• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 118 items
 1. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

  A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.   Elsajátítandó kompetenciák: * általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek; * szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető legyen, elsajátítsák a jogszabályok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

  A képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, a gyógyító-megelőző tevékenység során a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s ebben munkahelyi környezetüket valamint betegeiket is segíteni tudják.   Elsajátítandó kompetenciák: * Általános kompetenciák: jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek alapján  az ágazatban való szervezeti tájékozódó képesség, a beteggel és a munkatársakkal történő kommunikáció javulása, vezetői beosztásban az általános szervezői, vezetői, munkáltatói ismeretek megfelelő alkalmazása, az egészségügyi ágazaton kívül álló partnerekkel történő szakmai-szerződéses kapcsolatok áttekintése, színvonalasabb intézése. * Szakmai kompetenciák: a betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerése és megfelelő kezelése, a betegjogok gyakorlati érvényre juttatásának képessége, egy-egy egészségügyi szolgáltató vagy annak egy részlege továbbá egészségügyi vállalkozások működésének megszervezése, működési hiányok és zavarok esetén a megfelelő azonnali eljárásra való képesség, szakmai ellenőrzési feladatok megszervezésére és jogszerű kivitelezésére való képesség, szakmai jogszabályok megalkotásában, előkészítésében való részvételre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. környezetvédelmi szakjogász

  A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.   Elsajátítandó kompetenciák: * általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül  a műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség,  a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek; * szakmai kompetenciák: a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető legyen, elsajátítsák a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalm ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kriminalisztikai szakjogász

  A képzés célja, hogy a jogalkalmazás különböző területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdasági tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit kellő mélységben elsajátítsák és azokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják.Az így szerzett tudás fogja biztosítani a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, egyben elősegíti az igazságszolgáltatás minőségének lényeges javítását. Elsajátítandó kompetenciák:- általános kompetenciák pl.: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, tárgyalási és kommunikációs képesség, konfliktuskezelési képesség, rendszerező és áttekintési képesség;- szakmai kompetenciák pl.: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- a szak szakmai törzsanyagának (büntetőjogi irodalom és jogszabályok) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, a szak ún. kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

  A képzés célja, hogy a bűnmegelőzés és bűnüldözés különböző területein működő rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (jog, orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdasági tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit kellő mélységben elsajátítsák és azokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Az így szerzett tudás fogja biztosítani a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, egyben elősegíti az igazságszolgáltatás minőségének lényeges javítását.Elsajátítandó kompetenciák:- általános kompetenciák pl.: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, tárgyalási és kommunikációs képesség, konfliktuskezelési képesség, rendszerező és áttekintési képesség,- szakmai kompetenciák pl.: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek- a szak szakmai törzsanyagának (büntetőjogi irodalom és jogszabályok) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete,- a szak un. kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorl ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász

      A képzés célja az állam- és jogtudományi képzés során, elsősorban a polgári jog, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy a szerzői jogi, iparjogvédelmi nemzetközi szakegyezmények, az ezt mélyítő, kibontó, európai és uniós iparjogvédelmi oltalmi formákat, valamint a hazai szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalmi tárgyakat szabályozó normáinak elmélyült ismeretében, a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak elsősorban az üzleti élet szereplőinek, másodsorban magánszemélyeknek.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit, a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat, az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, uniós és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat.   Elsajátítandó kompetenciák, szakmai attitűdök: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére, hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseleti tevékenység ellátására, a jogalkalma ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. Ehhez a képzés alapvető jogi ismeretek elsajátítását is biztosítja a résztvevőknek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe vételéhez is. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés által nyújtott szaktudást legközvetlenebbül a jegyzők hasznosíthatják, akiknek munkakörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A szaktudást azonban mindennapi munkájukban hasznosan alkalmazhatják az önkormányzati jogalkotásban előkészítőként résztvevő munkatársak, az önkormányzati képviselők, polgármesterek is, illetve a helyi jogalkotásba ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles sportszakember

  a) A szakirányú továbbképzés céljaA képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó egyéb jogági ismeretek megszerzésének biztosítása, mely ismeretek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, a sportújságírásban, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő nem jogász szakképzettségű szakemberek számára. b) Elsajátítandó kompetenciák:- általános kompetenciák: a sportnak, mind a jogi szabályozás speciális tárgyának a megismerése, a sport és az egészségügy, a sport és az oktatásügy, a sport és a gazdaság, a sport és a szórakoztatás közötti összefüggések megértése és az ehhez szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek elsajátítása.  - szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a sport köz- és magánjogi szabályainak, a sport nemzetközi jogának, a sporttevékenység gyakorlásához szükséges alapvető közgazdasági ismereteknek és az ezekhez kapcsolódó szakirodalomnak az elsajátítása, s azoknak a gyakorlati életben történő alkalmazása. c) Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- A szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási gyakorlat terén az alapképzést jelentősen meghaladó körben ismeretek szerzése. A jogi alapozás révén a sportjoghoz tartozó jogterületek rendszeréhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása;- A szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és összefüggésben történő alkalmazási készsége.- A szakterület határtudományi területein (egészs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. kereskedelmi szakjogász

      A cél olyan, a gazdasági jog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a gazdaság és a jog összefüggéseit és a gazdasággal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. Két területen kínál a képzés abszolút újdonságot, az egyik a könyvelés, számvitel, adózás és a szerződési jog kapcsolódása, valamint ennek vetülete a társaságok és/vagy projektek finanszírozása terén, a másik az üzleti viszonyokban megjelenő külföldi vonatkozások jogi következményeinek tárgyalása a szerződési jogban és a jogviták rendezésében.       Elsajátítandó kompetenciák:   általános kompetenciák: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, tárgyalási és kommunikációs képesség, konfliktuskezelési képesség, rendszerező és áttekintési képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd; szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.   Tudáselemek, megszerezhető ismere ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. munkaügyi kapcsolatok szakjogász

  A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek megszerezhető ismeretek- Kollektív tárgyalás, a kollektív alku folyamatának előkészítése, tervezése, szakértői, tanácsadói közreműködés a kollektív szerződés megkötésében.- A makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeinek ismerete, a tárgyalás szereplőinek szakirán ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages