• EQF Home Page Icon

Qualification: Gerontológiai gondozó

No translation available for Icelandic. Showing the original language.

Gerontológiai gondozó

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,
 • konszenzusok keresésére,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • nyitott hozzáállásra,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra,
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére,
 • módszeres munkavégzésre,
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára,
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére,
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,
 • sportszerek használatára.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-762-02

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification