• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 39 items
 1. Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedni új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolásáról gondoskodni betartani és betartatni a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat biztonságtechnikai szabályok, betartásával dolgozni betartatni a vállalkozására vonatkozó szabályokat biztosítani a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket és betartatni az erre vonatkozó szabályokat ügyfelekkel, ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tartani reklamációt kezelni számlát készíteni a kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgásirány) megállapítani a kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való felés leszerelését elvégezni mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását elvégezni kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítani gumiabroncs javíthatóságát megállapítani gumiabroncs és tömlőjavítást végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: Beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat A technológiai előírás szerint biztosítani a megfelelő teljesítményt a hűtőrendszernek Vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról Dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését Kiválasztani a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Ipari alpinista

  A képesítéssel rendelkező képes: tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Kazánkezelő (2-12 t/h között)

  A képesítéssel rendelkező képes: vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani szükség esetén felettesét értesíteni biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket folyamatirányító számítógépet kezelni tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni kazánberendezést feltölteni kazánszintet felügyelni tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja felügyelni a lángképet, lánghosszat üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét hiba esetén hibaelemzést végezni hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni vevőszolgálati tevékenységet végezni műhelyben (szervizben), vagy a javítási helyszínen írásos dokumentumban (munkalapon) rögzíteni a készülék műszaki, azonosító és egyéb adatait, valamint az észlelt/bejelentett hibajelenséget megfelelően kiállított bizonylat ellenében átvenni, és a javító helyre szállítani/szállítatni a készüléket műszaki dokumentációk (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) alapján a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve alkalmas műszerek, villamos és mechanikai kézi és gépi szerszámok használatával behatárolni és megállapítani a készülékek/berendezések hi javításhoz katalógusból, vagy egyéb módon (kereskedelem) anyagot, vagy alkatrészt rendelni dokumentációk (tervek, műszaki előírások) alapján a helyszínen – felmérést végezni kiviteli tervek, vagy egyéb dokumentáció alapján szerelni, telepíteni a háztartási, kereskedelmi vendéglátóipari készülékeket, berendezéseket szükség esetén kooperálni a társszakmák képviselőivel próbaüzemet tartani, majd üzembe helyezni a szerelt/telepített készüléket, berendezést átadni a működőképes és a biztonságtechnikai vizsgálatokon is megfelelt készüléket/berendezést kiállítani a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat (számlát), és tájékoztatást ad a gép készülék használatról, valamint a javítás munkagaranciájáról is tevékenysége közben betartani a környezetvédelmi-, tűzvédelmiés a biztonságtechnikai előírásokat ...

  Awarding bodySZTÁV Felnőttképző ZRt.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Kéményseprő

  A képesítéssel rendelkező képes: égéstermék-elvezetőt tisztítani égéstermék-elvezetőt ellenőrizni, vizsgálni égéstermék-elvezetőn hibákat feltárni égéstermék-elvezetővel kapcsolatban szaktanácsot adni égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó méréseket végezni építész és gépész tervet olvasni tüzelőberendezés égéstermék oldalát tisztítani tüzeléstechnikai mérést végezni légcsatornát tisztítani légtechnikai mérést végezni munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Kutyakozmetikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Európában a leggyakrabban előforduló fajtákat felismerni és azokat a fajtaleírásuknak megfelelő szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni Egyéb ápolási feladatokat elvégezni Otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni Kommunikálni az ügyféllel Megteremteni és kialakítani a vállalkozás, kutyakozmetikai szalon működtetésének biztonságos feltételeit Betartani az állatvédelmi, a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Külszíni bányász

  A képesítéssel rendelkező képes: Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről Elsősegélyt nyújtani Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.) Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról Napi karbantartási műveleteket végezni Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni Mérési eredményt értékelni, rögzíteni Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani Felszíni vízelvezetést kialakítani Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Lakott-területi fakitermelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Lakott területen fakitermelést végezni. Különleges alakú és helyzetű fákat dönteni. A fák koronájában munkát végezni. Biztosítani a balesetmentes munkavégzés föltételeit. Beszerezni a munkavégzéshez szükséges engedélyeket. Betartani a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Lábápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: megteremteni a vállalkozás feltételeit előkészíteni a szolgáltatást díszítést végezni befejezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat felkészülni a szolgáltatás feladataira elvégezni a kézi lábápolást elvégezni a kombinált lábápolást lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages