• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 205 items
 1. Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits

  Magisterprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta för ett hälsofrämjande arbetsliv. Utbildningen ger dig kunskap om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Programmet ger specialkompetens för att driva förbättringsarbete kring hälso- och ohälsorelaterade frågor i arbetslivet. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Socialpedagogy with a Specialization in Youth at Risk and Adults with Substance Abuse

  Ett program för dig som vill arbeta inom ungdoms- och missbruksvården eller närliggande områden som t.ex. skola, socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor programme in Urban and Regional Planning

  Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Samhällsplanerarprogrammet är till för dig som vill arbeta med att påverka framtidens städer och andra livsmiljöer på ett långsiktigt och hållbart sätt.En av framtidens viktigaste utmaningar är att planera för långsiktigt hållbara samhällen. Inom det ryms såväl ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet För att arbeta som samhällsplanerare behöver du kunna identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem. På samhällsplanerarprogrammet lär du dig att hantera en rad frågor och problem som hör till utvecklingen av våra livsmiljöer.Ditt framtida arbete handlar t ex om att ta fram underlag för beslut om när, var och hur något ska byggas eller utvecklas. Samhällsplanerare kan arbeta både med övergripande framtidsfrågor och detaljerade analyser. Samhällsplaneringens verksamhetsfält är brett. Du kan jobba som t ex projektledare, processledare, utredare eller handläggare. Samhällsplanerare återfinns på många olika arbetsplatser och behövs såväl inom kommunala förvaltningar, länsstyrelser och regioner, som inom privata företag, såsom konsultföretag. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Program in Political Science

  Program in Political Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme in Physiotherapy

  Programme in Physiotherapy ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master's Programme in International Administration and Global Governance

  Master's Programme in International Administration and Global Governance ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in International Administration and Global Governance

  Master's Programme in International Administration and Global Governance ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master's Programme in Political Science

  Master's Programme in Political Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets, Bachelor level

  Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets, Bachelor level ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master's Programme in Political Science

  Master's Programme in Political Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages