• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 80 items
 1. MILITARY-ELECTRONIC ENGINEERING

  MILITARY-ELECTRONIC ENGINEERING (VOJNOELEKTRONSKO INŽENјERSTVO) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. MILITARY-MECHANICAL ENGINEERING

  MILITARY-MECHANICAL ENGINEERING (VOJNOMAŠINSKO INŽENјERSTVO) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. NUCLEAR, BIOLOGICAL, AND CHEMICAL DEFENCE

  NUCLEAR, BIOLOGICAL, AND CHEMICAL DEFENCE (ATOMSKO-BIOLOŠKO-HEMIJSKA ODBRANA) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. PUBLIC FINANCES

  PUBLIC FINANCES (JAVNE FINANSIJE) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is Bachelor programme of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is a three-year Bachelor programme (180ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 7. SECURITY MANAGEMENT

  SECURITY MANAGEMENT (MENADžMENT U BEZBEDNOSTI) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Law, Security and Management "Konstantin the Great" ...

  Provider NameUnion - Nikola Tesla University, Faculty of Law, Security and Management "Konstantin the Great"

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. SECURITY AND CRIMINAL STUDIES

  SECURITY AND CRIMINAL STUDIES (BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKA) is Bachelor programme of academic studies offered by the Faculty of Legal and Business Studies in Novi Sad. ...

  Provider NameUnion University, Faculty of Legal and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. Fire protection

  The future of bachelors of safety engineering study the prevention of fire in technological processes, organizational aspects of fire safety and rescue operations, equipment used for fire fighting and rescue works, fire resistance of structures and building materials, the theory of fire processes and fire extinguishing, the tactics of fire fighting. The practical part of the studies is divided into three stages: educational practice and two internships on the field. The duration of the practical part of the studies is 400 hours. The studies provide knowledge on the work of fire fighters and rescuers, gain practical experience in the activities of fire fighting and rescuing, and implement in practice theoretical knowledge provided in special subjects of studies. The program of fire safety studies in devoted to high-school graduates. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Police Activities

  Policijos veiklos programoje, atsižvelgiant į Visuomenės saugumo krypties reglamentą, numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško policijos pareigūno parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti vadybos ir viešojo administravimo principus bei dėsnius, įgyti problemų sprendimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti įgūdžius, mokėti sukurti partnerystės ryšius su visuomene. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią Visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo bakalauro laipsnis. Būsimieji policijos veiklos specialistai studijuoja tradicinius bendrauniversitetinius, teisės, vadybos ir viešojo administravimo, visuomenės studijų bei specialiuosius, betarpiškai su policijos veikla susietus dalykus. Iš viso studijuojami 39 privalomi ir 4 laisvai pasirenkami dalykai. Pirmame, antrame ir trečiame studijų kursuose vyksta mokomoji praktika teritorinėse policijos įstaigose. Būsimieji pareigūnai lavina praktinius profesinius mokėjimus pagrindinėse pirminės grandies policijos pareigūno veiklos srityse; formuoja organizacinius pareigūno gebėjimus viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo srityje bei ugdo specifinius pareigūno įgūdžius atskleisti nusikalstamas veikas ir vykdyti ikiteisminį tyrimą. Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis darbas. Sėkmingai baigusiems Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kita informacija:http://www.mruni.eu/lt/p ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages