• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 155 items
 1. Master of Science in Earth Observation

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen en deze van de bachelor in de geografie. 1. Een diepgaande kennis hebben van de principes van aardobservatie (EO) en geomatica. 2. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden hebben om analoge en digitale EO-gegevens te verwerken en te analyseren en om complementaire geo-data te verzamelen, te verwerken en te analyseren. De beoogde finaliteit hiervan is het leveren, vanuit een multidisciplinair oogpunt, van wetenschappelijke, professionele en maatschappelijk waardevolle bijdragen tot het duurzaam beheer van terrestrische ecosystemen (rurale systemen, stedelijke systemen en infrastructuren) over het volledige bereik van van ruimte en tijd. 3. Afhankelijk van de gekozen track in staat zijn concepten en systemen uit te werken voor het opvolgen en modeleren van land, kust- en atmosferische processen en ingenieursoplossingen uit te werken voor het verwerven, verwerken en beheren van geo-data, zowel op zelfstandige basis als in team. 4. Zich bewust zijn van het hedendaagse onderzoek en bedrijfskwesties/belangen in het EO- domein, een houding van levenslang leren bezitten, blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid en leiderschap. 5. Een origineel wetenschappelijk onderzoeksproject kunnen definiëren en uitvoeren. Vernieuwende ideeën in een onderzoeksomgeving kunnen toepassen. 6. Eigen onderzoek, overwegingen en ideeën, opinies en beoordelingen op een gepaste wijze binnen een professionele context kunnen pres ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics

  1. Have advanced knowledge and understanding in the field of nuclear fusion and engineering physics. 2. Design and develop technological applications in the field of plasma physics and plasma-wall-interactions. 3. Elaborate, plan and execute, to a large extent independently, an engineering project at the level of a novice research professional on technological applications of fusion plasmas in fields like nuclear technology, materials engineering, magneto- hydrodynamics, radio frequency technology and plasma diagnostics. 4. Analyze the problems that arise during the process of generation and maintenance of fusion plasmas and transform them into scientific research questions. 5. Approach the complexity of nuclear fusion and derived technical problems creatively, using system and process models. 6. Have a basic understanding of entire life-cycles of fusion reactors including aspects of energy efficiency, environmental pressure, use of raw materials and labour costs. 7. Have a basic understanding of aspects of reliability and safety that are characteristic for fusion plasmas and radioactive environments. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de fysica

  1. Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde. 2. Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en toepassingen). 3. Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en computationele methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen modelleren. 4. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische methodes in de gekozen specialisatie. 5. Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, resultaten beschrijven, structureren en kritisch evalueren. 6. De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie. 7. De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model opstellen, kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen hergebruiken of aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 8. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen. Op de hoogte blijven van nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes. 9. Functioneren in een onderzoeksteam. Verantwoordelijkheid opnemen voor de projectplanning en de genomen beslissingen en resultaten. 10. Bewust zijn van het belang van de ethische dim ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de fysica en de sterrenkunde

  1. Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde. 2. Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en toepassingen). 3. Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en computationele methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen modelleren. 4. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische methodes in de gekozen specialisatie. 5. Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, resultaten beschrijven, structureren en kritisch evalueren. 6. De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie. 7. De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model opstellen, kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen hergebruiken of aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 8. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen. Op de hoogte blijven van nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes. 9. Functioneren in een onderzoeksteam. Verantwoordelijkheid opnemen voor de projectplanning en de genomen beslissingen en resultaten. 10. Bewust zijn van het belang van de ethische dim ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen chemie en bioprocestechnologie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Chemie- en bioprocestechnologie en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis van en inzicht hebben in chemische en biologische processen, chemische componenten, enzymen en levende organismen en deze kunnen aanwenden met het oog op toepassingen in de industrie, het milieu, de landbouw, de medische wereld en het wetenschappelijk onderzoek. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de chemische (bio)procestechnologie en deze kennis zelfstandig kunnen toepassen om productieprocessen of producten voor de chemische, milieutechnologische, landbouwkundige, voedings- of farmaceutische industrie te ontwikkelen of te verbeteren. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis, met name van chemische en biologische processen en van de structuur en functie van chemische componenten, enzymen en levende organismen, met het oog op toepassingen in de industrie of andere sectoren. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van labo-, piloot- en grootschalige (bio)chemische processen e ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages