• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 95 items
 1. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

  Puutarhatalouden perustutkinto toteutetaan työvaltaisesti alan työpaikoilla töitä tehden, mikä harjaannuttaa kokonaisvaltaisesti työelämävalmiuksia ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Opinnoissa huomioidaan yksilöllisesti opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet.  Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Vantaan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Puutarhatuotannon osaamisala

  Puutarhatalouden perustutkinto toteutetaan työvaltaisesti alan työpaikoilla töitä tehden, mikä harjaannuttaa kokonaisvaltaisesti työelämävalmiuksia ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Opinnoissa huomioidaan yksilöllisesti opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet. < Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille.     ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Vantaan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Viheralan osaamisala

  Puutarhatalouden perustutkinto toteutetaan työvaltaisesti alan työpaikoilla töitä tehden, mikä harjaannuttaa kokonaisvaltaisesti työelämävalmiuksia ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Opinnoissa huomioidaan yksilöllisesti opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet. < Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Vantaan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Interior Plantscaping,FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa tehdä vihersisustuksen tila- ja tarveanalyysin - osaa suunnitella vihersisustuksia, tehdä tarjouksia sekä vastaanottaa tilauksia asiakkaalta- osaa valmistella vihersisustuksen toteutuksen- osaa tehdä viherkasvi-istutukset, toteuttaa vihersisustuksen toimituksen ja peruskunnostaa viherkasvi-istutuksia - osaa suunnitella ja organisoida viherkasvien huoltotyön sekä huoltaa viherkasvi-istutuksia- osaa työskennellä asiakkaan tiloissa- osaa tuottaa vihersisustuspalveluja- osaa tarjota asiakkaalle vihersisutustuotteita ja -palveluja- joka on valinnut osan erikoiskohteiden vihersisustus, osaa perehtyä erikoiskohteen vihersisustuskohteeseen ja osallistua sen suunnitteluun. Hän osaa toteuttaa erikoiskohteen vihersisutuksen, huoltaa ja ylläpitää sitä. - joka on valinnut osan yritystoiminta vihersisustuksessa, osaa suunnitella vihersisustusyrityksen toimintaa ja toimia vihersisustusyrittäjänä. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa sekä yrityksen toimintaa. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä vihersisustuspalveluja tuottavassa yrityksessä, julkisella sektorilla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Hän voi myydä, markkinoida, suunnitella, toteuttaa tuotteita ja sisustuksia tai hoitaa kasveja. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

  Puutarhatalouden ammatillisissa opinnoissa opit puutarha-alan keskeisiä työtehtäviä kuten tuntemaan kasveja lisäämään ja istuttamaan kasveja hoitamaan kasveja käyttämään puutarhakoneita rakentamaan piharakenteita tekemään kivitöitä Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Opintoihin sisältyy tarvittaessa arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin sisältyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla opiskelet kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Puutarhatuotannon osaamisalalla opiskelet puutarhatuotannon keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Viheralan osaamisalalla opiskelet viheralan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Puutarhatuotannon osaamisala

  Puutarhatalouden ammatillisissa opinnoissa opit puutarha-alan keskeisiä työtehtäviä kuten tuntemaan kasveja lisäämään ja istuttamaan kasveja hoitamaan kasveja käyttämään puutarhakoneita rakentamaan piharakenteita tekemään kivitöitä Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Opintoihin sisältyy tarvittaessa arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin sisältyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla opiskelet kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Puutarhatuotannon osaamisalalla opiskelet puutarhatuotannon keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Viheralan osaamisalalla opiskelet viheralan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Viheralan osaamisala

  Puutarhatalouden ammatillisissa opinnoissa opit puutarha-alan keskeisiä työtehtäviä kuten tuntemaan kasveja lisäämään ja istuttamaan kasveja hoitamaan kasveja käyttämään puutarhakoneita rakentamaan piharakenteita tekemään kivitöitä Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Opintoihin sisältyy tarvittaessa arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin sisältyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla opiskelet kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Puutarhatuotannon osaamisalalla opiskelet puutarhatuotannon keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Viheralan osaamisalalla opiskelet viheralan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Viheralueiden rakentamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Floristry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti ja luontevasti- osaa esitellä alan tuotteita ja erikoisuuksia ja neuvoa asiakkaita valinnoissa - osaa suunnitella tilattuja kukkasidontatöitä - osaa hankkia tarvittavat materiaalit ja käsitellä niitä oikein- osaa tehdä kukkasidontatöitä, tekstata kortit ja pakata työt oikein- osaa suunnitella markkinointia, myymälän esillepanon ja kalustuksen sekä toteuttaa nämä - osaa arvioida ja kehittää markkinointia - joka on valinnut kasveilla stailaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa tilan stailauksen kasveilla itsenäisesti- joka on valinnut juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa selvittää tilaisuuden taustat, käytettävät resurssit ja asiakkaan toiveet. Hän osaa suunnitella juhlatilan floraalista materiaalia hyödyntävän koristelun ja toteuttaa sen.- joka on valinnut yrittäjänä toimiminen floristisella alalla -tutkinnon osan, osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja alan liiketoimintaympäristöä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, valita sopivimman yritysmuodon, käynnistää yrityksen ja toimia yrittäjänä.- joka on valinnut floristisen alan kilpailijan toimiminen -tutkinnon osan, osaa valmentautua kilpailuun, suunnitella kilpailutöitä ja harjoitella niihin. Hän osaa osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. - joka on valinnut työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla -tutkinnon osan, osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden. Hän ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages