• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 563 items
 1. Lukion taito- ja taidelinja

  Taito- ja taideaineiden linjalle pyritään soveltuvuuskokeella. Runsaiden koulukohtaisten kurssien lisäksi linjalainen voi opintojen lopuksi suorittaa kuvataiteen, musiikin tai liikunnan lukiodiplomin. Kuvataiteen kursseilla on mahdollista tutustua moniin eri kuvailmaisun keinoihin ja välineisiin. Tarjolla on perinteisiä kuvataiteen kursseja, kuten piirustuksen, grafiikan, väriopin, maalauksen ja plastisen sommittelun kursseja sekä uudempia välineitä ja ilmaisutapoja hyödyntäviä kursseja, muun muassa digitaalinen valokuvaus, kuvankäsittely ja videotaide. Kuvallisen työskentelyn lisäksi opintoihin sisältyy myös taidehistorian ja estetiikan opintoja sekä asiantuntijavierailijoiden tapaamisia ja näyttely- ja museokäyntejä. Kurssien lisäksi kuvataidekilpailut, oppilastöiden näyttelyt ja esimerkiksi koulun yhteisten juhlien valosuunnittelu ovat olleet kuvataiteen toiminta-aluetta. Musiikin opinnoissa voi keskittyä omaan soittimeen tai tiettyyn musiikinlajiin. Koululle on hankittu runsaasti omia soittimia. Koululle voidaan myös järjestää soittotunteja koulupäivän jälkeen. Kurssien lisäksi musiikkia voi harrastaa bändikoulussa. Musiikkilinjalaiset esiintyvät koulun juhlissa ja myös koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Kursseilla tehdään paljon itse ja välillä käydään konserteissa tai muilla opintokäynneillä. Liikunnan valinnaisia kursseja on runsaasti. Koulun tyttö- ja poikajoukkueet ovat saavuttaneet mainetta palloilulajeissa, erityisesti salibandyssä, jalkapallossa ja kaukalopallossa. Koulun liikuntasali o ...

  Provider NameHelsingin yhteislyseo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukio

  Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio on monipuolinen ja laadukas yleislukio. Lukio on voimakkaasti kehittänyt tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia oppimis- ja opetusmenetelmiä. Lukiolle leimallista on monipuolinen kansainvälisyys. Kulttuurien tuntemusta tukevat laaja kielitarjonta ja kansainvälinen toiminta. ...

  Provider NameHelsingin Uusi yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukion kuvataidelinja

  Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio on monipuolinen ja laadukas yleislukio. Lukio on voimakkaasti kehittänyt tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia oppimis- ja opetusmenetelmiä. Lukiolle leimallista on monipuolinen kansainvälisyys. Kulttuurien tuntemusta tukevat laaja kielitarjonta ja kansainvälinen toiminta. Kuvataidelinjalla on runsaasti lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman ylittävää kuvataideopetusta. ...

  Provider NameHelsingin Uusi yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukio

  Lukiossamme opiskellaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi soveltavia ja erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja. Opiskelu on paitsi tiedollista myös taiteellista ja käytännön läheistä. Leirit ja projektit rytmittävät arkea. Asioita opitaan itse tekemällä ja oivaltamalla. Sivistys tulee esiin rohkeutena, sosiaalisina valmiuksina ja realistisina käsityksinä omista kyvyistä. Ajatus- ja kokemusmaailma monipuolistuu hankkimalla taitoja elämän eri osa-alueilta. ...

  Provider NameLahden Rudolf Steiner-koulu, Lahti

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukio

  Munkkiniemen yhteiskoulussa toimii sekä lukio että peruskoulun 7.–9. luokat. Lukiossa on 459 opiskelijaa, lisäksi perusopetuksessa 445 oppilasta. Koulu korostaa hyvien oppimistulosten saavuttamisessa oppiaineiden tietopuolen hyvää hallintaa sekä opiskelutaitojen ja motivaation merkitystä. Vaatimustaso on korkeahko, mutta ilmapiiri on kannustava ja oppilaita arvostava. Koulu tarjoaa valtakunnallista tuntijakoa enemmän kursseja kaikissa lukuaineissa ja useimmissa taito- ja taideaineissa. Lukiossa voi valita myös erikoispitkän matematiikan, jossa peruskoulun matematiikan oppimäärän erinomaisesti tai kiitettävästi suorittaneet oppilaat voivat opiskella laajennetun oppimäärän pitkässä matematiikassa.  Matemaattis-luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneet voivat opiskella pitkän tai erikoispitkän matematiikan rinnalla lisäkursseja myös biologiassa, fysiikassa ja kemiassa. Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. Kokeilu kohdentuu lukion reaaliaineisiin ja siihen voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016 ja 1.8.2017. Opiskelijalla oikeus päättää opiskeleeko hän lukion valtakunnallisen tuntijakoasetuksen mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaan. Kokeilussa mukana oleva opiskelija voi valita kahdesta ”korista” mihin reaaliaineisiin hän keskittyy. Kaksi koria ovat 1) ympäristö- ja luonnontieteet ja 2) humanistis- yhteiskunnalliset tieteet. Molemmista koreista valittava vähintään 9 kurssia. Opiskelijalla oltava vähintään yksi ku ...

  Provider NameMunkkiniemen yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Lukion A-venäjän kielen linja

  Suomalais-venäläisen koulun lukio-opinnot pohjautuvat valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuskieli on suomi. A-venäjän opiskelijat voivat opiskella erityispitkän oppimäärän venäjän kielen kursseja. ...

  Provider NameSuomalais-venäläinen koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukion B3-venäjän kielen linja

  Suomalais-venäläisen koulun lukion B3-venäjän linjalla aloitetaan venäjän opinnot alkeista. Linja sopii myös peruskoulussa B2-venäjän aloittaneille. Lukion aikana voi opiskella 12 lyhyen venäjän kurssia ja saavuttaa hyvän venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksen kahden kulttuurin kouluympäristössä. ...

  Provider NameSuomalais-venäläinen koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Lukion yhteiskunta- ja talouslinja

  LUKION YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA Munkkiniemen yhteiskoulun yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa yhteiskunnallis-taloudellisista asioista kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden painottaa ko. aineiden opiskelua osana lukio-opintojaan. Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijalle osin valinnainen kurssitarjonta koostuu paitsi akateemisista lukiokursseista niin myös kansalaisen yhteiskuntavastuuta korostavista ja kehittävistä toiminnallista kursseista osana koulun Minä välitän -ohjelmaa. Linjan suorittamisen minimivaatimuksena on kymmenen (10) erikseen nimetyn lukiokurssin suorittaminen, minkä lisäksi linjalta valmistuva opiskelija tekee lukio-opintojensa päättövaiheessa pienimuotoisen päättötyön. Laajat taloudellis-yhteiskunnalliset opinnot tarjoavat hyvät lähtökohdat kaupallisiin, yhteiskunnallisiin ja juridiikan alan jatko-opintoihin. Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. Kokeilu kohdentuu lukion reaaliaineisiin ja siihen voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016 ja 1.8.2017. Opiskelijalla oikeus päättää opiskeleeko hän lukion valtakunnallisen tuntijakoasetuksen mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaan. Kokeilussa mukana oleva opiskelija voi valita kahdesta ”korista” mihin reaaliaineisiin hän keskittyy. Kaksi koria ovat 1) ympäristö- ja luonnontieteet ja 2) humanistis- yhteiskunnalliset tieteet. Molemmista koreista valittava vähintään 9 kurssia. Opiskelijalla oltava vähintään yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi usk ...

  Provider NameMunkkiniemen yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Reifeprüfung

  Helsingin Saksalaisen koulun lukiossa ei ole jaksojärjestelmää ja opiskelu kestää kolme vuotta. Päättötutkinnon kirjalliset ja suulliset kokeet suoritetaan viimeisen opiskeluvuoden keväällä. 1.8.2016 lukio-opinnot aloittaneiden opiskelijoiden päättötutkinto on das Deutsche Internationale Abitur (DIA), Saksan ulkomaankoulujen kansainvälinen ylioppilastutkinto. Tutkinto vastaa Reifeprüfung-tutkintoa. Lukion opetussuunnitelma perustuu Saksan ulkomaankouluille suunnattuun ydinopetussuunnitelmaan sekä Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmaan. Tämän lisäksi lukiossa opetetaan suomalaiseen lukioon kuuluvia oppiaineita kuten ruotsin kieli ja Suomen historia. Lukion opetuskieli on saksa. Suomea, elämänkatsomustietoa ja lakitietoa opetetaan suomeksi ja historiassa opiskelija voi valita suomenkielisen vaihtoehdon. Lukiossa opiskellaan sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia oppiaineita. Lisäksi lukiossa on mahdollisuus suorittaa musiikin erityisosaamisen tutkinto ( BLL), liikunnan lukiodiplomi, ruotsin kielen koe ylioppilastutkinnon erillisenä kokeena sekä seuraavia kielitutkintoja: Latinum (latinan kielen tutkinto), CAE (Cambridge Certificate of Advanced English), DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) sekä CERTILINGUA (CertiLingua label of excellence for plurilingual, European and international competences).  Lukio-opinnot ovat monipuolinen kokonaisuus, jonka puitteissa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa oma yksilöllisesti painotettu opintopolku. Opiskelijoita ohjataan oma-aloitteisuuteen, vastuull ...

  Provider NameHelsingin Saksalainen koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Lukio

  Lahden yhteiskoulun lukio on valtakunnallista yleislukion opetussuunnitelmaa noudattava lukio. Lukiolla on monipuolinen ja toteutuva kurssitarjonta myös koulukohtaisten soveltavien kurssien osalta. Lukiossa on mahdollista suorittaa saksan kielidiplomi/Deutsches Sprachdiplom I/II. Lukion tutustumistilaisuus on 16.1.2017 klo 18 ja avoimet ovet 17. ja 18.1.2017 klo 12.30. ...

  Provider NameLahden yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages