• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1845 items
 1. Railway Transport Engineering

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai priskirti studijų krypties dalykams: technologiniai ryšiai, tarpstočių sistemos, stočių sistemos, vizualinės ir apsaugos sistemos, geležinkelių informacinės sistemos, geležinkelių stotys ir mazgai ir mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos kt. Galima pasirinkti vieną iš studijų krypties šakų modulių: Geležinkelių automatikos sistemos - relinės centralizacijos bei mikroprocesorines eismo valdymo sistemos. Geležinkelių eksploatavimas - geležinkelių stočių veiklos bei eismo valdymo technologijos. Profesinės veiklos praktikos (pažintinė, kompiuterinės grafikos, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Profesinės veiklos praktikos atliekamos AB Lietuvos geležinkeliai padaliniuose, įmonėse, kur atliekami geležinkelio signalizacijos įrenginių, vizualinių ir apsaugos, ryšių sistemų, stočių ir linijų projektavimo bei priežiūros darbai, organizuojamas eismo valdymo technologinis procesas. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. The Cyprus Open University

  The Open University of Cyprus (OUC) was legally established in 2002 as the second State Institution of Higher Education in Cyprus. The OUC is the only institution in Cyprus dedicated to lifelong learning and distance education and its focus is to design and deliver undergraduate and postgraduate courses as well as training and vocational programs to serve the needs of the wider community. The degrees awarded by the Open University are equivalent to those of all accredited universities worldwide, regardless their teaching methodology. Building courses on the bans of the European Credit Transfer System (ECTS) provide students with the opportunity to interchange between conventional universities and the Open University of Cyprus. The OUC uses a certain style of learning which is called “open and distance learning”, the purpose of which is to satisfy the demand for lifelong learning and continuing education. The OUC places great emphasis on the field of research and promotes programs that aim towards the development of methodologies and corresponding high technologies for open and distance learning. Therefore, the OUC offers individuals the opportunity to pursue or complete University education in case they were not able to do so in the past. Likewise, open and distance learning offers, to those who already hold a university degree, the possibility to further their studies at a graduate level or even study different subjects aiming at career progression. Finally, the Open University through the provision of lifelon ...

  Provider NameThe Open University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 3. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Deck and Bridge Operations- Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

  Successful completion of first cycle of studies in Deck Operations and Navigation Course, meets the mandatory requirements for certification of deck officers as provided in paragraph 2.3 of regulation II / 1 of the 1978 STCW Convention amended in 1995, thus allowing to obtain the relevant certificates of competence, since are fulfilled the other requirements for certification. ...

  Provider NameEscola Superior Náutica Infante D. Henrique

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Lisboa
 6. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Lager- og terminaluddannelsen

  En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Havne- og terminaluddannelsen

  En stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder. ...

  Provider NameAMU Nordjylland (AMU-Aalborg,JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages