• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Professional Ethics and the Audit of Ethics

  Objective(s) of a study programme: To prepare experts of ethics and auditors of ethics who are able to organize and perform the audit procedure activities, who can get involved in prevention of unethical activities and take decisions, who can manage complicated processes and situations related to the knowledge, understanding and application of standards of ethics in public and private sectors. Learning outcomes: 1. Knowledge, application of knowledge A1 Fundamental knowledge and understanding on the evolution of the conception of ethics, the standards of professional ethics in Lithuania and the EU, professional ethics codes and methodology of the audit of ethics. A2 The ability to describe problems of ethics and find the ways of solution in complicated and uncertain situations and multidisciplinary contexts as well as the ability to analyze and apply fundamental knowledge in practical activity situations, to reach decisions in complicated ethical situations, provide expert assessment. 2. Ability to carry out research B1 The ability to organize and perform the audit of ethics in public and private sector with the use of inovative methodology and tools. B2 The ability to professionally assess information and carry out fundamental scientific and applied research in the area of issues related to ethics, the ability to participate in the activities of research projects. 3. Special skills C1 The ability to integrate theoretical and practical knowledge, describe multiple working issues, initiate new ideas, manage th ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Philosophy

  Future philosophers study ancient, medieval and modern philosophy; ontology, theory of cognition, ethics, aesthetics, philosophy of language, philosophy of science, philosophy of religion, political philosophy, etc. Practical training is not envisaged. The students participate in practical seminars and obtain basics of didactics of philosophy. The study programme of philosophy is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Practical Philosophy

  Objective(s) of a study programme: The aim of this master study programme is to educate the highest qualification specialists who have acquired knowledge in philosophy and skills, as well as would be able to apply them practically in the area of analyzing philosophical problems, revealing philosophical assumptions in the humanities and natural sciences and interpreting contemporary ethical, social, political, esthetical and cultural phenomena. A master in Practical Philosophy is a high-quality specialist in the humanities, in the field of philosophy, who has acquired theories and methods of classical and the newest practical philosophy, can apply the knowledge in the fields of pedagogy, education and scientific research, can practically solve and analyze many problems of contemporary world argumentatively and can lead an interpersonal and intercultural dialogue. Learning outcomes: A graduate of the Master programme in Practical Philosophy will be able: o analyze and interpret philosophical texts; to formulate his philosophical position by speaking and writing; to develop intercultural and interpersonal dialogue; to apply phenomenological and analytical methods to various problems of Humanities; to consider the human condition in today world; to philosophically interpret works of art; to solve ethical problems; to analyze and assess tendencies of contemporary culture, social and political phenomena. Activities of teaching and learning: Lectures, seminars, individual work, collective work. Methods of assessment o ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Ethnology

  Objective(s) of a study programme: To prepare specialists in traditional and contemporary Lithuanian culture, able to analyse and evaluate Lithuanian culture in the contexts of other cultures, region‘s history, and social-economic processes, able to carry out research into the processes of ethnic culture heritage and the living tradition, and able to work in the fields of ethnic culture preservation, sustaining the living tradition and its popularization. Learning outcomes: By graduation, students will be able to: evaluate the objects of Lithuanian ethno-cultural heritage; define the main trends in contemporary ethnology and folklore studies; analyse the relationship between traditional and contemporary cultural phenomena and processes; collect and preserve traditional and contemporary folklore and ethnographic material; evaluate the role of ethnic heritage in the present day society; carry out ethnological research meeting the requirements of the present day society; prepare, conduct, and evaluate ethnological-educational projects; prepare publications of folklore, folk art, popularization of ethnic culture, and other ethnological material; provide information about ethnic culture to academic, educational, and cultural institutions, and the media; take part in the processes of civil society and its worldview formation. Activities of teaching and learning: Student-oriented studies focus on student’s achievements and their learning activities. University teachers apply the methods of explanation, telling, demo ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Philosophy

  Būsimieji filosofijos bakalaurai studijuoja šiuos dalykus: filosofijos propedeutiką, antikinę filosofiją, viduramžių filosofiją, naujųjų amžių filosofiją, XIX ir XX amžių filosofiją, formaliąją ir taikomąją logiką, taikomąją etiką, šiuolaikinę socialinę filosofiją, politikos filosofiją, religijos filosofiją, kalbos filosofiją, istorijos filosofiją, filosofinę antropologiją, estetiką, filosofijos didaktiką, graikų ir lotynų kalbas ir kt. IV ir V semestruose studentai rašo pasirinkta tema kursinį darbą, o VII semestre rašo ir gina baigiamąjį darbą. Trečiaisiais studijų metais (6 semestras) studentai atlieka 405 val. praktiką: Užsienio reikalų ministerijoje, Kauno savivaldybėje, Lietuvos žmogaus teisių centre, Lietuvos Respublikos Seime, Viešųjų pirkimų tarnyboje. Programą baigęs ir universalų išsilavinimą įgijęs filosofijos bakalauras galės tęsti studijas MRU teisės ir valdymo, bioteisės, edukologijos, politikos mokslų ir kai kuriose kitose magistrantūros programose. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Philosophy

  Future masters of philosophy study problems and perspectives of philosophical discourse, contemporary methodology in the social sciences, a positive mind in the contemporary world, controversy of analytics and hermeneutics, political philosophy, etc. Practical training is not planned. This philosophy programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become masters of philosophy. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Philosophy

  Future philosophers study the history of civilisations; an introduction to political science, psychology, and sociology; the basics of higher mathematics; an introduction to philosophy; history of religions; the basics of social philosophy; Aristotelian metaphysics; new age philosophy; etc. No practical training is planned. This philosophy programme is intended for individuals who have a secondary education and want to become philosophers and wide range humanities specialists. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Media philosophy

  Būsimieji kultūros filosofijos bakalaurai studijuoja medijų filosofijos pagrindus, medijų estetiką, medijų etiką, medijų antropologiją, komunikacijos filosofija, medijų epistemologiją, technikos ir technologijų filosofiją, kino teoriją ir filosofiją, kultūros teoriją ir filosofiją, vizualumo filosofiją, literatūrą ir komunikaciją, socialinę tikrovę ir virtualybę. Studijų metu atliekama animacijos, fotografijos ir kino praktika mokymo ar mokslo institucijose, gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Praktikos trukmė - 10 savaičių. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Philosophy of Culture and Media

  Programoje numatyti 19 studijų krypties dalykų, kurie įtvirtinami 405 val. (15 ECTS kr.) praktikoje. Studentams suteikiamos galimybės rinktis praktikų profilį. Siūlomi 8 praktikų variantai, kurie gali būti atlikti Scenos ir estetikos mokykloje, Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacijos įstaigose ir įmonėse, Klaipėdos muzikiniame ir Dramos teatruose, (Ne)formalioje Klaipėdos meno scenoje, Klaipėdos savivaldybėje, Klaipėdos Balticum televizijoje, Vakarų ekspresas redakcijoje ir kt. kultūros ir švietimo institucijose. Gilesnei specializacijai numatyti 9 dalykai. 20% t.y. 12 dalykų po šešis ECTS kr. studentai renkasi iš alternatyvų, kurias dėsto skirtingi dėstytojai. Programoje numatyta 12 ECTS kr. laisvai pasirenkamiems dalykams ir 18 ECTS kr. – bendriesiems universitetiniams dalykams: informacinių technologijų pagrindams, profesinei užsienio kalbai ir specialybės kalbai. Studentai gali rinktis du programos variantus: su gretutinėmis studijomis ir be jų. Gretutinės studijų kryptys: Anglų filologijos studijų programa; Vokiečių filologijos studijų programa; Prancūzų filologijos studijų programa; Rusų filologijos studijų programa. Gretutinių studijų dalykus studentai gali pasirinkti pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais. Kultūros ir medijų filosofijos kryptis programoje dėstoma chronologine tvarka, kiekvienam semestrui skiriant po vieną filosofijos istorijos etapą: antika, viduramžiai, naujieji, XIX ir XX amžiai. Gilesniam kultūros filosofijos pažinimui, įvedami kultūros semiotikos, Rytų ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Media Philosophy

  Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja audiovizualinio meno estetiką, šiuolaikines medijų teorijas, virtualumą ir tikrovę, kompiuterijos filosofiją, vaizdą ir žodį medijose, medijų kultūrą ir visuomenę, oralumą ir raštą, medijų antropologiją ir archeologiją, techninių sistemų fenomenologiją, hiperteksto mediją ir kt. dalykus. Medijų filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti filosofijos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania