• EQF Home Page Icon

Qualification: Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

No translation available for Icelandic. Showing the original language.

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • -egy adott munkaterület nagyságtól függetlenül – teljes körű tisztítás-technológiai rendszerének felépítésére, az ehhez szükséges információk beszerzésére
 • felismerni a burkolatokat, szennyeződéseket és azok kockázatait
 • a megszerzett információk alapján a szakmailag indokolt, ár/érték arányban leghatékonyabb eljárások és technológiák kiválasztására
 • a megrendelővel és a saját szervezetén belül az alá-, fölé-, mellérendelt munkatársakkal a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartásra
 • a szolgáltatás végrehajtásához szükséges összes erőforrás meghatározására -a humánerőforrás jogszerű és biztonságos foglalkoztatására –-a humánerőforrás toborzására, kiválasztására, posztra helyezésére, szaktudásuk folyamatos fejlesztésére, minősítésére
 • a csapatépítésre, a folyamatok kontrollálására -szervezete által biztosított többi erőforrás kihelyezésére, üzembe helyezésére és szakszerű használatuk biztosítására
 • a terveknek megfelelő eszközrendszer műszaki paramétereinek meghatározására
 • a rendelkezésére álló eszközrendszer karbantartása és szakszerű tárolásának megszervezésére
 • egy minőség-, környezet-, MEBés információbiztonsági irányítási rendszer környezetében dolgozni, a rá vonatkozó szabályokat betartani, illetve az irányítása alá tartozó személyzettel megismertetni a rájuk vonatkozó szabályokat
 • a kockázatok és nem megfelelőségek megelőzésére, valamint az előforduló nem megfelelőségek hatékony kezelésére a megfelelő megelőző, helyesbítő intézkedések végrehajtására, végrehajtatására
 • a megvalósított szolgáltatási végtermék minőségmérésére és hitelt érdemlő tanúsítására, dokumentálására. Képes a szolgáltatás teljes folyamatát átlátni, a jogszabályi és egyéb előírásoknak, elvárásoknak való megfelelést ellenőrizni és dokumentálni
 • a folyamatos önfejlesztésre

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 52-853-02

NQF Level: 
4
Awarding body: 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding pre-assessment