• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 563 items
 1. Lukio

  Maunulan yhteiskoulun lukio on moniääninen ja suvaitsevainen koulu. Lukiossa toimii yleislinja ja matematiikkalinja (Helsingin matematiikkalukio). Yleislinjan painotusalueita ovat liikunta, taide ja luonnontieteet. Valinnaisista kursseista varsinkin pallopelikurssit ja vanhat tanssit, ilmaisutaito, esittävä musiikki ja syventävät kuvataiteen kurssit ovat suosittuja. Koulussa toimii orkesteri ja yli sadan laulajan kuoro. Luonnontieteiden tarjontaan kuuluvat mm. työkurssit ja koulun omat syventävät kurssit, kuten tähtitiede, humaanigenetiikka, makromolekyylit. Tarjoamme vuosittain vaihtuva-aiheisia teemaopintokursseja, joissa opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan syventää osaamistaan eri oppiaineissa. Vaihtoehtoja teemaopintojen kursseihin tarjoavat mm. opintomatkat ulkomaille, leirikoulut, kulttuurikurssit sekä tieteiden maailmaan ohjaava tutkielmakurssi. Lukiolaisen opintoja tuetaan tehokkaasti. Lukion  opinto-ohjaajan luona opiskelija voi tarkastella ja muuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Lukion erityisopettajan tuki on saatavilla koko lukion ajan. Lukion opiskelijakunta on aktiivinen. Opiskelijat järjestävät teemapäiviä, pyörittävät ympäristövaliokuntaa ja osallistuvat projekteihin. ...

  Provider NameMaunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukio

  Lukio on suomalais-venäläinen lukio. Opetuskieli suomi. Opintopainotuksena venäjän kieli ja kulttuuri. Venäjän kielen ja kulttuurin opintoja vähintään 6 kurssia. Venäjän yhteiskuntaa käsitteleviä opintoja vähintään 4 kurssia. Opiskelijalla mahdollisuus vähentää 8 lukion pakollista kurssia, jos hän suorittaa koulun erityistehtävään liittyviä kursseja vähintään 12. Venäjään liittyviä opintoja mahdollisuus valita lisäksi 12 kurssia ...

  Provider NameItä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameTöölön yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukio

  Lukio on suomalais-venäläinen lukio. Opetuskieli on suomi. Opintopainotuksena venäjän kieli ja kulttuuri. Venäjän kielen ja kulttuurin opintoja vähintään 6 kurssia. Venäjän yhteiskuntaa käsitteleviä opintoja vähintään 4 kurssia. Opiskelijalla mahdollisuus vähentää 8 lukion pakollista kurssia, jos hän suorittaa koulun erityistehtävään liittyviä kursseja vähintään 12. Venäjään liittyviä opintoja mahdollisuus valita lisäksi 12 kurssia. ...

  Provider NameItä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukio

  Elias-koulun lukio tarjoaa steinerpedagogista lukio-opetusta, joka sisältää valtakunnallisten pakollisten ja syventävien lukiokurssien lisäksi erityisen koulutustehtävän mukaisia steinerpedagogisia kursseja. Opiskelu antaa valmiudet kaikille jatkokoulutusaloille. Erityistehtävän mukaisia kursseja ovat draama, sanataide, käsityö, kuvanveisto, musiikin historia, kotitalous, luontoleiri, liikunta, eurytmia sekä päättötyö ja päätösmatka ulkomaille. Elias-lukiossa arvostetaan opiskelijoiden aktiivisuutta ja luovuutta sekä yhdessä tekemistä. Opiskelu on luokkamuotoista ja opettajien sekä opiskelijoiden yhteistyö on saumatonta. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Taiteellisuus ja monipuoliset työtavat ovat lukiokoulutuksen olennaisia osia. Monipuolinen kurssitarjonta tukee omalta osaltaan ihmisenä kasvamista ja oman identiteetin löytämistä.   ...

  Provider NameElias-koulu, lukioaste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Lukion matemaattinen linja

  Helsingin matematiikkalukio on valtakunnallinen erityislukio, joka toimii osana Maunulan yhteiskoulun lukiota. Matematiikkalukio kerää yhteen aktiivisia, monista asioista kiinnostuneita opiskelijoita pääkaupunkiseudulta ja kauempaakin Suomesta. Joku on kiinnostunut matematiikasta, toinen taas ohjelmoinnista, kirjallisuudesta, yhteiskunnasta tai mistä hyvänsä – opiskelijoita yhdistävä tekijä on ajattelun arvostus ja halu oppia. Matematiikkalukio mahdollistaa matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun pintaa syvemmältä jo lukioaikana. Matematiikkalukiossa on oma opetussuunnitelma ja tuntijako. Matematiikan kurssivalikoima on Suomen laajin. Syventävistä kursseista voi valita mielenkiintonsa mukaan esimerkiksi matriisilaskentaa, peliteoriaa, kompleksilukuja, pulmamatematiikkaa, matemaattista mallintamista. Vain valtakunnalliset kurssit ovat pakollisia. Luonnontieteiden tarjontaan kuuluvat työkurssit, koulun omat syventävät kurssit (kuten tähtitiede, humaanigenetiikka, makromolekyylit) ja retkikurssit. Hiukkasfysiikan kurssi järjestetään Geneven lähellä tutkimuslaitos CERN:ssä. Vuosittaisessa Lapin kesäkoulussa opiskellaan biologiaa ja matematiikkaa. Osa matematiikkalukiolaisista harrastaa kilpamatematiikkaa, ja matematiikkalukio onkin ollut viimeisen 10 vuoden aikana Suomen menestynein koulu lukion matematiikkakilpailuissa. Kevään 2015 kisassa saimme kaksoisvoiton. Matematiikkalukiolaisia on vuosittain Suomen joukkueessa kansainvälisissä matematiikkaolympialaisissa. Lukion yhteisistä kursseista mm. pallopelikurssit ...

  Provider NameMaunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Steinerlukio

  Lukiossamme opiskellaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi erityisen koulutustehtävän mukaisia soveltavia kursseja. Opiskeluun kuuluu oleellisena osana taiteellista, käytännönläheistä ja toiminnallista työskentelyä. Leirit ja erilaiset projektit rytmittävät arkea. Asioita opitaan monipuolisin tavoin - toisinaan itse tekemällä ja oivaltamalla, ja toisinaan ryhmän kanssa yhdessä pohtien. Sähköiset oppimismenetelmät ovat luonnollinen osa oppimista.   Teemajaksot Lukuvuoden aikana kulkevissa jaksoissa kurssit on ryhmitelty teemojen mukaan ja oppiaineet tekevät niissä yhteistyötä. Teemajaksoja on esimerkiksi hyvinvoinnista, eri aikakausista, kestävästä kehityksestä, ajattelusta, taloudesta ja tutkimuksesta. Kokonaisuudet hahmottuvat, kun oppiaineiden väliset rajat unohtuvat jaksojen aikana.   1. luokka                                         2. luokka 3. luokka 1. jakso Mittaus, mallinnus ja me (- tutustutaan toisiimme leirillä) Taloutta tiimeissä: lukujärjestyksetön tiimioppisen jakso Yo-kirjoitukset lähestyvät 2. jakso Elokuva: äidinkielen, kuvataiteen ja musiikin kurssien yhteistyönä tehdään jakson aikana elokuva Parsifal: pohdintaa, kirjoittamista ja kertomuksia etenkin äidinkielessä. Syventäviä kursseja oman valinnan mukaan 3. jakso Hyvinvointi: opiskellaan terveystiedon 1. kurssi luentojen ja tiimioppisen kautta. Omaan hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota myös muiden oppiaineiden, kuten liikunta, kuvataide ja musiikki, tunneilla. Opinto-ohjausta ja työharjoittelua Näyte ...

  Provider NameTampereen Rudolf Steiner-koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Steinerlukio

  Turun Steiner-koulun lukio on erityisen koulutustehtävän mukainen lukio. Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi lukiossamme opiskellaan steinerpedagogiikkaan painottuva 12 kurssin kokonaisuus. Näillä erityisen koulutustehtävän mukaisilla kursseilla pyritään tasapainottamaan varsin teoreettista lukio-opiskelua ja ne ovatkin pääasiassa kädentaitoja ja käytännöllisyyttä kehittäviä taito- ja taideaineita. Opiskelu on osittain luokkamuotoista. Yhdessä tekemistä vahvistavat lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluvat näytelmä ja kulttuurimatka. ...

  Provider NameLahden Rudolf Steiner-koulu, Turku

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Steinerlukio

  Oulun steinerkoulun lukio on pieni ja persoonallinen opinahjo Heinäpäässä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu. Lukiomme on luokkamuotoinen, joten luokkayhteisö säilyy samana koko lukioajan. Opiskelu on monipuolista ja innostavaa: valtakunnallisten lukion pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi on tarjolla koulukohtaisia kursseja. Meillä pääset tutustumaan maanmittaukseen, kirjansidontaan, kudontaan ja arkkitehtuuriin sekä moneen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen. Steinerkoulun päättöluokan eli 12. luokan aikana opiskelijat tekevät näytelmän, itsenäisen päättötyön sekä kulttuurimatkan. Lavalla on nähty sekä klassikoita että nykynäytelmiä, mutta myös itse kirjoitettuja näytelmiä. Päättötyön aihe voi olla käytännöllinen, taiteellinen tai teoreettinen. Päättötöinä on esimerkiksi kirjoitettu kirjoja ja tutkielmia, remontoitu autoja, tehty juhlapukuja, maalauksia, huonekaluja ja keramiikkaa. 12. luokka huipentuu kulttuurimatkaan joko Euroopan kulttuurikaupunkeihin tai kauemmaksikin. Aikaisempina vuosina luokat ovat käyneet mm. Kroatiassa, Italiassa, Unkarissa, Slovakiassa, Espanjassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Koulussamme järjestetään oppiaineita yhdistäviä monialaisia kursseja kuten Yhteinen maailmamme, Matkalla kehittyvässä maassa sekä Eurooppalaisuus ja EU. Kursseista on mahdollista tehdä kansainvälinen EPC-portfolio.   ...

  Provider NameTampereen Rudolf Steiner-koulu, Oulun steinerkoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. IB Programme

  Over the course of the two years the students study six IB subjects, write an Extended Essay of about 4,000 words, follow a course in Theory of Knowledge and plan and implement their own CAS programme (Creativity, Action, Service). The Diploma Programme aims to offer students: a broad and balanced, yet academically demanding, programme of study development of critical thinking and reflective skills development of research skills development of independent learning skills development of intercultural understanding a globally recognized university entrance qualification. ...

  Provider NameTurun normaalikoulu, IB-linja

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages