• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124062 items
 1. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojen tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon.Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoi ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojentavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. Ammattiopintojentavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoitteluon kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat perusopintojen, ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintoje ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojen tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon.Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoi ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot on jaettu opintojaksoista muodostuviin moduuleihin. Opintojen alussa opiskellaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa muun muassa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Anatomian, fysiologian, mikrobiologian, lääkehoidon ja kliinisen farmakologian opinnot kehittävät kliinistä osaamista. Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään akuutin hoitotyön, mielenterveystyön tai älykkään kotihoidon opinnoissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä. Syksyllä 2017 alkava sairaanhoitajakoulutus sisältää enemmän itsenäisesti suoritettavia opintoja sekä verkko-opetusta, jopa siten, että lähiopetuspäiviä voi olla 2 päivää/viikko. Koulutukseen sisältyy myös useita harjo ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori

  Opiskelet - hoitotyön eettistä osaamista ja ammatillista toimintaa - näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja terveyden edistämistä - viestintää, vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä - hoitotyön kehittämistä ja yhteiskunnallista osaamista.   Opintojen tavoitteena on, että kykenet - eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön - sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön - jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen.   ...

  Provider NameSatakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus

  Alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia, ja osaat huomioida erilaiset kulttuurit hoitotyössä. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi kuuluu myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä. Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitoa eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät jo eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta itsehoidossa luontevasti. Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu sinulta asiakkaiden edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi. Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden (ks. Opintojen rakenne). Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen omalla hoitotyön erityisalallasi. Huomioit myös asiakkaan perheen l ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus

  Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan sekä ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi kuuluu se, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi. Osaat huomioida erilaiset kulttuurit hoitotyössä. Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitoa eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa sekä arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät eri tieteenalojen tietoa toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta itsehoidossa luontevasti. Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu asiakkaiden edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi. Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden (ks. Opintojen rakenne). Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen omalla erityisalallasi. Huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikiss ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages