• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Performative design

  Objective(s) of a study programme: The aim of the study programme of Performative Design is to educate creative and reflective design specialists who are: able to understand and combine various aspects of Arts, Sciences and Technologies, responsible in group work, initiate, communicate and organize it for successfull completion of all stages in design process; ready to independently deepen proficiency with a use of renewable information sources as well as comprehend the life-long learning paradigm. Learning outcomes: Graduates will be aware of art, design history and its philosophical aspects as well as connections among different design styles and contexts; will demonstrate design knowledge, will creatively use the means of visual expression for the realization of ideas; will apply knowledge referring to legal and ethical responsibilities, keep up design standards; will analyze, evaluate and interpret style, aesthetics, objects of material culture in order to contextualize project theoretical basis; will be able to set and ground creative goals, formulate conceptions based on the performed applied research in the field of design; will generate innovative ideas in the field of individual or interdisciplinary creative practice when visualizing conceptions and preparing a project; will understand and apply in practice the manufacturing processes of a design product/object; will formulate and present own creative ideas in written and oral form using information technologies and when preparing a Portfolio; will c ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Interior design

  Studijų programa skirta ruošti kvalifikuotus interjero dizaino specialistus, gebančius analizuoti rinkos paklausą ir orientuotis vartotojiškos kultūros poreikiuose. Studijų metu mokomasi kurti, pristatyti ir įgyvendinti komandinius ir individualius projektus. Programos tikslai Garantuoti profesionalių bazinių ir inovatyvių žinių perteikimą, išugdyti specialiuosius interjero dizainerio profesinius gebėjimus ir suformuoti kompetencijas, reikalingas jo praktinei ir kūrybinei veiklai. Formuoti demokratiškos pasaulėžiūros principus ir bendrakultūrines kompetencijas bei skatinti visą gyvenimą trunkančio asmeninio ir profesinio tobulėjimo poreikį. Studijų turinys Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS, yra galimybė rinktis studijas lietuvių arba rusų kalba. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS, studijos vykdomos lietuvių kalba. Studijų metu studentas įgis tvirtą teorinių bei specialybės praktikos žinių bei įgūdžių, įsisavins įvairias technologijas, gebės kūrybingai, savarankiškai bei iniciatyviai dirbti, integruoti gebėjimus į bendrą profesinę visumą. Interjero dizaino studijų programą sudaro: Bendrieji koleginių studijų dalykai: žmonių sauga ir ekologija, tarpkultūrinė komunikacija, meno filosofija, dailės ir architektūros istorija, kalbos kultūra ir iškalbos menas. Studijų krypties dalykai: specialybinė užsienio kalba, kompozicijos ir spalvotyros pagrindai, informacinės technologijos, architektūrinė grafika, piešimas, dizaino istorija, interjero apdailos medžiagos, projektavimo pagrindai, konstrukcinė ar ...

  Provider NameVilnius College of Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Fashion Design

  Objective(s) of a study programme: The course is designed to prepare qualified fashion designers, who are able to work creatively in varied fields of fashion, textile and clothing industries. Learning outcomes: The graduates of the program will be able to: 1. Demonstrate knowledge and understanding of art history and theory as well as cultural phenomena in relation to fashion and textile industry, identifying the relationship of design history to society and culture. 2. Identify and assess relevant sources and methods employed in fashion design and apply them to their own creative practice in the aforementioned context. 3. Demonstrate an ability to technologically and methodically integrate the use of all fashion design practices: product (clothing) design, implementation and delivery. 4. Evidence an in-depth knowledge and understanding of complex body forms and garment proportions, shapes, silhouettes, fabrics and colours, and the ability to apply them to their own practice. 5. Demonstrate imagination, innovation and creative thinking to a range of practical fashion design problems. 6. Develop and implement fashion design, textile and apparel projects in practice, contribute independently and confidently to team projects. 7. Demonstrate an ability to independently plan and manage time in achieving set goals and follow a personal work ethic, recognize an in-depth knowledge of market levels and customer profile, demonstrate an ability to adapt to constant and unpredictable changes brought on by advances in techn ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Interior Design

  Objective(s) of a study programme: The aim of the study programme – to educate interior and furniture designers of high qualification, who will know esthetical, technological, historical, psychological and social principles relevant to interior and furniture designing and will be able to apply them in a creative manner when designing various spaces and furniture; will be able to implement artistic and social research, which will serve as a basis for the determination of the value and expediency of the design project; will know and master the phases and specifics of interior and furniture design process. Furthermore, to educate interior and furniture designers, who will be able to communicate and cooperate with clients as well as experts in art field for introducing creative interior and furniture design innovations. Learning outcomes: Will know esthetical, technological, historical, psychological and social principles relevant to interior and furniture designing and will be able to apply them in a creative manner when designing various spaces and furniture (Competence relevant to knowledge and application of knowledge gained). Will be able to implement artistic and social research, which will serve as a basis for the determination of the value and expediency of the design projects (competence relevant to research implementation). Will know and master the phases and specifics of interior and furniture design process (Competence relevant to specific skills). Will be able to communicate and cooperate with clien ...

  Provider NameVilnius College of Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Visual Design and Media

  Bakalauro studijų programos metu studentai studijuoja šiuos dalykus: bendruosius universitetinius: Akademinį skaitymą ir rašymą, Europos teisinę ir politinę kultūrą, Religiją, istoriją, kultūrą; pagrindinius studijų krypties dalykus: Dizaino istoriją ir teoriją, Vizualinės komunikacijos praktiką, Dizaino rinkodarą, Kūrybinį mąstymą ir dizaino inovacijas; Kompoziciją, Kaligrafiją. Studijų programoje numatyta Priešdiplominė praktika (3 kreditai) skirta įtvirtinti įgytus studijų metu įgūdžius. ...

  Provider NameEuropean Humanities University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Multimedia Design

  I kurse būsimieji medijų meno specialistai įgyja reikalingus meno, audiovizualinių skaitmeninių technologijų ir projekto rengimo pagrindus šiuose moduliuose: kultūra ir menas, kino kalba, meninė raiška, skaitmeninės technologijos, animacijos pagrindai, foto ir video technologijos, video įgarsinimo pagrindai, projektavimas. II kurse studentai gilina žinias ir įgūdžius pasirinkę vieną iš 4 studijų šakų: interaktyvųjį dizainą, animaciją, audiovizualinio montažo režisūrą, garso dizainą bei studijuodami naująsias medijas bendrame medijų kultūros modulyje. III kurse studentai rengia bendrą projektą modulyje projektas: reklama susijungus į grupes visų keturių šakų studentams. taikomųjų tyrimų modulyje vykdo būsimo baigiamojo projekto tiriamąją dalį; projekto plėtojimo modulyje įgyja įmonės ekonomikos pagrindus bei plėtoja baigiamojo darbo idėją. Praktikos vyksta nuosekliai visus studijų metus. Atliekamos 4 praktikos: pažintinė (5 ECTS), kūrybinė (5 ECTS), profesinė 10 (ECTS) ir baigiamoji praktika (10 ECTS). Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Media and Visual Design

  Future specialists of audiovisual art study introduction to philosophy, introduction to the theory of communication, problems of modern aesthetics, terminology in English, introduction to the history of art (from ancient until modern times), history and theory of visual arts, semiotics, modern architecture (function and society), museums in the context of cultures, art of the 20th century, composition, the science of colours, typography, computer graphics, basics of programming, basics of internet design, basics of multimedia, history and theory of design, new media, etc. Practical training is organized in five stages: artistic, project–artistic, project, project–expert and pre-diploma practical training. During practical studies, analytical, typographic and programming skills necessary for managing visual technologies are acquired and developed. The duration of practical training is 228 hours. The study programme for media and audiovisual design is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameEuropean Humanities University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Graphic Design

  Future graphic design specialists study information technologies, publishing software, the history of design, engineering graphics, artistic expression, drawing, painting, printing materials and technologies, pre-printing technologies, advertising, corporate style, package fundamentals, etc. Practical studies are conducted in three stages: training practice and two-stage practice consisting of work with a computer and production practice in design companies, printing houses, etc. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, design, drawing, painting, computer work skills, etc., are consolidated and improved. The graphic design study programme is designed for people who have secondary general education, artistic abilities, and aspire to be graphic design specialists. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Interior Design

  Future interior designers study a foreign language, engineering graphics, art history, finishing materials and technologies, IT, the theory of economics, management, drawing, computer graphics, design, etc. Practical training is organised in two stages: professional and final practice. The duration of training is 19 weeks. Communication with customers; organisation of work; and design, artistic, creative, technological, and other skills are reinforced and improved during the training. This interior design studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become interior designers. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Visual Communication Design

  Objective(s) of a study programme: New Visual Communication Design master study programme is to educate visual communication design specialists in compliance with the international standards and master’s qualification requirements, who are able to effectively transmit verbal and visual information using the means of new media in the field of interdisciplinary design, to carry out artistic research, to critically- analytically evaluate and interpret design phenomena and processes in local and international cultural contexts , to apply innovative methods solving the problems, pursuing strategic visual communication goals and conceiving new interdisciplinary projects. Learning outcomes: Visual communication design programme graduates will apply knowledge, carry out research and having required special, social and personal skills will be able: Knowledge and its application to generate cutting edge visual communication knowledge and activity models, accumulate, critically evaluate, systematically analyze and apply the most contemporary science, art and visual communication design knowledge to creative work and scientific research; to think contextually and conceptually, to choose and employ up-to-date technological knowledge and innovative design methods to attain specific goals. Ability to carry out researches to independently carry out artistic design research employing the most advanced methods and sources of information, to interpret and synthesize the results of the research in practical - activity pursuing ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages