• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 112 items
 1. Trainer A

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op internationaal niveau (mentale begeleiding) - Begeleidt sporters tot op internationaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid (antidoping, whereabouts, gewichtscontrole, supplementen, enz.) - Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, conditietrainer, talentscouts, scoutingsteam, externe experts, wetenschappelijke onderzoekscentra, federatie, topsportscholen, bestuur, sponsors, agenten, managers, makelaars en media) - Kan sportgerelateerde en praktische informatie geven aan anderstalige betrokken actoren ● Volgt het sportproject tot op internationaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Meet effecten en resultaten - Rapporteert over effecten en resultaten - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende internationale evoluties op (technisch, tactisch, conditioneel, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het niveau van de sporter(s) en bepaalt de sportieve doelstelli ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Trainer B

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op nationaal niveau - Begeleidt sporters tot op nationaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid - Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, conditietrainer, talentscouts, scoutingsteam, federatie, topsportscholen, bestuur, sponsors) ● Volgt het sportproject tot op nationaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Meet effecten en resultaten - Rapporteert over effecten en resultaten - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sport specifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, conditioneel, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het niveau van de sporter(s) en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een gesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond - Identificeert incentives en obstakels om prestaties te leveren zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak - Neemt testen, vragenlijsten, enz. af (conditie, hartslag, vetp ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Fitness coach

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Vult een oefenprogramma in functie van de visie van de fitnessclub/van het project in (G120401 Id8660-c) - Bereidt een intern overleg voor - Neemt deel aan het werkoverleg - Plant de eigen werkzaamheden - Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….) - Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke - Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten ● Informeert het publiek over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten - Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen - Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen - Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub - Onderhoudt contact met andere begeleiders - Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter - Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten ● Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (G120401 Id6779-c) - Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten - Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie ● Past EHBO en CPR toe (co 01792) - Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt - Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk) - Schakelt (eventueel) hulp in - Informeert naar klachten/symptomen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Group fitness coach

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Vult een oefenprogramma in functie van de visie van de fitnessclub/van het project in (Id 8660-c) (G120401 Id8660-c) - Bereidt een intern overleg voor - Neemt deel aan het werkoverleg - Plant de eigen werkzaamheden - Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….) - Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke - Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten ● Informeert het publiek over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies (Id 14047-c) (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten - Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen - Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen - Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub - Onderhoudt contact met andere begeleiders - Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter - Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten ● Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (Id 6779-c) (G120401 Id6779-c) - Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten - Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie ● Past EHBO en CPR toe (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 01792) - Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt - Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk) ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Swimming pool and open water rescuer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Preventie ● Controleert de zwemgelegenheid en bijhorende ruimten, evalueert deze op risico’s en controleert de administratieve en reglementaire conformiteit van openbare plaatsen (inrichtingen, veiligheidssystemen, ...) (K170501 Id11213-c/13658-c/18990-c) - Leest en kent plannen - Gaat de veiligheid van de zwemgelegenheid en gebouwen na - Herkent gevaarlijke situaties die aanleiding kunnen geven tot ongevallen - Stelt voorzieningen op en controleert deze voor ongevalspreventie, beveiliging en bescherming van zones (afbakening, signalisatie, ...) - Gaat de aanwezigheid van nooduitgangen, interventiemiddelen en evacuatieplannen na - Motiveert het naleven van de veiligheidsvoorschriften - Stelt een rapport op van de bevindingen en meldt risico’s en gebreken aan de verantwoordelijke(n) ● Bereidt veiligheidsmateriaal (reddings-, reanimatie-, EHBO-materiaal, ...) en beschermingsmateriaal (handschoenen, brillen, maskers, ...) voor en controleert de bruikbaarheid en de staat ervan (K170501 Id16561-c) - Voert een evaluatie uit van het materiaal - Meldt het gemis van materiaal, alsook de gebreken en afwijkingen van het aanwezige materiaal aan de verantwoordelijke(n) - Adviseert bij de aanschaf van materiaal - Maakt het materiaal en de uitrusting gebruiksklaar - Plaatst het materiaal en uitrusting op de voorziene plaats - Voert het basisonderhoud van het materiaal uit - Ruimt het materiaal na gebruik op en meldt als het materiaal dat benut werd tijdens een interv ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Personal trainer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt een eigen programma uit in functie van de visie van de fitnessclub/van het project (G120401 Id8660-c) - Bereidt een intern overleg voor - Neemt deel aan het werkoverleg - Plant de eigen werkzaamheden - Zet nieuwe activiteiten op - Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….) - Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke - Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten ● Informeert het publiek over het personal trainingsaanbod en de organisatie van de sessies (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten - Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen - Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen - Geeft informatie over de praktische organisatie van de personal training sessies - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige klanten - Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders en welness-begeleiders - Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter - Licht de rol van de personal trainer en de verantwoordelijkheden van de beoefenaar en eventueel van andere professionals die betrokken zijn bij het programma toe - Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten ● Bepaalt het beginniveau van de beoefenaar(s) en de doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een intakegesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achter ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Initiator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op recreatief en regionaal niveau - Begeleidt sporters tot op recreatief en regionaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid - Geeft informatie over de praktische organisatie van een sportsessie - Introduceert sporters in een sportorganisatie - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, assistenten, bestuur) ● Volgt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het beginniveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een gesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond - Identificeert incentives en obstakels om te sporten ● Werkt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau uit volgens de visie van de organisatie (G120401 Id8660-c) - Neemt deel aan het werkoverleg - Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.) - Rapporteert, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Instructor B

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op provinciaal/landelijk niveau - Begeleidt sporters tot op provinciaal/landelijk niveau op het vlak van fitheid en gezondheid - Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, talentscouts, scoutingsteam, bestuur) ● Volgt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Meet effecten en resultaten - Rapporteert over effecten en resultaten - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het (begin)niveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een gesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond - Identificeert incentives en obstakels om recreatieve en/of competitieve prestaties te leveren zowel op technisch als tactisch vlak ● Werkt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau uit volgende de visie van de organisatie (G120401 Id8660- ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen aanwenden bij het oplossen van complexe problemen en bij de begeleiding van de bewegende mens in de context van lichamelijke opvoeding, beweging en sport bij diverse doelgroepen. 2. Inzicht hebben in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 3. Nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren en beoordelen vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten. 4. Inzicht hebben in het werkveld en de rol van de beroepsbeoefenaar in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire professionele setting. 5. Gefundeerde, kritische en creatieve standpunten innemen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 6. Op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig een synthese maken, en integreren in innoverende praktijkvoorstellen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 7. Verzamelen, verwerken en interpreteren van complexe kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een realistische, (multi)disciplinaire onderzoeksvraag in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  1. Inzicht hebben in de basiswetenschappen (natuur- en biomedische wetenschappen, humane wetenschappen,) met als toepassingsdomein de menselijke beweging en de mens in beweging. 2. Inzicht hebben in de bouw, ontwikkeling en het functioneren van het menselijk lichaam en van het menselijk lichaam in beweging. 3. Kennis hebben van de oorzaken, klinische verschijnselen en preventie van bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen en blessures. 4. Inzicht hebben in de lichamelijke eigenschappen, de fysieke belastbaarheid en de motorische competenties bij verschillende leeftijdsgroepen. 5. Kennis hebben van de historiek, structuur en werking van het sportlandschap en de bewegingscultuur. 6. Competentie tonen in een breed gamma van bewegingsactiviteiten en deze generaliseren naar aanverwante bewegingsactiviteiten. 7. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en deze toepassen in een onderzoekscontext in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 8. Op een duidelijke en gestructureerde wijze mondeling en schriftelijk rapporteren aan vakgenoten in het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. 9. Begeleiden van de gezonde, bewegende mens aan de hand van wetenschappelijk verantwoorde begeleidings- en/of trainingsschema’s. 10. Bewegingscompetenties aanleren aan derden in een veilige, didactisch verantwoorde setting gebaseerd op de integratie van de basis- en de bewegingswetenschappen. 11. In staat zijn om samenwerkend te leren en leiding te geven in een afgebakende bewegingsdidact ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages