• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 563 items
 1. Lukion esittävän taiteen linja

  Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukiossa opiskellaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi soveltavia kursseja, joihin sisältyy myös erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja. Lukiollamme on siis perustehtävä ja sen lisäksi pedagoginen erityistehtävä steinerpedagogiikassa.   ESITTÄVÄN TAITEEN LINJA Esittävän taiteen linjan koulutuksen tavoitteena on antaa vankka sivistyspohja ja sen lisäksi mahdollistaa kasvaminen tuntevaksi, tahtovaksi ja ajattelevaksi ihmiseksi, joka kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.   Monipuolinen tarjonta Kursseilla tehdään runsaasti teatterin, performanssin, kuvataiteen, sirkuksen ja eurytmian esityksiä ja projekteja. Teemme yhteistyötä teatterin, musiikin ja kuvataiteen huippuammattilaisten kanssa.   Työharjoitteluja ja yhteyksiä ulkomaailmaan Pääset tutustumaan taiteen tekemiseen ja tekijöihin myös koulun ulkopuolella mm. kahden työharjoittelujakson ja projektien aikana.   Tutkiva ote taiteeseen Opinnoissa on laaja-alainen ja tutkiva ote. Mikä ikinä sinusta tuleekin, saat valmiuksia tulevaisuuttasi ja jatko-opintoja varten. Opinnoissa painotetaan monipuolisesti ilmaisun eri osa-alueita. Draaman, performanssin, eurytmian, kuvataiteen, sirkuksen ja musiikin kursseilla opiskelun osana valmistetaan runsaasti esityksiä ja projekteja. Linjan opettajat ja yhteistyökumppanit takaavat monipuolisen ja ammattimaisen opetuksen. Opintoihin kuuluu leirikoulu niin Lapissa kuin jossakin Euroopan kulttuurikaupungissakin. Opintojen aikana opiskelija saavuttaa lukion oppimäärä ...

  Provider NameHelsingin Rudolf Steiner koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Steinerlukio

  Rudolf Steiner skolan i Helsingfors öppnar möjligheter för dig som är nyfiken på lite annorlunda gymnasiestudier. Hos oss har du möjlighet att på ett självständigt och mer personligt inriktat sätt jobba för att upptäcka nya sidor i dig själv och prova på sådant som du kanske inte har insett att du skulle kunna vara intresserad av. Du kanske skulle vilja söka olika nya sätt att förhålla dig till den värld och det samhälle vi lever i idag, och vigda vyerna inför framtiden. Vi erbjuder en mångsidig kursplan men arbetar även för att hela undervisningen ska hänga ihop så mycket som möjligt och bilda en helhet. Vi vill bygga broar mellan olika ämnen och skapa möjligheter för våra elever att fokusera på både ett konstnärligt och ett vetenskapligt sätt att se på världen, och att utforska hur man själv vill gå vidare. mångsidig undervisning En bra och öppen kontakt med lärarna och studiekamraterna tycker vi också är viktig. Vi vill att möten och arbetet i skolan ska bli till en levande kommunikation och att alla ska känna sig trygga och kunna arbeta väl tillsammans. Det är viktigt att var och en kan få komma fram med sitt och ta intryck av varandra, både som människor och genom allt det arbete som görs.  Att bygga upp en spännande och mångsidig undervisning så att man får arbeta med uttryck på scen, utföra experiment, bygga mindre modeller eller installationer, måla tavlor såväl som att utföra delar av arbeten med elektroniska arbetsredskap i olika former ingår också i helheten. Vi förbereder dig naturligtvis också gru ...

  Provider NameRudolf Steiner skolan i Helsingfors

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Steinerlukio

  Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukiossa opiskellaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi soveltavia kursseja, joihin sisältyy myös erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja. Lukiollamme on siis perustehtävä ja sen lisäksi pedagoginen erityistehtävä steinerpedagogiikassa.   Taidetta, tiedettä ja paljon muuta Opiskelija suorittaa lukioaikanaan yhteensä vähintään 75 kurssia, joista pakollisia kursseja on vähintään 47, syventäviä 10. Suoritettuaan vähintään 12 steinerkoulun omia erityistehtävään kuuluvia kursseja voi opiskelija vähentää opiskeluohjelmastaan kahdeksan pakollista kurssia – kuitenkin siten, että lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Erityistehtävään kuuluvia oppiaineita sisältyy muun muassa biologian, fysiikan, historian, eurytmian, kuvataiteen, maantieteen, äidinkielen, käsityön ja kotitalouden opintokokonaisuuksiin. Opiskelu lukiossamme on myös käytännönläheistä: koulupäivään voi perusopintojen ohella kuulua vaikkapa kasvisruokakurssia, kirjansidontaa, korujen valmistusta, tanssitaidetta ja teatteria. Erityisesti kuvataiteesta kiinnostuneille on valinnanvaraa kahdeksasta toisiaan täydentävästä kurssista. Musiikista kiinnostuneille tarjoamme vaihtoehtoja kuudesta kurssista, ja varsinkin koulumme kuoro ja orkesteri ovat varsin korkeatasoisia – opiskelijoiden bänditoimintaa unohtamatta.   Kurssitarjontamme ei painotu yksinomaan taide- ja taitoaineisiin, joten jos opiskelija on kiinnostunut tiedeopinnoista, on pakollisten ja sy ...

  Provider NameHelsingin Rudolf Steiner koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukio

  ks. EPerusteet Väinö Linnan lukio tai koulun oma wilma ...

  Provider NameVäinö Linnan lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameJyväskylän aikuislukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameHärmän lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameMäntyharjun lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Aikuisten lukiokoulutus

  Otavan Opiston aikuislukiossa voit yhdistellä lähiopiskeluun joustavasti myös nettiopintoja. Halutessasi voit suorittaa vaikka koko lukion oppimäärän itsenäisesti opiskellen ajankohdasta ja paikasta riippumatta (nettilukio) tai voit opiskella ja asua Otavan Opistossa. Lähiopiskelu tapahtuu päiväsaikaan aamukahdeksan ja iltaneljän välisenä aikana. Opiskelu on monimuoto-opiskelua eli lukion kurssit sisältävät sekä lähiopiskelua että verkko-opiskelua. Opiston painopistealueina ovat tieto- ja viestintätekniikka, media ja bänditoiminta. Painopistealueet näkyvät opiston opetustarjonnassa esimerkiksi siten, että lukion opiskelija voi suorittaa runsaasti valinnaisia kursseja painopistealoilta. Lukiossa hyödynnetään pelipedagogiikkaa eli kursseja tai kurssien osia opiskellaan todellisia tilanteita simuloivien erilaisten pelien avulla. Lukuvuoden aikana järjestetään kuukausittain opinnollisia pelitapahtumia ja olemme panostaneet etenkin roolipelien mahdollisuuksiin opetuksessa ja vapaa-ajan toiminnassa. ...

  Provider NameOtavan Opisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameOtavan Opisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Lukio

  Lukiomme pakolliset ja kaikki syventävät kurssit toteutuvat joka lukuvuosi Kaikissa reaaliaineissa on 1-2 koulukohtaista kurssia/lukuvuosi Kaikissa oppiaineissa tarjoamme ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja Liikunnan ja kuvataiteen kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen Laaja kielitarjonta Opiskelijoillamme on hyvät mahdollisuudet laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma Tehokas opintojen ohjaus edesauttaa jatko-opintoihin sijoittumisen ...

  Provider NameKemin lyseon lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages