• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Informatics

  1. Programos tikslai: Paruošti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, kurie turi: a) gerai orientuotis pagrindinėse informatikos mokslo kryptyse ir šiuolaikinėse informacinėse technologijose, mokėti pagrįsti ir įvertinti savo ir kitų specialistų mokslinės-praktinės veiklos rezultatus ir vietą šiuolaikinės informatikos kontekste; b) mokėti savarankiškai formuluoti ir spręsti aktualias informatikos mokslo ir informacinių technologijų taikymo praktines problemas įvairiose dalykinėse srityse; c) būti pasirengę tęsti studijas informatikos ir gretimų mokslo krypčių magistrantūroje ir kitose antrosios pakopos studijose. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkamą bendrojo lavinimo mokyklos baigimo atestatą (arba jam prilygstantį). Priėmimas vyksta pagal KU Senato patvirtintus nuostatus, kurie nuo 2003 metų yra visiškai suderinti su bendrojo priėmimo į visus Lietuvos universitetus taisyklėmis. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Formaliųjų specialiųjų reikalavimų nėra, tačiau šias studijas rekomenduojama pasirinkti abiturientams baigusiems technologinio arba realinio profilio studijas mokykloje. Pageidautina, kad abiturientas būtų pasirinkęs ir išstudijavęs fizikos dalyką mokykloje. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos Studijos vyksta valstybine kalba. Studijų metu studentai aprūpinami visais reikalingais informacijos ištekliais ir priemonėmis: a) KU bibliotekos fondais ir TBA paslaugomis; b) Elektroninio pašto, Interneto ir ki ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Cartography

  Future holders of a master’s degree in geography study cartography, cartographic informatics, special cartography, database design, mathematical cartography, etc. Professional training is not planned. This cartography programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in physical and technological science, geography or measurement engineering and would like to earn a master’s degree in geography. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. English Philology

  Objective(s) of a study programme: The program of studies of the BA in English Philology aims at preparing English philology specialists with a broad range of knowledge who know English well, grasp the fundamental philological information and acquire the competences necessary for scholarly work in translation, literary theory and teaching the English language, as well as being able to successfully apply their knowledge of English philology in practice. This program prepares specialists who, once they have gained their BA degree, can continue their studies in this field at the master‘s level or move to studies in other fields: that is, they can choose master‘s studies in English philology, translation, computer linguistics, literary and cultural studies, education, journalism, political science and other fields in universities in Lithuania or abroad. Learning outcomes: Graduates of the English Philology BA study program will be able 1 To use fluent English in communicating orally and in writing in a variety of spheres of activity, as well as to apply their specialized knowledge working in Lithuanian, European and international institutions; 2 To analyze the differences among journalistic, scholarly and literary texts, applying the principles of text structure in practice; 3 To explain some of the cultural and historical features of English-speaking countries; 4 To describe the principal theoretical arguments of contemporary linguistic theory and the methods of analysis used for literary works, comparing the lat ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Geography

  Future teachers of geography study modern didactics or modern psychology, theoretical geography, educational geography, the development of geography, the labour market and career opportunities, transformational processes in Lithuanian society, project preparation and management, etc. Professional training takes place in two stages: pedagogical and research training. The duration of training is 21 weeks. During the training, the students get acquainted with modern experiments in geography, research and other skills are consolidated and improved, and experimental master’s thesis results are tested. This geography programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in geography or natural science and would like to become teachers of geography. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Hydrogeology and engineering geology

  Future holders of a master’s degree in geology study geomechanics, engineering hydrogeology, geotechnical design, geomechanisms in the Baltic States, hydrogeological modelling, etc. Professional training is organised. The duration of training is 400 hours. Identification and solution of problems and other skills are consolidated and improved during the training. This hydrogeology and engineering geology programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in hydrogeology, engineering geology, building engineering, or environmental engineering and would like to earn a master’s degree in geology. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Hydrology and oceanography

  A person who acquires the degree of Bachelor of Geography must: - be able to interpret natural (in particular marine) and social phenomena and processes, assess their condition and interaction, and identify and assess the situation - know hydrometric, meteorological, oceanological, hydrochemical, and geophysical research methods; geo-information systems; and probability analysis - be able to work independently, rapidly organise his/her work, and efficiently interact with colleagues and customers ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Lithuanian literature

  Future holders of a master’s degree in Lithuanian literature study Biblical images and images of antiquity in Lithuanian literature, methodology of literary science, methodology of the humanities, literary philosophy, modern and avant-garde paradigms, etc. Professional training is not planned. This Lithuanian literature programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in Lithuanian literature. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Mathematics and its Application

  Objective(s) of a study programme: The aim of the Mathematics and its Application programme is to prepare broad-minded specialists with strong background and adequate skills for solving various practical tasks, optimization and data analysis issues for industry and business, as well as the skills for energy systems analysis and other areas. Learning outcomes: Graduates of the programme will be able to deal with simulation, optimization, data analysis issues; develop mathematical models; apply information technology; perform statistical analysis, cost optimization, process forecasting or risk assessments. Graduates of Finance and Insurance Mathematics specialization will know the basic insurance and financial mathematics principles and techniques; will be able to meet the challenges arising from the economic and social fields; work with the basic statistical computer packages. Graduates of Statistics in Biomedicine specialization will know and understand data analysis methods of biomedical research and be able to operate mathematical software packages. Graduates of Mathematics in Power Engineering specialization will be able to apply mathematical models for solving issues in energy security, system reliability, and networked systems fields. Graduates of Mathematics Teaching specialization will have a good mathematical background and know mathematical teaching methods. Activities of teaching and learning: Lectures, practical work, seminars, laboratory work, individual work, reading literature, solving problem tas ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Sea hydrology (Oceanology)

  1.Programos tikslai Jūrų hidrologijos magistrantūros studijų programa yra gilinamoji magistratūros studijų programa, skirta rengti kvalifikuotus fizinių mokslų srities geografijos krypties specialistus. Jūrų hidrologijos magistrantūros gilinamosios studijų programos tikslai: · sudaryti sąlygas gabesniems pagrindinių studijų studentams giliau studijuoti fizinę geografiją Klaipėdos universitete, išplėsti kompetenciją jūrinių tyrimų srityje; · ugdyti mokslinei veiklai pasirengusius geografus ir užtikrinti, kad absolventai įgytų reikiamą kiekį žinių, motyvaciją tolimesnėms studijoms ar mokymuisi; · rengti aukštesnio išsilavinimo praktikus ir tyrėjus, gebančius kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias jūros bei pajūrio tvarkymo, naudojimo ir apsaugos srityse, siejant su darbdavių interesais; · ruošti specialistus tarptautiniam bendradarbiavimui Baltijos jūros tyrimų, naudojimo ir apsaugos srityse ir užtikrinti Lietuvos akademinių mokyklų įsitraukimą į bendrą Europos mokslo ir studijų erdvę jūrų tyrimų srityse, plečiant tarptautinį studentų ir dėstytojų mobilumą; · užtikrinti absolventų pasiruošimą doktorantūros studijoms ir moksliniam darbui Lietuvoje ir užsienyje. Programa studentams suteiks specialiąsias žinias apie jūrų ir vandenynų fizinius procesus, hidrosferos sąveiką su kitomis geosferomis; žinias apie hidrometeorologinį režimą, naujausius jūrų tyrimo ir prognozių sudarymo metodus; žinias apie jūrų taršą ir jos pasekmes, apie ekologines jūrų problemas; žinias apie šiuolaikinę jūros ūkio raidą, tarptautines ir nac ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Applied English Linguistics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the programme is to: - educate highly qualified specialists who possess comparative knowledge and assessment skills of two languages and cultures — English and Lithuanian — and are able to apply the acquired knowledge in work in academic institutions and companies, and various international institutions and projects, especially those institutions and organizations that cooperate with European Union states - educate highly qualified translators who possess knowledge of various principles of English and Lithuanian text production and editing and are able to use modern term-search and automated translation memory systems; - train students for doctoral studies by expanding the range of academic and research topics so that these would include comparative linguistics, translation theory and cross-cultural analysis; Learning outcomes: Graduates of the Applied English Linguistics MA study programme will be able to: - apply current concepts from translation theory and practice in analyzing and translating English and Lithuanian texts of different functional styles and genres; - develop the skills needed to work with specialized texts (business, legal, academic, etc.), to choose appropriate translation strategies for dealing with such texts; - use automated translation programmes and corpus lexicography; - apply the current theories related to issues in literary translation; - use their knowledge and understanding of intercultural research; develop the skills needed ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages