• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 171 items
 1. Bachelor of Business Administration, International Business

  The Bachelor's Degree in International Business covers the following six main competencies: International Business Awareness Intercultural Adaptability International Operations Management International Marketing Management International Strategic Management Organisational Development Basic studies provide an overview of fundamental business processes and they also include language and communication studies. Professional studies focus not only on international business operations and marketing, but also include for example, financial administration and leadership studies. Specialised studies, international exchanges and free-choice studies provide you with the opportunity to direct your studies according to your own interests. During this English-taught degree you will study in an international group and working in a multicultural environment is part of the learning process. During your very first year you will be involved in multidisciplinary projects during which you will be able to get to know students studying other fields. The studies include several work based projects which provide you with the fundamentals of project management, team work and leadership skills. When completing KAMK’s English-taught Bachelor of Business Administration degree you can also complete a double degree in our German partner university. A fundamental part of the studies is a five-month practical training period which allows you to test the theories you have learnt in practice. It is possible to accomplish the practical training p ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

  Ensimmäiselle lukuvuodelle ajoittuvissa perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä ja kannattavuuden merkitystä sekä opetellaan ymmärtämään liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. Opintoihin sisältyy myös tietoteknisiä-, kieli- ja viestintäopintoja sekä talousmatematiikkaa. Lukuvuosi päättyy noin 6 vkon pituiseen harjoittelujaksoon, jonka voi suorittaa edellytysten täyttyessä myös nykyisessä työssä. Toiselle ja kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvissa ammattiopinnoissa hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää, kehittää ja johtaa yrityksen toimintaa myös kansainvälistyen. Hankitaan kehittämismenetelmäosaamista ja syvennetään esimiesosaamista. Opintojen loppuvaiheeseen, pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat noin 14 viikon mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikkaan opinnäyteyönä tehtävä kehittämistehtävä. Opintoihin kytketyt omaan työyhteisöön tai muihin organisaatioihin ja KAMK:n työelämäyhteistyökumppaneille tehtävät oppimistehtävät ja harjoittelujaksot edesauttavat henkilökohtaisen verkoston rakentamista ja urakehitystä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina eli opetuksessa käytetään useita eri opetusmuotoja. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa perjantaisin klo 12.00 - 21.00 ja lauantaisin klo 8.00 - 16.00. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan lukuvuosittain. Muina aikoina opetusta toteutetaan verkon välityksellä hyödyntäen esim. internetin kautta toteutettavia luentoja ja Moodle2 oppimisympäristöä. Opintojen ete ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

  Perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä, kannattavuuden ja markkinoinnin merkitystä.  Perusopintoissa opiskellaan tieto- ja viestintätekniikan tehokasta ammattikäyttöä ja esim.  kieli- ja viestintätaitoja. Lukuvuoden päätteeksi on 4 vkon työelämäjakso, jolloin vuoden aikana opiskellut asiat tulevat tutuiksi käytännössä. Toisen ja kolmannen lukuvuoden ammattiopintojen aikana hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää ja kehittää yrityksen toimintaa myös kansainvälisesti. Pakollisissa ammattiopinnoissa hankitaan työelämäosaamisen taitoja ja työyhteisöjen kehittämismenetelmätaitoja. Tuolloin käynnistyvät myös pääaineopinnot, jolloin syvennetään osaamista Taloushallinnossa tai Markkinoinnissa. Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan asiakassuuntaista markkinointiajattelua ja palveluliiketoimintaa, viestintää, mainontaa, myyntiä digitaalisuutta hyödyntäen. Osaamista syvennetään projektitehtävien kautta.  Taloushallinnon suuntautumisessa perehdytään laskentatoimen ja yrityjuridiikan keskeisiin ammattisisältöihin kuten kirjanpitoon, johdon laskentaan, verotukseen, tilintarkastukseen ja yritysoikeuteen. Taitoja kehitetään projektitehtävien kautta yhdessä toimeksiantajien kanssa.  Asiantuntijuuteen harjaantuminen huipentuu harjoittelussa, kun pääaineen työmenetelmiä, työyhteisötaitoja sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä pääsee tekemään käytännössä. Pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat 5 kk:n mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikk ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Transfer application: Bachelor of Business Administration, International Business

  The Bachelor's Degree in International Business covers the following six main competencies: International Business Awareness Intercultural Adaptability International Operations Management International Marketing Management International Strategic Management Organisational Development Basic studies provide an overview of fundamental business processes and they also include language and communication studies. Professional studies focus not only on international business operations and marketing, but also include for example, financial administration and leadership studies. Specialised studies, international exchanges and free-choice studies provide you with the opportunity to direct your studies according to your own interests. During this English-taught degree you will study in an international group and working in a multicultural environment is part of the learning process. During your very first year you will be involved in multidisciplinary projects during which you will be able to get to know students studying other fields. The studies include several work based projects which provide you with the fundamentals of project management, team work and leadership skills. When completing KAMK’s English-taught Bachelor of Business Administration degree you can also complete a double degree in our German partner university. A fundamental part of the studies is a five-month practical training period which allows you to test the theories you have learnt in practice. It is possible to accomplish the practical training p ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Transfer application: Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

  Ensimmäiselle lukuvuodelle ajoittuvissa perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä ja kannattavuuden merkitystä sekä opetellaan ymmärtämään liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. Opintoihin sisältyy myös tietoteknisiä-, kieli- ja viestintäopintoja sekä talousmatematiikkaa. Lukuvuosi päättyy noin 6 vkon pituiseen harjoittelujaksoon, jonka voi suorittaa edellytysten täyttyessä myös nykyisessä työssä. Toiselle ja kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvissa ammattiopinnoissa hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää, kehittää ja johtaa yrityksen toimintaa myös kansainvälistyen. Hankitaan kehittämismenetelmäosaamista ja syvennetään esimiesosaamista. Opintojen loppuvaiheeseen, pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat noin 14 viikon mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikkaan opinnäyteyönä tehtävä kehittämistehtävä. Opintoihin kytketyt omaan työyhteisöön tai muihin organisaatioihin ja KAMK:n työelämäyhteistyökumppaneille tehtävät oppimistehtävät ja harjoittelujaksot edesauttavat henkilökohtaisen verkoston rakentamista ja urakehitystä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina eli opetuksessa käytetään useita eri opetusmuotoja. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa perjantaisin klo 12.00 - 21.00 ja lauantaisin klo 8.00 - 16.00. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan lukuvuosittain. Muina aikoina opetusta toteutetaan verkon välityksellä hyödyntäen esim. internetin kautta toteutettavia luentoja ja Moodle2 oppimisympäristöä. Opintojen ete ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Transfer application: Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

  Perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä, kannattavuuden merkitystä ja tuloksellisuutta sekä opetellaan tunnistamaan liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. Perusopintoihin sisältyy myös tietoteknisiä-, kieli- ja viestintäopintoja sekä talousmatematiikkaa. Lukuvuoden päätteeksi on 4 vkon työelämäjakso, jolloin vuoden aikana opiskellut asiat tulevat tutuiksi käytännössä. Toisen ja kolmannen lukuvuoden ammattiopintojen aikana hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää ja kehittää yrityksen toimintaa myös kansainvälisesti. Pakollisissa ammattiopinnoissa hankitaan työelämäosaamisen taitoja ja työyhteisöjen kehittämismenetelmätaitoja. Tuolloin käynnistyvät myös pääaineopinnot, jolloin syvennetään osaamista Taloushallinnossa ja juridiikassa tai Markkinoinnissa. Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan asiakassuuntaista markkinointiajattelua ja palveluliiketoimintaa, viestintää, mainontaa, myyntiä ja sähköistä markkinointia. Osaamista syvennetään asiakassuuntaisen markkinointiajattelun, viestinnän, mainonnan, myynnin, markkinoinnin suunnittelun, tki-projektitehtävien ja johtamisen osa-alueilla. Taloushallinto ja juridiikka -suuntautumisessa perehdytään laskentatoimen ja juridiikan keskeisiin ammattisisältöihin kuten kirjanpitoon, johdon laskentaan, verotukseen, tilintarkastukseen ja Suomen oikeusjärjestyksen tuntemukseen yksityisoikeuden ja julkisoikeuden osalta. Asiantuntijuuteen harjaantuminen huipentuu harjoittelussa, kun pääaineen työmenetelmiä, työ ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tradenomi (AMK), liiketalous, haku keväällä 2017

  Koulutuksen perusopintovaiheessa luodaan tämän päivän liiketoiminnan vaatimia osaamisia ja käytännön taitoja. Opiskelussa keskitytään projektikokonaisuuksiin, joissa osaamistavoitteet yhdistyvät oppimisen kannalta mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Nämä oppimiskokonaisuudet ovat: liiketoimintaosaaja, työyhteisöosaaja, asiakasosaaja, tuloksen tekijä, Growing global ja uuden kehittäjä. Perusopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen liiketoimintaympäristön ja oppimisen mahdollisuuksia. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne vahvistuvat liiketalouden opintojen aikana. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian Start-up School –toimintaan tai kehittää yksilöllisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Vahvaa liiketoiminnan osaamistaan opiskelija syventää laajasta tarjonnastamme itse valitsemillaan suuntautumisopinnoilla, jotka on kuvattu Pääaineen tai erikoistumisalan valinta -kohdassa. ...

  Provider NameHaaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Helsinki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (AMK), liiketalous, haku syksyllä 2016

  Koulutuksen perusopintovaiheessa rakennetaan tämän päivän liiketoiminnan ja toimintaympäristön vaatimia osaamisia ja käytännön taitoja. Opiskelussa keskitytään kokonaisuuksiin, joissa osaamistavoitteet yhdistyvät oppimisen kannalta mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Nämä oppimiskokonaisuudet ovat: liiketoimintaosaaja, työyhteisöosaaja, asiakasosaaja, tuloksen tekijä, Growing global ja uuden kehittäjä. Perusopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen liiketoimintaympäristön ja oppimisen mahdollisuuksia. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne vahvistuvat liiketalouden opintojen aikana. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian Start-up School –toimintaan tai kehittää yksilöllisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Vahvaa liiketoiminnan osaamistaan opiskelija syventää laajasta tarjonnastamme itse valitsemillaan suuntautumisopinnoilla ja vapaavalintaisilla opinnoilla. ...

  Provider NameHaaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Helsinki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Business Administration, International Business

  The programme focuses on developing various skills required in the field of innovative international business providing students the ability to work in international environment. They will learn how to draft international sales and marketing plans, and how to implement, co-ordinate and control them. Students are taught how to create, develop and maintain profitable customer relationships. The programme also includes international marketing management which enables graduates to conduct analyses, international market surveys and formulate market-entry strategies. The tudies also include IT, HRM, management and accounting courses. The graduates adopt an approach that is based on demand and user oriented innovativeness which make it possible for them to work in project duties with innovative, initiative-oriented and developmental approach. The programme takes 3.5 years to complete. It consists of basic studies, professional studies, practical training, free choice studies and the Bachelor's thesis. The learning environment also consists of e-learning elements. The programme leads to the degree of Bachelor of Business Administration (BBA). Studies include courses in sales and marketing, international business, negotiation skills, entrepreneurship, management, languages and computing. Practical training is carried out during the autumn term of the third year either in Finland or abroad, in the field of international business. The programme emphasises interaction within a multicultural setting. It comprises lectures, ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Liiketalous

  Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit, kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri osa-alueisiin. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun mukaisesti, joiden laajuus on 30-45 opintopistettä. Tarjolla olevat osaamispolut suunnitellaan liiketalousalan kehityksen ja alueen työelämän tarpeiden perusteella. Ammattiopinnoissa on myös kaikille yhteisiä, laaja-alaisesti alalle harjaannuttavia projekteja ja hankkeita. Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla saadaan vankka ammattitaito yritystoiminnan pyörittämiseen. Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena opinnoissa. Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona. Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin erityyppisiin työelämälähtöis ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages