• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 112 items
 1. borkereskedő szakember

  A képzés keretében a hallgatók a bormarketing és a borkereskedelem területén naprakész és gyakorlati tudást szereznek. Olyan szakembereket képez, akik hosszabb távon kívánnak a borok piacra juttatásával, eladásával foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős bormarketing stratégiai döntéshozatalhoz. Kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:  A hallgatók megismerik: * a nemzetközi és a hazai borpiaci trendeket, a borpiac szegmentációját, valamint megszerzik a borpiaci tendenciák elemzési készségét;  * az EU közös borpiacszervezési alapelveit és szabályait, valamint a borászati vállalkozások számára igénybe vehető, azok versenyképességét és termékeik piacra jutását javító európai uniós és hazai támogatásokat, valamint azok igénylését; * elméleti, illetve gyakorlati foglalkozások keretében a nemzetközi és a hazai piacon jellemző borászati termékkategóriákat és terméktípusokat, valamint azok legfontosabb jellemzőit; * a borkereskedelemhez kapcsolódó aktuális jogi szabályozási ismereteket, a jövedéki szabályozást, a nyilvántartási szabályokat, a borforgalmazási szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (szállítási és kísérőokmányok), a borminősítésre és forgalomba hozatalra vonatkozó szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (származási bizonyítványok, borforgalomba hozatali engedély), adózási és járulékfizetési szabályokat, valamint azok alkalmazási képességét szerzik meg a hallgatók (nyilvántartások, bevallások vezetése, a dokumentumok kitöltése stb.); * a borok földrajzi árujelzői és minős ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. borkereskedő szakmérnök

  A képzés keretében a hallgatók a bormarketing és a borkereskedelem területén naprakész és gyakorlati tudást szereznek. Olyan szakembereket képez, akik hosszabb távon kívánnak a borok piacra juttatásával, eladásával foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős bormarketing stratégiai döntéshozatalhoz.  Kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:  A hallgatók megismerik: * a nemzetközi és a hazai borpiaci trendeket, a borpiac szegmentációját, valamint megszerzik a borpiaci tendenciák elemzési készségét;  * az EU közös borpiacszervezési alapelveit és szabályait, valamint a borászati vállalkozások számára igénybe vehető, azok versenyképességét és termékeik piacra jutását javító európai uniós és hazai támogatásokat, valamint azok igénylését; * elméleti, illetve gyakorlati foglalkozások keretében a nemzetközi és a hazai piacon jellemző borászati termékkategóriákat és terméktípusokat, valamint azok legfontosabb jellemzőit; * a borkereskedelemhez kapcsolódó aktuális jogi szabályozási ismereteket, a jövedéki szabályozást, a nyilvántartási szabályokat, a borforgalmazási szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (szállítási és kísérőokmányok), a borminősítésre és forgalomba hozatalra vonatkozó szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (származási bizonyítványok, borforgalomba hozatali engedély), adózási és járulékfizetési szabályokat, valamint azok alkalmazási képességét szerzik meg a hallgatók (nyilvántartások, bevallások vezetése, a dokumentumok kitöltése stb.); * a borok földrajzi árujelzői és minő ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célcsoportját azok a felsőfokú végzettségű szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a gyümölcs-zöldség termékek előállítási technológiájával, illetve e termékek gyártásával és forgalmazásával összefüggő mérnöki, gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban. A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a termelés folyamatának egészét áttekinteni, valamint egy üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni.  A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő kémiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot. Az elméleti előadásokat és a szemináriumokat laboratóriumi és üzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemlék egészítik ki.  Személyes adottságok, készségek:  Jártasságok: A hallgatók jártasságot szereznek a gyümölcs-zöldség termék előállító vállalkozások technológiai tervezésében, a technológia üzemeltetésében, a termékminősítés és fejlesztés területén, illetve az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldásában. Készségek:  A résztvevők készségszinten elsajátítják a nyersanyagok optimális kiválasztását és kezelését, a különböző ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyümölcs-zöldség feldolgozó szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célcsoportját azok a felsőfokú végzettségű szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a gyümölcs-zöldség termékek előállítási technológiájával, illetve e termékek gyártásával és forgalmazásával összefüggő szaktanácsadói, gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban. A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a termelés folyamatának egészét áttekinteni, valamint egy üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni.  A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő kémiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot. Az elméleti előadásokat és a szemináriumokat laboratóriumi és üzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemlék egészítik ki.  Személyes adottságok, készségek:  Jártasságok: A hallgatók jártasságot szereznek a gyümölcs-zöldség termék előállító vállalkozások technológiai tervezésében, a technológia üzemeltetésében, a termékminősítés és fejlesztés területén, illetve az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldásában. Készségek:  A résztvevők készségszinten elsajátítják a nyersanyagok optimális kiválasztását és kezelését, a kül ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gyűjteményeskert-kezelő szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Szakmai kompetenciák:    A végzett hallgatók * ismerik és képesek nyomon követni a gyűjteményes kertek történetét, hazai és nemzetközi helyzetét; * ismerik a gyűjteményes kertek típusait, struktúráját, a különféle gyűjteménytípusokat; * elsajátítják a korszerű gyűjteményes kerti kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket; * ismerik a dendrológiai innovációkat, a gyűjteményes kertekben lehetséges szaporítási módszereket; * ismerik a gyűjteményes kertek ex situ és in situ természetvédelemben betöltött szerepét; * elsajátítják a botanikus kertekben és arborétumokban zajló tudományos munka alapjait, ismerik az alap- és alkalmazott kutatási területeken végzett természetvédelmi (konzervációbiológiai) kutatásokat; * ismerik a gyűjteményes kerti oktatás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés, a botpedagógia alapjait; * ismerik a gyűjteményes kerti menedzsment, gazdálkodás alapjait, valamint a kapcsolódó jogi, pályázati hátteret, a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket; * elsajátítják a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek ismeretét, az idős fák ápolási, diagnosztikai módszereit, valamint a gyűjteményes kertek kommunikációs feladatait, lehetőségeit.  Módszertani: A végzett hallgatók * képesek a szakirodalom követésére, annak szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére; * a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és tudományosan megalapozott elemzések végzésére, összefüggések keresésére; * problémameg ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gyűjteményeskert-kezelő szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    Szakmai kompetenciák:    A végzett szakemberek  * ismerik és képesek nyomon követni a gyűjteményes kertek történetét, hazai és nemzetközi helyzetét; * ismerik a gyűjteményes kertek típusait, a struktúráját, a különféle gyűjteménytípusokat; * elsajátítják a korszerű gyűjteményes kerti kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket; * ismerik a dendrológiai innovációkat, a gyűjteményes kertekben lehetséges szaporítási módszereket; * ismerik a gyűjteményes kertek ex situ és in situ természetvédelemben betöltött szerepét; * elsajátítják a botanikus kertekben és arborétumokban zajló tudományos munka alapjait, ismerik az alap- és alkalmazott kutatási területeken végzett természetvédelmi (konzervációbiológiai) kutatásokat; * ismerik a gyűjteményes kerti oktatás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés, a botpedagógia alapjait; * ismerik a gyűjteményes kerti menedzsment, gazdálkodás alapjait, valamint a kapcsolódó jogi, pályázati hátteret, a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket; * elsajátítják a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek ismeretét, az idős fák ápolási, diagnosztikai módszereit, valamint a gyűjteményes kertek kommunikációs feladatait, lehetőségeit.    Módszertani kompetenciák:    A végzett hallgatók * képesek a szakirodalom követésére, annak szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére; * a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és tudományosan megalapozott elemzések végzésére, összefüggések ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kertészeti vállalkozásfejlesztő szakember

  A képzés célja:  A képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni, és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz.  Személyes adottságok, készségek:  A képzés során fejlődik a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képessége, valamint rendszerező- és szervezőkészsége. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az agrárgazdaság és piacszervezés tekintetében a kertészet szerepe és jelentősége a multifunkcionális agrárgazdasági modellben, különös tekintettel a kertészet szerepére a magas hozzáadott értékű, differenciált termék-előállításra; * a hatályos piacszervezési és szabályozási módszerek alkalmazása a kertészeti termékek esetében, a kertészeti vállalkozások lehetőségei az európai és a hazai piacszervezési intézkedések függvényében; * a kertészeti termékek marketingje területén az eladás ösztönzése és a piacra jutási lehetőségek elősegítése; * a kertészeti termelést és ágazatot, valamint azok szereplőit érintő hatályos agrárjogi szabályozás, a gazdasági élethez kapcsolódó jogi és szakigazgatási ismeretek megszerzése; * a kertészeti vállalkozások számára aktuálisan igénybe vehető támogatások és a támogatások megszerzésére irányuló pályázatkészítési alapelvek, gyakorlati ismeretek; * a korszerű vállalatgazdaságtani, vállalatszervezési, farmmenedzsment, pénzügyi és adózási ismeretek alkalmazásának képes ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. kertészeti vállalkozásfejlesztő szakmérnök

  A képzés célja:  A képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni, és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz.  Személyes adottságok, készségek:  A képzés során fejlődik a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képessége, valamint rendszerező- és szervezőkészsége. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az agrárgazdaság és piacszervezés tekintetében a kertészet szerepe és jelentősége a multifunkcionális agrárgazdasági modellben, különös tekintettel a kertészet szerepére a magas hozzáadott értékű, differenciált termék-előállításra; * a hatályos piacszervezési és szabályozási módszerek alkalmazása a kertészeti termékek esetében, a kertészeti vállalkozások lehetőségei az európai és a hazai piacszervezési intézkedések függvényében; * a kertészeti termékek marketingje területén az eladás ösztönzése és a piacra jutási lehetőségek elősegítése; * a kertészeti termelést és ágazatot, valamint azok szereplőit érintő hatályos agrárjogi szabályozás, a gazdasági élethez kapcsolódó jogi és szakigazgatási ismeretek megszerzése; * a kertészeti vállalkozások számára aktuálisan igénybe vehető támogatások és a támogatások megszerzésére irányuló pályázatkészítési alapelvek, gyakorlati ismeretek; * a korszerű vállalatgazdaságtani, vállalatszervezési, farmmenedzsment, pénzügyi és adózási ismeretek alkalmazásának képes ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Zöldség- és gyümölcstermesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: szervezési feladatokat ellátni eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani dokumentációt használni, készíteni piaci előkészítést végezni értékesítést végezni vállalkozást alapítani, működtetni tervet, kalkulációt készíteni gyümölcstermő növények termesztéstechnológiai feladatait ellátni zöldségnövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. kertészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan kertész szakmérnökök képzése, akik képesek egy, több vagy az összes kertészeti diszciplínához (gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, szőlőtermesztés, dísznövénytermesztés) kötött technológiák alkalmazására. Alkalmasak kertészeti vállalkozások megtervezésére, létrehozására és azok színvonalas üzemeltetésére.  A termékek magas szintű post-harvest műveletei, a forgalmazás ismeretei mellett rálátással bírnak az ágazat(ok) szakmai és szakmapolitikai tendenciáira, illetve azok meghatározására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakmérnökök képesek - az adott faj/fajta optimális termőhelyének kiválasztására; - a korszerű biológiai alapok (alany, fajta) meghatározására és kiválasztására; - az adott ökológiai körülményekhez igazított művelési rendszerek (térállás, koronaforma, művelésmódok) meghatározására és alkalmazására; - a kertészeti kultúrák fenntartására; - az adott faj igényeit figyelembe vevő technológiai sajátosságok alkalmazására; - koraiságot, jó minőségű árualapot biztosító technológiák gyakorlati szintű alkalmazására a zöldségtermesztésben; - választékbővítő fajok (zöldség- és fűszernövény) korszerű termesztéstechnológiájának ismeretére; - intenzív és félintenzív gombatermesztési technológiák alkalmazására; - a kertészeti kultúrák post-harvest műveleteinek megtervezésére és kivitelezésére; - a kertészeti kultúrák sajátosságainak megfelelő tárolási módok alapjainak ismerete szerint annak optimális kivitelezésére; - a piaci tendenc ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages