• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 896 items
 1. Medicine Programme

  Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt och lära dig undersökningsmetoder samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. Efter programmet ska du vara rustad för att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning på minst 18 månader under anställning som efter godkänd examination ger legitimation som läkare. Efter AT:n kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST) vilket tar minst fem år. Programmet leder till en läkarexamen. Efter examen gör du minst 18 månader allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karriär: Som läkare kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller privata mottagningar. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. En stor del av dagens yrkesverksamma läkare förväntas att gå i pension vilket medför att behovet av kunniga läkare blir stort. Ort: UppsalaSta ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme in Drug Management

  Vill du bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning? På masterprogrammet i läkemedelsanvändning får du en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Efter programmet kan du arbeta med läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering. Programmet passar bland annat dig med receptarieexamen som vill fördjupa dig ytterligare på avancerad nivå. De kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaperna behövs inom många områden såsom apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller i forskningsverksamhet. Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (hp). Därpå följer under de tre första terminerna ytterligare teoretisk fördjupning med valbara kurser som till exempel Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi, Global farmaci, Klinikorienterad farmaci, Läkemedelsmissbruk och beroendelära samt Utvärdering av läkemedelsanvändning. Under fjärde terminen görs ett fördjupningsarbete om 30 hp. Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL). Kurserna ges generellt på heltid och dagtid. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Programmet leder till en farmacie masterexamen. Möjlighet finns till etappav ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master Programme in Biology- NABiS- Nordic Master in Biodiversity and Systematics

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master Programme in Biology- Limnology- Ecology and Environment of Inland Waters

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in Chemistry- Chemical Biology

  The Master Programme in Chemistry at Uppsala University has strong links to world-leading research conducted at the university. As a student, you will have the opportunity for in-depth studies of the specific area of chemistry in which you are most interested. Some of the specialisations include, for example, the track in Chemistry for Renewable Energy and Bio- and Nanomaterials, which are unique specialisations for Uppsala University. Uppsala University is a highly ranked university, and two of our eight Nobel laureates have been chemists. The chemistry education at Uppsala University was also ranked excellent in the latest ranking by the Centre for Higher Education Development, and was ranked top 100 by the QS World University Rankings. The programme offers a choice between nine study tracks, all of which are based on strong areas of research at Uppsala University, providing you with cutting-edge expertise through in-depth studies in the particular area of your choice. Also, you may choose within the framework of your degree, to combine chemistry with subjects such as entrepreneurship or project management. The specialisations are: - Analytical Chemistry- Biochemistry- Bio- and Nano Materials- Chemical Biology- Chemistry for Renewable Energy- EACH - Excellence in Analytical Chemistry- Organic Chemistry- Physical Chemistry- Theoretical Chemistry The individual training of experimental, conceptual and communication skills will make you attractive in your future career, either in academia or the private sector. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Biology- Genetic and Molecular Plant Science

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Biology- Environmental Toxicology

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Bioinformatics- Biology Background

  The Master Programme in Bioinformatics is designed for those of you who wish to focus on the exciting interdisciplinary field of bioinformatics, which combines computer sciences, mathematics and biology. Uppsala University possesses exceptional competence in bioinformatics and computer sciences. The tools and knowledge you will acquire as a student in this programme are central elements in many areas of research, such as studying the function of human hereditary characteristics or developing new types of pharmaceuticals. The Master Programme in Bioinformatics will provide you with both theoretical and practical knowledge in molecular biology, data management and programming, as well as bioinformatics applications within these fields. Through project-based courses, you will learn how to plan, execute and finalise projects. The programme has courses together with the Master Programme in Molecular Biotechnology Engineering, specialising in Bioinformatics. Alumni from the programme have pursued successful careers mainly in academic research. Instruction is composed of lectures, group exercises, laboratory work, seminars and your own project work. Instruction is directly linked to current research, and our teachers are active researchers with substantial specialist knowledge. Through guest lecturers and our close contacts with the biotech industry, you will meet people with experience from bioinformatics development work outside the university. Uppsala University has an excellent international reputation, and a Mast ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Bioinformatics- Computer Science Background

  The Master Programme in Bioinformatics is designed for those of you who wish to focus on the exciting interdisciplinary field of bioinformatics, which combines computer sciences, mathematics and biology. Uppsala University possesses exceptional competence in bioinformatics and computer sciences. The tools and knowledge you will acquire as a student in this programme are central elements in many areas of research, such as studying the function of human hereditary characteristics or developing new types of pharmaceuticals. The Master Programme in Bioinformatics will provide you with both theoretical and practical knowledge in molecular biology, data management and programming, as well as bioinformatics applications within these fields. Through project-based courses, you will learn how to plan, execute and finalise projects. The programme has courses together with the Master Programme in Molecular Biotechnology Engineering, specialising in Bioinformatics. Alumni from the programme have pursued successful careers mainly in academic research. Instruction is composed of lectures, group exercises, laboratory work, seminars and your own project work. Instruction is directly linked to current research, and our teachers are active researchers with substantial specialist knowledge. Through guest lecturers and our close contacts with the biotech industry, you will meet people with experience from bioinformatics development work outside the university. Uppsala University has an excellent international reputation, and a Mast ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Applied Biotechnology

  The Master Programme in Applied Biotechnology is carefully designed for ambitious future professionals, who wish to specialise in the field of biotechnology and at the same time gain exposure in project management and entrepreneurship.  This unique curriculum allows you to choose between academia and industry for your future career. Located right in the strongest biotechnology cluster in Sweden, Uppsala has been a centre for pioneering and high quality biotechnological research for many decades. Uppsala houses a great number of small and large Biotech companies. Collaborations between Uppsala University, Biotech companies, the University hospital and the national food and medicine authorities generate a stimulating educational and innovative environment. Thus, Uppsala University is the premium choice for your biotechnology studies. The Master Programme in Applied Biotechnology gives you theoretical as well as hands-on knowledge in the areas of molecular & structural biology and biotechnology. You can further focus in the areas of protein engineering and synthetic biology. In parallel, this master programme offers courses in project management, marketing and entrepreneurship, from which you will gain insight into business management, and learn how projects are planned and carried out in the biotechnology industry.The language of instruction is English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Applied Biotechnology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages