• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 57 items
 1. Cybersecurity Engineering- Professional master studies

  The course aims to provide the necessary competencies for a cyber security specialist who is responsible for strengthening information systems as well as preventing cyber-attacks and security incidents, carrying out risk analysis and offering security measures to mitigate threats in their workplace or for an external client. CAREER In the near future the demand for Engineering and Information and communication technology specialists will surpass supply, which opens up great career prospects for cybersecurity specialists. Graduates can work in various public and private sector organisations as integrated security testers and cybersecurity specialists, who can collaborate effectively, think critically and make data-based decisions. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kiberdrošības inženierija- Prof. mag. studijas

  Jau šobrīd un tuvākajā laikā pieprasījums pēc inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem ievērojami pārsniegs piedāvājumu, tādējādi paverot lieliskas karjeras iespējas kiberdrošības speciālistiem. Sevišķs pieaugums gaidāms kiberdrošības industrijā, kur vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un NIS direktīva jau 2018. gadā ieviesīs straujas pārmaiņas, pastiprinot prasības e-pakalpojumu un e-produktu drošības testiem. Ja Tev ir pastiprināta interese par kiberdrošību, augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības risku mazināšanu e-produktos, e-pakalpojumos, informācijas sistēmā vai kibertelpā – šī programma domāta Tev. Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Virtual Reality and Smart Technologies- Professional master studies

  The study programme provides extensive knowledge about Virtual Reality and Augmented Reality (VR/AR) technologies, their usage and role in innovation. A vital part of the programme is the opportunity for students to gain hands-on experience whilst working on live projects alongside various tech businesses, start-ups and industry professionals to solve current problems and create new solutions. CAREER Graduates can use the skills gained through studies to plan, implement and manage VR/AR projects as well as apply their knowledge to innovating new products/solutions and ensuring the advancement of VR/AR through scientific research. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām. Programma izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem Latvijas virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) uzņēmumiem, kuri savus risinājumus piedāvā un īsteno visā pasaulē. ViA un sadarbības universitāšu profesoriem un docētājiem, studiju procesā pievienojas arī VR/AR uzņēmumu vieslektori, kuri dalās savā pieredzē un piedāvā inovatīvākos un aktuālākos jomas izaicinājumus, kurus studenti īsteno studiju moduļu ietvaros. Prakse ļauj jaunizstrādātos risinājumus ieviest reālajā dzīvē. Studiju kursos un studiju procesā īstenotajiem projektiem ir pieejama jaunākā un modernākā virtuālās un papildinātās realitātes aparatūra un programmatūra. Aprīkota moderna laboratorija ar 20 komplektiem, kuri ietver augstas veiktspējas da ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Digitālās humanitārās zinātnes- Mag. studijas

  Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Mērķis • sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus, kuri ir piemēroti mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un var strādāt Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā un citās valstīs; • realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanu humanitārajās zinātnēs (šī termina plašākajā izpratnē) un izvēlētās zinātniskās un tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu; • padziļināt un attīstīt studentu inženierprasmes, valodnieciskās prasmes, tehniskās, radošās un zinātniski pētnieciskās iemaņas patstāvīgajam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā; • nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas studiju programmas absolventiem dotu iespēju turpināt studijas doktorantūrā; • attīstīt studentu patstāvību un iniciatīv ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Digitaalsed õpimängud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=137657 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Haridustehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=100279 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Master in Information and Computer Sciences (académique)

  This Master enables students to acquire deeper knowledge in computer science by understanding its abstract and interdisciplinary thinking foundations, focusing on problem solving and developing lifelong learning skills. The first semester is mandatory for all, it is dedicated to the fundamentals of computer science. By the end of the first semester, the student selects courses based on one or more profiles that she/he would like to pursue. Students can specialise in the following areas: Adaptive Computing; Communication Systems; Information Security; Intelligent Systems; Network Systems; Reliable Software Systems. The second and third semester offer specialised courses in the selected field, preparing the candidate for the final Master Thesis. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité stratégie Internet et pilotage de projets d'entreprise

  Compétences transversales : Compétences organisationnelles - Travailler en autonomie : établir des priorités, gérer son temps, s'auto-évaluer, élaborer un projet personnel de formation - Utiliser les technologies de l'information et de la communication, partager et organiser des données - Effectuer une recherche d'information : préciser l'objet de la recherche, identifier les modes d'accès, analyser la pertinence, expliquer et transmettre - Mettre en oeuvre un projet, définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer l'action - Réaliser une étude : poser une problématique, construire et développer une argumentation ; interpréter les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongementsCompétences relationnelles - Communiquer : rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés, prendre la parole en public et commenter des supports, communiquer - Travailler en équipe, s'intégrer, se positionner, encadrer - S'intégrer dans un milieu professionnel, identifier ses compétences et les communiquer - Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique - Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions d'une organisation - Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel - Connaître, mettre en oeuvre et respecter les procédures, la législation et les normes de sécurité - Accéder à des responsabilités en milieu professionnelCompétences scientifiques générales : - Respecter l'éthique scientifique - Connaître, respecter et mettre en oeuvre la ...

  Provider NamePôle universitaire de Vichy

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 10. Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité images et multimédia: conception, production écriture audiovisuelle et multimédia

  Cette formation permet d'acquérir les connaissances et compétences pour piloter des projets de la conception à la mise en oeuvre, et gérer l'ensemble des moyens correspondants (humains, techniques, financiers) pour un résultat optimal et conforme au cahier des charges. Les approches pluridisciplinaires permettent de traiter des questions complexes liées au développement des usages des dispositifs numériques. Métiers visés : directeur et chef de projet multimédia web marketeur et web master éditorial responsable de communication numérique chargé d'édition multimédia concepteur de dispositif numérique de formation concepteur de dispositif interactif pour des scénographies muséales développeur d'applications interactives ...

  Provider NameUniversité Bordeaux Montaigne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)

Pages