• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124062 items
 1. Bakery worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bereidt gistdegen, vet- en kookdegen en beslagen (D110201 Id14966-c) - Zet het benodigde materiaal/materieel klaar - Controleert de versheid en de kwaliteit van producten en grondstoffen - Stelt het deeg en/of beslag samen aan de hand van een recept - Zet meeteenheden om - Weegt grondstoffen af - Bepaalt de temperatuur en de hoeveelheid van de samen te voegen grondstoffen - Draait en kneedt deeg en/of beslag manueel of machinaal - Past verschillende meng- ,kneed- en/of klopmethodes toe - Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten - Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid ● Verwerkt gistdegen, vet- en kookdegen en beslagen (D110201 Id25363-c/5817-c) - Weegt de benodigde hoeveelheid deeg per stuk/ per gewicht - Verdeelt het deeg en/of beslag manueel of machinaal - Past spuit-, snij-, rol- of uitsteektechnieken toe - Bolt het deeg op en/of maakt het lang - Plaatst het deeg en/of beslag op platen of in bakvormen - Laat het deeg rusten in een al dan niet gekoelde ruimte - Laat het deeg rijzen (in de (rem)rijskast, gekoelde ruimte,…) - Koelt het halffabricaat of deeg af of vriest het in - Toereert en/of rolt het uit - Bereidt halffabricaten, vullingen, crèmes, mousses, bavarois, boterroom garneringen,… - Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten - Doreert , decoreert, modelleert en snijdt producten volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Baker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bereidt gistdegen (D110201 Id14966-c) - Zet het benodigde materiaal/materieel klaar - Controleert de versheid en de kwaliteit van producten en grondstoffen - Stelt het deeg samen aan de hand van een recept - Berekent de kwantiteit - Zet meeteenheden om - Weegt grondstoffen af - Bepaalt de temperatuur en de hoeveelheid van de samen te voegen grondstoffen - Draait en kneedt deeg manueel of machinaal - Past verschillende kneedmethodes toe - Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten - Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid ● Verwerkt gistdegen (D110201 Id25363-c/5817-c) - Bepaalt de benodigde hoeveelheid deeg per stuk/ per gewicht - Weegt het deeg af - Verdeelt het deeg manueel of met behulp van een verdeelmachine in stukken - Bolt het deeg op en/of maakt het lang - Plaatst de deegstukken op platen of in bakvormen - Laat het deeg rijzen (in de (rem)rijskast, gekoelde ruimte,…) - Controleert de gisting en het rijzen van het deeg - Koelt het deeg af of vriest het in - Toereert* en/of rolt het uit - Bereidt halffabricaten*, vullingen, crèmes, garneringen, … - Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten - Doreert*, decoreert, modelleert en snijdt producten volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen - Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid * *Toereren: het inplooien van vetstof in een gerezen bladerdeeg *Een halffabricaat i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Electrical mechanic

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Algemeen ● Leeft veiligheids- en milieunormen na (co 00036) - Gebruikt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen - Gebruikt gevaarlijke stoffen - Sorteert afval gescheiden - Beoordeelt risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen ● Intervenieert preventief of correctief rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek (I130901 Id12838-c, I131001 Id13042-c) - Analyseert de vraag/opdracht/probleem of storing - Verzamelt mondelinge en schriftelijke informatie door bevraging of het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken…) - Schat de omvang en de duur van de interventie in - Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden - Overlegt met de leidinggevende, gebruikers en andere betrokkenen - Legt een werkvolgorde vast - Adviseert gebruikers met het oog op het correct gebruik van de machines en het voorkomen van storingen ● Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I131001 Id17981-c) - Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machinegebonden en dienstgebonden) - Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden - Houdt gegevens bij over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal - Wisselt informatie uit met c ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Heating technician

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in een bouwonderneming (co 00099) - Werkt in een team - Communiceert met collega’s en klanten - Werkt zelfstandig - Houdt planning en werkdocumenten bij ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00100) - Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) - Bewaakt kwaliteit door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Organiseert het sorteren van afval en sorteert het afval - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart, verpakt en verwijdert op een veilige manier - Let op veiligheid en gezondheid bij het werken met en opslaan van gevaarlijke producten - Neemt gepaste maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke producten - Volgt de verplichte opleidingen - Werkt ergonomisch met gebruik van tilhulpmiddelen - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen - Gebruikt machines die stofemissie beperken - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat gereedschappen en materiaal op ● Werkt op hoogte (co 00101) - Gebruikt ladders en steigers volgens de veiligheidsregels - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) ● Gebruikt energiestromen duurzaam en beperk ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Production worker ‘Wood’

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c, E130401 Id24083-c, H240401 Id12827-c, H320201 Id32967-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Raadpleegt de productieplanning - Houdt zich aan productieorder en technische fiche ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…) (E130101 Id16707-c/18152-c, E130401 Id21981-c, H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id17846-c, H330101 Id21981-c, H330201 Id4645-c) - Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe ● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (E130101 Id1453-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320101 Id2006-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c) - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen - Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op - Meldt problemen en veilighe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. ENIC-NARIC centre, The Ministry of Education, Science and Sport

  ENIC – NARIC centre operates under the Ministry of Education, Science, Culture and Sport and is a competent authority for assessment and recognition of education in the Republic of Slovenia. ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Slovenia
 7. Norwegian NQF level 2

  KNOWLEDGE has basic knowledge of important facts and concepts in and across subjects has knowledge of fundamental political, social, cultural and environmental conditions has basic knowledge about the use of sources, about how information can be obtained, documented, assessed and applied has basic understanding of learning how to learn is familiar with different educational choices and occupations SKILLS can express him/herself verbally and in writing, read, is numerate and can use digital tools in the school work context can present topics in Norwegian/Sami and at least one foreign language can use experience, creativity and exploratory work methods to acquire new knowledge can use practical - aesthetical work methods in several subject areas can reflect on his/her own participation in different media GENERAL COMPETENCE can make use of his/her knowledge and experience to participate in a democratic and inclusive society  can cooperate with others in both the work/school and social context  can discuss and assess others and his/her own school work under supervision  can make independent choices, state the reasons for them and act on the basis of them  ...

  Category: Qualification Frameworks Location: Norway
 8. Norwegian NQF level 3

  KNOWLEDGE has knowledge of important facts and concepts in his/her own subject/subject area  has knowledge of work methods, procedures and tools in one or more limited subjects/subject areas  is aware of relevant regulations and quality requirements  has an understanding of his/her own educational and work opportunities  SKILLS can communicate and express him/herself in his/her own subject/subject area  can use relevant technology to solve subject - specific tasks  can receive and follow instructions and carry out specific tasks within the subject area  can be creative when carrying out tasks  can search for and use information from different sources to further his/her development in relation to future work and/or education  GENERAL COMPETENCE can cooperate with others in the performance of work and utilise relevant skills and knowledge  can initiate and carry out limited tasks  can seek and accept guidance in relation to concrete tasks and own vocational development  ...

  Category: Qualification Frameworks Location: Norway
 9. Norwegian NQF level 4A

  KNOWLEDGE has knowledge of relevant concepts, models and principles in the subject area  has knowledge of , and has an overview of materials, equipment and work methods, and can give reasons for his/her choices  has the experience - based knowledge required to practise in the vocational field has insight into the importance and historical development of the trade/occupation in a societal perspective  has knowledge of relevant regulations , standards , agreements and quality requirements  has knowledge of different learning strategies and can utilise them in his/her own learning  has an understanding of his / her own educational and work opportunities  SKILLS can systematise, present and report on planned and completed work  can carry out calculations and assess consequences  can solve vocational challenges in a critic al and creative manner, alone or in cooperation with others can use relevant concepts, principles , materials and equipment in his/her work  can communicate in at least one foreign language  can assess and choose work methods for solving subject - specific tasks  can be creative when planning and performin g work  can carry out work in accordance with the applicable regulations, standards, agreements and quality requirements  can analyse and assess different types of sources of relevance to his/her own work  GENERAL COMPETENCE can use his/her own vocational competence in new and complex contexts  can work independently and take responsibility for ensuring that work is carried out with the required ...

  Category: Qualification Frameworks Location: Norway
 10. Norwegian NQF level 4B

  KNOWLEDGE has knowledge of important facts, concepts, theories, principles and methods in different subjects  has the experience-based knowledge required to practise different subjects  has insight into how academic issues relate to society as a whole  has knowledge of different learning strategies and can apply them in his/her own learning  has an understanding of his/her own educational and work opportunities  SKILLS can express him/herself verbally and in writing in different academic contexts  can read, is numerate and can use digital tools and media to solve a ca demic challenges in a critical and creative manner, alone or in cooperation with others can use academic terminology in communication and cooperation  can communicate in at least two foreign languages  can apply relevant methods, principles and strategies to solve subject - specific tasks  can explore, analyse, formulate and discuss different issues  can analyse and assess different types of sources  GENERAL COMPETENCE can use his/her own academic competence in new and complex contexts  can plan and organise work, independently and in cooperation with others  can use his /her academic knowledge and skills to develop knowledge together with others can guide others to a certain extent in academic situations  can assess the quality of and take responsibility for the results of his/her own and joint work  can reflect on his/her own academic competence as the basis for future choices ...

  Category: Qualification Frameworks Location: Norway

Pages