni tevékenységét partnereivel ...

  Awarding bodyBaross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Egyházzenész I. (Kántor-énekvezető szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: a szolfézs, a zeneelmélet és a zenetörténet követelményeinek megfelelni felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeiben, az egyházzene történetének fő korszakaiban tájékozódni a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait a gyakorlatba vinni az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket a gyakorlatban megvalósítani a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot tisztán és szépen formálva énekelni a liturgiának, a művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon istentiszteleti énekrendet összeállítani az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazni orgonán az istentiszteleti énekanyagot kísérni orgonán egyszerűbb orgonaműveket előadni szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egyés többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni ...

  Awarding bodyPremontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Klasszikus zenész II. (Hangkultúra szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni partitúrát olvasni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Klasszikus zenész II. (Hangszeres-zenész (fafúvós,rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni partitúrát olvasni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Klasszikus zenész II. (Magánénekes szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni tisztán intonálni összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra zeneművek önálló megtanulására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: saját invenciójú zeneműveket komponálni alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Népzenész II. (Népi énekes szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages