• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 478 items
 1. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Koulutuksen keskeisiä tavoitteita on, että tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä erilaisissa asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä, kuten kaupassa, kioskissa, kahvilassa, toimistossa yms. Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisalaan suoritetaan osaamisalaa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tutkinnon voi suorittaa työpainotteisesti sekä myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alan vaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Koulutuksen keskeisiä tavoitteita on, että tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, esim. toimistoissa, virastoissa, kanslioissa jne. Osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa toimiston ja taloushallinnontehtävissä. Hän osaa myös käyttää työssään toimiston ja taloushallinnon työväline- ja sovellusohjelmia. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alan vaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelun ja myynnin opinnoissa: tutustutaan erilaisiin palvelutilanteisiin ja yrityksen markkinointiin opetellaan erilaisia kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitilanteita opitaan hyödyntämään asiakaspalvelussa tarvittavia toimiston työvälineohjelmia harjoitellaan yrityksen näyteikkunoiden somistamista harjoitellaan tuote-esittelyyn ja tuoteneuvontaan liittyviä työtehtäviä tutustutaan yrityksen markkinointiviestintään ja asiakassuhteiden hoitamiseen opitaan ymmärtämään kannattavan yritystoiminnan periaatteita Opetus toteutetaan käytännönläheisesti luokkaopetuksena, tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja työssäoppimisjaksoilla. Luokkaopetuksessa hyödynnetään käytössä olevia harjoitusympäristöjä kuten harjoitusmyymälää ja somistusvitriinejä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös yksilöllisten toteuttamistapojen mukaan työssäoppien. Lisäksi opintoja voi painottaa oman kiinnostuksen mukaan valitsemalla esim. yrittäjyysopintoja, joita toteutetaan toimimalla vuosi yrittäjänä Nuori Yrittäjyys -mallin mukaan. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana.   ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelun ja myynnin opinnoissa: tutustutaan erilaisiin palvelutilanteisiin ja yrityksen markkinointiin opetellaan erilaisia kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitilanteita opitaan hyödyntämään asiakaspalvelussa tarvittavia toimiston työvälineohjelmia harjoitellaan yrityksen näyteikkunoiden somistamista harjoitellaan tuote-esittelyyn ja tuoteneuvontaan liittyviä työtehtäviä tutustutaan yrityksen markkinointiviestintään ja asiakassuhteiden hoitamiseen opitaan ymmärtämään kannattavan yritystoiminnan periaatteita Opetus toteutetaan käytännönläheisesti luokkaopetuksena, tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja työssäoppimisjaksoilla. Luokkaopetuksessa hyödynnetään käytössä olevia harjoitusympäristöjä kuten harjoitusmyymälää ja somistusvitriinejä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös yksilöllisten toteuttamistapojen mukaan työssäoppien. Lisäksi opintoja voi painottaa oman kiinnostuksen mukaan valitsemalla esim. yrittäjyysopintoja, joita toteutetaan toimimalla vuosi yrittäjänä Nuori Yrittäjyys -mallin mukaan. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Talous- ja toimistopalvelujen opinnoissa: perehdytään erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin opitaan hyödyntämään asiakaspalvelussa tarvittavia toimiston työvälineohjelmia tutustutaan eri taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin opetellaan erilaisten työväline- ja sovellusohjelmien käyttöä perehdytään laskutukseen, reskontran hoitamiseen, palkanlaskentaan sekä kirjanpitoon Opetus toteutetaan luokkaopetuksena, tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja työssäoppimisjaksoilla. Luokkaopetuksessa hyödynetään käytössä olevia harjoitusympäristöjä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös yksilöllisten toteuttamistaojen mukaan työssäoppien. Lisäksi opintoja voi painottaa oman mielenkiinnon mukaan valitsemalla esim. yrittäjyysopintoja, joita toteutetaan toimimalla vuosi yrittäjänä Nuori Yrittäjyys -mallin mukaan. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Talous- ja toimistopalvelujen opinnoissa: perehdytään erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin opitaan hyödyntämään asiakaspalvelussa tarvittavia toimiston työvälineohjelmia tutustutaan eri taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin opetellaan erilaisten työväline- ja sovellusohjelmien käyttöä perehdytään laskutukseen, reskontran hoitamiseen, palkanlaskentaan sekä kirjanpitoon Opetus toteutetaan luokkaopetuksena, tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja työssäoppimisjaksoilla. Luokkaopetuksessa hyödynetään käytössä olevia harjoitusympäristöjä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös yksilöllisten toteuttamistapojen mukaan työssäoppien. Lisäksi opintoja voi painottaa oman kiinnostuksen mukaan valitsemalla esim. yrittäjyysopintoja, joita toteutetaan toimimalla vuosi yrittäjänä Nuori Yrittäjyys -mallin mukaan. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana.   ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kirjanpitäjän osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa hoitaa asiakaspalvelun- on yhteistyökykyinen työyhteisönsä ja asiakkaiden kanssa- kirjanpitäjän osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa kirjanpidon ja hoitaa arvonlisäverotuksen. Hän osaa laatia tilinpäätöksen ja hoitaa verotukseen liittyvät tehtävät.- palkanlaskijan osaamisalan valinnut osaa hoitaa palkkakirjanpitoa, laskea palkat. Hän osaa laskea vuosilomapalkat.- talousassistentin osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa toimia maksuhallintoa tukevissa tehtävissä. Hän osaa hoitaa maksuliikennettä. Hän osaa hoitaa taloudellisen tiedon hallintaan liittyvät tehtävät. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä taloushallinnon tehtävissä pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suuren organisaation taloushallinnon osastolla. ...

  Provider NamePSK-Aikuisopisto, Oulun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Palkanlaskijan osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa hoitaa asiakaspalvelun- on yhteistyökykyinen työyhteisönsä ja asiakkaiden kanssa- kirjanpitäjän osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa kirjanpidon ja hoitaa arvonlisäverotuksen. Hän osaa laatia tilinpäätöksen ja hoitaa verotukseen liittyvät tehtävät.- palkanlaskijan osaamisalan valinnut osaa hoitaa palkkakirjanpitoa, laskea palkat. Hän osaa laskea vuosilomapalkat.- talousassistentin osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa toimia maksuhallintoa tukevissa tehtävissä. Hän osaa hoitaa maksuliikennettä. Hän osaa hoitaa taloudellisen tiedon hallintaan liittyvät tehtävät. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä taloushallinnon tehtävissä pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suuren organisaation taloushallinnon osastolla. ...

  Provider NamePSK-Aikuisopisto, Oulun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages