• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 303 items
 1. klasszikus ének előadóművész

  A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A zenei előadóművész a) tudása - Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. - Ismeri az előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusokat, műfajokat. - Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes zenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Tisztában van a zenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, val ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. klasszikus ütőhangszeres előadóművész

  A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A zenei előadóművész a) tudása - Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. - Ismeri az előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusokat, műfajokat. - Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes zenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Tisztában van a zenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, val ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Mozgóképkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait az animációs-film készítő TV, film és animációs stúdiókban a kiadott feladatokat a követelmények szerint időre elvégezni TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai, vágó, számítógépes grafikai és vizuális effekt készítő asszisztensi feladatok ellátására ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. muzikológus

  A képzés célja zenész szakemberek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti magas szintű zeneszerzői, elméleti vagy tudományos tevékenység végzésére a magyar és nemzetközi zenei, kulturális, illetve tudományos életben. Megszerzett gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában kiművelt ízléssel gyarapítják a zenei alkotások és a zenéről szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézményeiben hasznos segítő szerepet tudnak vállalni, és aktívan részt venni a zenei köztudat formálásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1.1. Az alkotóművészet és muzikológia szakon szakképzettséget szerzett zenész a) tudása - Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. - Ismeri a zeneművészeti tevékenysége alapjául szolgáló zenei akusztikai hátteret. - Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zeneművészet és más művészeti ágak, illetve kulturális tevékenységek közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Tisztában van a zenei előadó-együttesek, a zenei és kulturális intézmények működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, valamint társadalmi-művelődési adottságaival. - Tisztában van a tevékenységére vonatkozó etikai szabályokkal és a legalapvetőbb szerzői jogi kérdésekkel. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a filozófia történetéről és fogalm ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. népi cimbalom előadóművész

  A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A zenei előadóművész a) tudása - Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. - Ismeri az előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusokat, műfajokat. - Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes zenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Tisztában van a zenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, val ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. népi ének előadóművész

  A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A zenei előadóművész a) tudása - Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. - Ismeri az előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusokat, műfajokat. - Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes zenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Tisztában van a zenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, val ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Népzenész II. (Népi énekes szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Népzenész II. (Népzenész (fafúvós))

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Népzenész II. (Népzenész (húros/vonós))

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Színész

  A képesítéssel rendelkező képes: a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik megfelelő beszédés mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait színpadi és forgatási feltételrendszerben dramaturgiai jelentőségű szerepben - alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd-, mozgásés alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez a színházés filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium-művészet, média-műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages