• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 81 items
 1. Doctoral Programme in Molecular Life Sciences, Doctor of Philosophy (4 years)

  Doctoral studies 60 ECTSDoctoral thesis and the public defence 180 ECTS A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme in Molecular Life Sciences (DPMLS). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their faculties. Link to the DPMLS Curriculum 2016-2018: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintosuunta.htm?rid=30877&lang=en&uiLang=fi&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Philosophy (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Drug Research Doctoral Programme, Doctor of Philosophy (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Drug Research Doctoral Programme (DRDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=30999&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Degree Programme in Molecular Biotechnology and Diagnostics, Master of Science (2 years)

  The major subject studies in Molecular Biotechnology and Diagnostics consist of both theoretical and hands-on courses. These include, for example, studies related to production, engineering and biotechnological applications of biomolecules as well as courses focusing on the principles of bioanalytical and diagnostic techniques and their applications in clinical chemistry and other fields. The laboratory courses and hands-on research projects are tightly connected to on-going research activities, which gives you an opportunity to follow and participate in up-to-date research in the field already during the studies. During the second study year you will concentrate on the Master’s thesis, which includes experimental work, seminars and the writing of the thesis. For selectable studies you can take courses from the other Master´s degree programmes in Biomedical Sciences: Biomedical Imaging and Drug Discovery and Development. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatintutkinto tarjoaa laaja-alaisen informaatio- ja internet-alojen opintojen kokonaisuuden, jossa opiskelija voi valita erilaisia opintopolkuja. Maisterintutkinto tarjoaa asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta neljällä suuntautumisalueella: tietokäytännöt, asiakirjahallinta, kirjastopalvelut sekä internet- ja pelitutkimus. Tutkinto-ohjelma sekä tiedekunnan muut tutkinto-ohjelmat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja suunnata opintoja asiantuntijuuden eri aloille. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus perustuu tutkimukseen, jonka painoalueet ovat informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus, tiedonhaun tutkimus sekä pelitutkimus. Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista mm. informaatio- ja mediakäytäntöjä,  tietoaineistojen organisointia ja hakemista sekä pelien ja interaktiivisen median ilmiöitä. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma antaa laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrit ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Tieto- ja asiakirjahallinnon maisterikoulutus tuottaa valmiuksia toimia tietohallinnon ja asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa. Opintosuunnassa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, tiedon organisoinnin ja kuvailun menetelmiin, organisationaalisen tiedon ja tietämyksen hallintaan ja johtamiseen, informaatiostrategioiden ja -politiikan laatimiseen, tiedon auditointiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teorioihin ja tutkimukseen, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämiseen, asiakirjahallinnan merkitykseen yhteiskunnassa ja tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tietokäytäntöjen opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Tietokäytäntöjen maisterikoulutus johtaa organisaatioiden tietoresurssien, kuten tietokantojen ja intranettien hallinnan asiantuntijatehtäviin. Opinnot tutustuttavat näissä tehtävissä tarpeellisiin välineisiin, esimerkiksi tiedon tallennus- ja hakuohjelmistoihin, dokumenttien ryhmittelymenetelmiin, dokumenttityyppien ja -rakenteiden käsittelyyn, luonnollisen kielen käsittelyohjelmistoihin ja tiedonhaun evaluointimenetelmiin. Koulutus perehdyttää myös tapoihin, joilla käyttäjät hyödyntävät tietoresursseja työtehtävien suorittamisen, opiskelun ja harrastusten tarpeisiin. Tältä osin keskeisiä tekijöitä ovat tiedonhankinta, tiedon jakaminen sekä informaatio- ja medialukutaito. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Kirjasto- ja tietopalvelujen maisteriopintojen keskiössä ovat alan arvioinnin, kehittämisen ja markkinoinnin haasteet yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan, sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Maisterikoulutus tuottaa valmiuksia toimia kirjasto- ja informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bioteknologian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bioteknologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages