• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157033 items
 1. Veterinærmedicin

  Uddannelsen giver en indgående forståelse af de forskellige fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyrene bliver syge. Du lærer bl.a. også at dissekere og obducere husdyr, at foretage analyser på animalske prøver og fødevarer og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse. Først på kandidatuddannelsen vil du lære at diagnosticere og behandle sygdomme, lige som du vil kunne vælge en særlig profil i enten klinisk praksis, veterinær folkesundhed, fødevaresikkerhed eller biomedicin. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Jordbrugsteknolog

  Du opnår kendskab til nogle af de faktorer, som påvirker miljø og natur. Samtidig får du en grundig indføring i samfunds- og erhvervsforhold samt jordbrugets struktur og udvikling.Du kan finde jobmuligheder inden for landbrug, gartneri og skovbrug i offentligt og privat regi. Du kan bl.a. arbejde med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Erhvervsøkonomi og psykologi

  Ved hjælp af psykologisk viden lærer du at forstå forskellighed, og hvordan man kan flytte mennesker i forskellige forretningsmæssige sammenhænge. Både i de erhvervsøkonomiske og de psykologiske fag er udgangspunktet virksomhedens forretningsmæssige mål.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet finder du i virksomheder og organisationer, hvor du kan arbejde inden for Human Resource, uddannelsesplanlægning eller markedsføring og branding. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Miljøteknolog

  Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord og industri og lærer om produktion, forsyning og udvikling samt om rådgivning og forvaltning. På energiområdet arbejdes der fx med energioptimering og med forskellige energiformer.Efter endt uddannelse kan du fx søge ansættelse i produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige eller kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier. ...

  Provider NameCphbusiness Laboratorie og Miljø (cph Hillerød)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. By-, energi- og miljøplanlægning

  Studiet kombinerer elementer fra ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, og du får indsigt i både teknologiske, politiske, miljømæssige, juridiske og økonomiske problemstillinger.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i både private virksomheder fx ingeniørfimaer og i regioner og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Produktudvikling og innovation

  Uddannelsen byder bl.a. på undervisning i design, konceptudvikling samt salg og marketing, og du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og forretning spiller sammen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Antropologi

  Du lærer at analysere både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner, og du beskæftiger dig med værdier, symboler og erkendelsessystemer. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde.Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, analyse, projektledelse, planlægning, evaluering og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Internetteknologier og computersystemer

  Det kan fx være sikkerhedssystemer til tog eller biler samt satelitter eller robotter, der skal kommunikere og koordinere opgaver imellem sig. Du får et solidt kendskab til internettet og andre netværk, til overvågningssystemer og styreprogrammer samt til robotsystemer og autonome systemer.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder i elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger og i ingeniørvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Thai

  Du får indsigt i komplicerede sproglige konstruktioner og vil tilegne dig en række analytiske og sproglige kompetencer. Du bliver desuden præsenteret for videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der vedrører Sydøstasien.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne varetage forskellige formidlingsopgaver i firmaer og virksomheder, der beskræftiger sig med handel i Sydøstasien eller med udviklingsarbejde. Du kan også finde job som oversætter eller tolk. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Byggeteknologi

  Du lærer såvel om byggematerialer og konstruktioner som om energiforbrug og miljø. Desuden får du kendskab til de økonomiske og ledelsesmæssige forhold omkring et bygge- eller anlægsprojekt.Med en bachelor i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages