• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 563 items
 1. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameHelsingin Normaalilyseo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukio

  Lähes satavuotias Apollo toimii nykyisin Helsingin Malminkartanossa. Apollon Yhteiskoulun lukio on yleislukio, jossa vaalitaan hyvää, opiskeluun kannustavaa ilmapiiriä ja yhteisöllisiä arvoja. Koulu toimii yksityisellä hallintomallilla. Opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa luovuuttaan ja itsetuntoaan kuvataiteen ja musiikin opiskelun lisäksi myös ilmaisutaidon tai nykytanssin projekteissa. Noin 250 opiskelijan lukiossamme opiskelija huomioidaan yksilönä ja häntä ohjataan tavoitteelliseen opiskeluun. Oppimisympäristömme vahvuutena on yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristöönsä aktiivisen opiskelijakunnan ja johtokunnan kautta.   Laajassa kurssivalikoimassa näkyvät kestävään kehitykseen ja itseilmaisuun liittyvät arvot. Opetukseen sisältyy korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä. Opetuksessa huomioidaan sähköistyneen maailman vaatimukset. Tietotekniikan opiskelun yhteydessä tarjotaan mahdollisuus tietokoneen A- ja @ -tutkinnon suorittamiseen. Teemaopintokursseilla TO1 - TO3 yhdistetään monipuolisesti eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sisältöjä.   ...

  Provider NameApollon yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukion englannin kielen ja kulttuurien kohtaamisen linja

  The English School is a bilingual high school where students study in English and in Finnish. (About 50 per cent of courses are in Finnish.) In its curriculum and through its international contacts, the high school emphasizes Finnish and English languages as well as the cultures of the English-speaking world and Finland. Our English courses are taught by native speakers. The knowledge of English is deepened through courses in other subjects as well. With the exception of English, the high school follows the Finnish national curriculum. In addition to the Finnish matriculation examination and after taking the preparatory mathematics and English courses offered by the school, students may sit the Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT), which prepares them for the SAT. The first Cambridge A Level exams were taken last Fall. ...

  Provider NameEnglantilainen koulu, lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukion matemaattis-luonnontieteellinen linja

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameJoensuun normaalikoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameTurun normaalikoulun lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. IB Programme

  The first year is a preparatory year for the IB Diploma Programme. Stu language of instruction is English, but subjects are studied according to the Finnish National Curriculum. The two final years are the IB Diploma Programme, where students choose six (6) diploma subjects among which they have to have at least   two languages   one human science   one natural science   mathematics. Three or four subject are studied at either Higher Level (240 hours of instruction total) and the remaining two or three at Standard Level (150 hours). In addition to this, it is possible to study a seventh extra IB subject, or an extra language in the National System. ...

  Provider NameVasa övningsskola, IB Section

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukio

  Lykin kansainvälisen liiketoiminnan lukio Lykki tarjoaa upean mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin projekteihin ja korkeakouluyhteistyöhön. Lukiomme yhteistyökumppani on Aalto-yliopisto, jonka kanssa teemme tuotesuunnitteluprojekteja ja yrittäjyyshankkeita. Kaikki opiskelijamme suorittavat kaksi kansainvälisen liiketoiminnan kurssia, jonka jälkeen opintoja voi suorittaa omien valintojen mukaan. Kurssivalinnoissa on yleislinjan lisäksi mahdollista suuntautua tiede- ja tekniikkapolulle tai luovalle polulle. Lisätietoa poluista lukiotekniikka.fi ja luovalinja.fi. Voit hakea ainutlaatuiselle Kansainvälisen liiketoiminnan linjalle, jonka erikoiskurssien opetus toteutetaan yhteistyössä yritysten ja Aalto-yliopiston kanssa yhdistämällä kaupallisen alan opintoihin kielten ja muiden aineiden sisältöjä. Tavoitteena on tukea sijoittumista jatko-opintoihin ja parantaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Linjalle on pääsykoe. Aloituspaikkoja linjalla on 40. Lisätietoja kvl-lukio.fi Tarjoamme pitkässä matematiikassa jo korkeakouluopintoihin valmistavia koulukohtaisia syventäviä kursseja. Tietotekniikassa sinulle tarjotaan uusinta osaamista ohjelmoinnissa ja robotiikassa. Tuemme opiskelijoita mobiililaitteiden oppimiskäytössä. Lukiomme on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, joka lisää valinnaisuutta reaaliaineissa. Lisätietoa koulun kotisivuilta. Kielivalikoimamme on laaja: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, italia ja kiina. Meillä voit aloittaa seuraavia kieliä nollatasolta: saksa, ranska, venäjä, italia ja ...

  Provider NameLauttasaaren yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Lukio

  Herttoniemen yhteiskoulu on hyvätasoinen yleislukio. Koulussa on hyvä henki ja meillä on turvallista opiskella. Koulumme ilmapiiriin vaikuttavat aktiivinen oppilaskunta- ja tutortoiminta. Lukio-opinnoissa kannustamme oppimaan oppimiseen ja ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opiskelukulttuuri perustuu yksilölliseen opiskelijan arviointiin ja opinto-ohjaukseen. Tavoitteenamme on jatko-opintoihin valmis, omatoiminen nuori. Kurssitarjottimemme on laadittu siten, että se mahdollistaa niin matematiikan, reaaliaineiden kuin kieltenkin monipuolisen opiskelun. Koulun hyvät tieto- ja viestintätekniset valmiudet, hyvinvarustellut luokat, moodle-oppimisympäristö sekä tvt-opetus tukevat verkko-oppimista ja valmistavat sähköiseen ylioppilastutkintoon. ...

  Provider NameHerttoniemen yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameRistiinan yhtenäiskoulu ja lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameKotka Svenska Samskola

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages