• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3520 items
 1. érettségi végzettség

  Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre; b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Automatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: üzembe helyezni az automatikai berendezést automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni készülék-átalakítási munkákat végezni részt venni az új technológiák bevezetésében magas automatizáltságú berendezéseket kezelni karbantartási, javítási munkákat irányítani PLC programozást végezni paramétereket beállítani, diagnosztizálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Grafikus

  A képesítéssel rendelkező képes: információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, il munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, képés szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője

  7.1.    KompetenciákMÓDSZER                                     SZEMÉLYES                   TÁRSAS kompetenciák:Tervezési, rendezési képesség        Elemzőképesség            Kapcsolatteremtő készség  Vizuális formanyelvismeret             Döntésképesség            Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás             Kommunikációs rugalmasságFejlődőképesség, önfejlesztés        Stressztűrő képesség      Konfliktusmegoldó készségRendszerben való gondolkodás      Prezentációs készség      Tág szociális mezőEredményorientáltság                   Szorgalom, igyekezet      Kompromisszumkészség Lényegfelismerés, -látás               Kockázatvállalás              Empatikus képességIntuíció, módszeresség                 Pozitív hozzáállás            Motiválhatóság, motiválókészségEllenőrző-, értékelő képesség        Vezetői alkalmasság        Pontosság, egyenes beszéd Művészi formanyelv-ismeret          Széles körű műveltség     Meggyőzőkészség 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek- A fotó-, film és videó alkotócsoport művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:- a tárgyalandó témák alaptételeit,- a fotó- és mozgókép-történet kiemelkedő alkotóit,- a korstílusok fejlődéstörténetét,- a fontosabb vizuális-audiovizuális alkotók munkásságát,- a legegyszerűbb szerkesztési, formanyelvi elveket,- az alapművek dramaturgia szabályait,- a kiemelkedő alkotók módszereit. 7.2.1. Személyes adottságok, készségek:A fotó- film és videó-technikai, -esztétikai, -pedagógiai tudással, gyakorla ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                             SZEMÉLYES                  TÁRSAS kompetenciákTechnikaismeret                    Tehetségtudat               EgyüttműködésIntuició, módszeresség          Pozitív hozzáállás           Kapcsolatteremtő készségKövetkeztetési képesség        Döntésképesség            Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság     Érzelmi stabilitás,           Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség              Stressztűrő képesség      Konfliktus kezelésEredményorientáltság            Megbízhatóság               ToleranciaVizuális kommunikáció           Kockázatvállalás            Közérthetőség7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport művészeti vezetője olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, esztétikai, társadalomtudományi ismeretekkel, képző és iparművészeti kultúrában való jártassággal, művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, képző és iparművészeti alkotások létrehozásával, bírálatával, kiállítások, prezentációk, performance-ok szervezésével részt vesz a tágabb közösség művészeti életének alternatív ízlésformálásában is. Feladata a szakterületen a képzőművészet értékeinek megismertetése, korunk szellemének megfelelő, kvalitásos alkotások létrehozására való ösztönzés, a nem hivatásos művészeti csoporton belüli tevékenységek koordinálása.Ismerje a szakterület specifiku ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. nem hivatásos népdalkör művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                SZEMÉLYES                           TÁRSAS kompetenciákHangképzés                             Hangfelismerés                      KarvezetésFelfogóképesség                      Elhivatottság, elkötelezettség   Konfliktus kezelésNépdaloktatás                         Fejlődőképesség, önfejlesztés   Prezentációs készségEredményorientáltság              Szorgalom, igyekezet              Tömör fogalmazás készségeNyitott hozzáállás                    Megbízhatóság                        ToleranciaIntuíció, módszeresség            Vezetői alkalmasság                Együttműködés        Ellenőrző-, értékelő képesség   Jó memória                           Empatikus képesség               Népművészet-ismeret             Széles körű műveltség        Motiválhatóság 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA népdalkör művészeti vezetője, olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, zenei és énekkari  kultúrával, művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a település és/vagy intézmény kisközösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s fellépések, előadások létrehozásával részt vesz a tágabb közösség kulturális életének szervezésében. 7.2.1. A népdalkör művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:- a folklórtörténet legfontosabb korszakait,- a korstílusok,  dialektusok fejlődéstörténetét,- a főbb népzenei és népdal gyűjtő személyiségek munkásságát,- a népzene, n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                    SZEMÉLYES                                     TÁRSAS kompetenciákFelfogóképesség                           Elhivatottság, elkötelezettség           Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                         Felelősségtudat                               UdvariasságKövetkeztetési képesség                Döntésképesség                              Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság             Érzelmi stabilitás,                            Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                       Stressztűrő képesség                      Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás           Fejlődőképesség, önfejlesztés          Prezentációs készségEredményorientáltság                     Szorgalom, igyekezet                     Tömör fogalmazás készségeLényegfelismerés,                           Kockázatvállalás                            KözérthetőségNyitott hozzáállás                            Megbízhatóság                               ToleranciaIntuíció, módszeresség                    Pozitív hozzáállás                           Empatikus képességGyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd             Motiválhatóság, Körültekintés, elővigyázatosság        Széles körű műveltség                   MeggyőzőkészségIsmeretek helyénvaló alkalmazása   Humán-reál kulturáltság                 Tág szociális mező7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA színjátszó csoport  művészeti vezetője, olyan szakember, aki ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. autóipari és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: az autóipari és kereskedelmi menedzsment és marketing alapelvei, feladatai és összefüggései, új, innovatív megoldások létrehozásának feltételei, vevőorientált vezetési módszerek.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság.   Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: interdiszciplináris alapon megszervezni és ellenőrizni az operatív feladatokat, valamint elkészíteni a stratégiai kereteit a vállalati működésnek az autóiparban és kereskedelemben, értékelni a gazdasági környezet változásának hatását az autóiparra és kereskedelemre. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakmérnök gazdálkodási szakon

  a) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: • a legfontosabb vállalati pénzügyi folyamatok, azok elemzési lehetőségei, • alapvető számviteli információs rendszer alkalmazása, • alapvető üzemgazdasági összefüggések. b) A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. c) Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: • műszaki vagy vezető feladataikat a kor követelményeinek megfelelően, közgazdasági szempontok és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon megoldani,  • egy vállalkozás gazdálkodását átfogóan elemezni, értékelni és megfelelő stratégiai és gazdálkodási döntéseket előkészíteni.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. kultúra és gazdaság menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a nemzetközi környezet és a nemzeti kultúra kapcsolata, az interkulturális kommunikáció fogalma és főbb funkciói, továbbá a stratégia, struktúra, kultúra közötti összhang, * a kulturális tényező szerepe a vállalkozási-üzleti teljesítmény alakulásában, * a magatartás, viselkedés, kultúra és értékek kapcsolata, * a kulturális különbségek kezelésének módszerei és eszközei, a válság- és konfliktusmenedzsment, a nemzeti, üzleti, vezetési kultúra és kommunikáció alakulása nemzetközi környezetben.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: * alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, * jó problémamegoldó és kommunikációs készség, * kreativitás, * pontosság.       Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * nemzetközi vállalatoknál irányítói feladatok ellátására, * nemzetközi vezetői teamekben hatékony közreműködésre. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages