• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 185052 items
 1. Psycho-pedagogische competentie

  Binnen de psychologie staat de mens in zijn relatie met de omgeving centraal. We willen inzicht krijgen in het denken en doen van mensen. In de lerarenopleiding staat uiteraard de leerling-klas-school-maatschappij- structuur centraal. Dit betekent concreet dat binnen ieder behandeld thema conclusies getrokken worden naar het verantwoord omgaan met kinderen/leerlingen/studenten op het vlak van leren en opvoeden. Vandaar ook de benaming psycho-pedagogische competentie: nadruk op het psychologische met een link naar het opvoedkundige. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Didactische competentie algemeen

  De cursisten moeten kennis hebben van didactische begrippen (en hun onderlinge relaties) die bepalend zijn voor het creëren van krachtige leeromgevingen (gerelateerd aan de visie). De cursisten moeten deze begrippen kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Wijn leren proeven (Modulair)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : Wijnbouwer-wijnmaker ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Boekhouder (3de jaar)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : VDO boekhouder ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Boekhouder (2de jaar)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : VDO boekhouder ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. boekhouder (Stage)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : VDO boekhouder ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Boekhouder- stagebegeleiding (stabegeleiding)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : VDO boekhouder ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Klassieke Handwerktechnieken

  In de module Klassieke Handwerktechnieken worden de basistechnieken van het handwerken verder uitgewerkt en toegepast. De cursist leert dit door opzoeken aanleren op techniek aanpassen en toepassen in werkstukken. Na deze module kan de cursist onder begeleiding aangeleerde klassieke en nieuwe handwerktechnieken herkennen opzoeken ontwerpen en aanpassen aan de huidige trends. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Onderwijs en maatschappij theorie

  Globale structuur van onderwijs en vorming in Vlaanderen/ Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs / Beleidscyclus op onderwijsvlak / De bronnen van onderwijsrecht / De grondrechten inzake onderwijs / Onderwijsnetten / Door een overheid georganiseerd (officieel) of op privé-initiatief georganiseerd (vrij) onderwijs / Financiering of subsidiëring van het onderwijs / Onderwijsniveaus: basis- secundair en hoger onderwijs / Levenslang en levensbreed leren / Modularisering in het onderwijs / Centra voor Leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten / Gelijke onderwijskansenbeleid / Kwaliteitsbewaking en –bevordering in het onderwijs / Participatie in het onderwijs ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Onderwijs en maatschappij OP

  Globale structuur van onderwijs en vorming in Vlaanderen/ Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs / Beleidscyclus op onderwijsvlak / De bronnen van onderwijsrecht / De grondrechten inzake onderwijs / Onderwijsnetten / Door een overheid georganiseerd (officieel) of op privé-initiatief georganiseerd (vrij) onderwijs / Financiering of subsidiëring van het onderwijs / Onderwijsniveaus: basis- secundair en hoger onderwijs / Levenslang en levensbreed leren / Modularisering in het onderwijs / Centra voor Leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten / Gelijke onderwijskansenbeleid / Kwaliteitsbewaking en –bevordering in het onderwijs / Participatie in het onderwijs ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages