• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14147 items
 1. Ķīmijas tehnoloģija- Mag. studijas

  Mērķis Studējošo sagatavošana patstāvīgam vadošam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu, zinātniski pētnieciskajai darbībai ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt maģistra studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ķīmijas tehnoloģijā un piedāvāt plašas specializācijas iespējas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam atbildīgos un vadošos amatos; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām ķīmijas tehnoloģijas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - nodrošināt akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā darba saistību ar reālu ražošanas tehnoloģiju, kvalitātes kontroles un v ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ķīmijas tehnoloģija- Doktora studijas

  Studiju programma "Ķīmijas tehnoloģija" ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Programma paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas tehnoloģijas procesiem un aparātiem, specializēšanās polimēru un silikātu materiālu, degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, kā arī vides ķīmijas un tehnoloģijas virzienos, u.c. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadoši inženierzinātņu speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās. Mērķis Sniegt zinātņu doktora līmenim atbilstošu augstāko kvalifikāciju ķīmijas inženierzinātnes nozarē, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt doktora studiju līmenim un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķ ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ķīmijas tehnoloģija- Bak. studijas

  Mērķis: Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs. Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā; -sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - demonstrē ķīmijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās pamatzināšanas ķīmijā (vispārīgajā, neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā), ķīmijas tehnoloģijā, matemātikā un fizikā, kas ļauj izprast, aprakstīt un analizēt ķīmijas tehnoloģijas procesus; - izprot ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus (materiālu un enerģijas bilanci, līdzsvaru, siltuma un masas pārnesi, ķīmisko reakciju ātrumu); - izprot procesu kontroles pamatnostādnes un procesu/produktu mērījumu pamatprincipus; - spēj parādīt pamatzināšanas darba drošības, veselības un vides aizsardzības pamatjautājumos; - izprot ilgtspējas koncepciju un ķīmisko produktu izstrādes pamatprincipus; - sp ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Õhusõiduki ehitus ja hooldus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=118817 ...

  Provider NameEesti Lennuakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Zertifizierter Wärmepumpeninstallateur bzw.-planer

  Zielgruppe: Diese Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateure/-installateurinnen sowie FachplanerInnen, jedoch sind Teile der Ausbildung auch für andere Zielgruppen geeignet wie beispielsweise Architekten oder Personen, die im Bereich der Wärmepumpentechnik tätig sind bzw. ihr Tätigkeitsfeld dahingehend erweitern wollen. Kurzinfo: Der Weiterbildungskurs behandelt sowohl technische als auch wirtschaftliche Grundlagen und vermittelt umfassende Kenntnisse in der Anlagenplanung sowie -installation. ...

  Provider NameAIT Austrian Institute of Technology GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Zertifizierter Solarwärmeinstallateur bzw.-planer

  Zielgruppe: Diese Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Gas-, Wasser und Heizungsinstallateure/-installateurinnen sowie FachplanerInnen, jedoch sind Teile der Ausbildung auch für andere Zielgruppen geeignet wie beispielsweise DachdeckerInnen, Architekten/Archtektinnen oder Personen, die im Bereich der Solarthermie tätig sind bzw. ihr Tätigkeitsfeld dahingehend erweitern wollen Kurzinfo: Der Weiterbildungskurs behandelt sowohl technische als auch wirtschaftliche Grundlagen und vermittelt umfassende Kenntnisse in der Anlagenplanung sowie -installation. ...

  Provider NameAIT Austrian Institute of Technology GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Zertifizierter Photovoltaiktechniker bzw.-planer

  Zielgruppe: Diese Weiterbildung richtet sich in erster Linie an ElektrotechnikerInnen und FachplanerInnen, jedoch sind Teile der Ausbildung auch für andere Zielgruppen wie beispielsweise DachdeckerInnen, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateure/-installateurinnen sowie Architekten/Architektinnen oder Personen, die im Bereich der Photovoltaik tätig sind bzw. ihr Tätigkeitsfeld dahingehend erweitern wollen, geeignet. Kurzinfo: Der Weiterbildungskurs behandelt sowohl technische als auch wirtschaftliche Grundlagen und vermittelt umfassende Kenntnisse in der Anlagenplanung sowie -installation. ...

  Provider NameAIT Austrian Institute of Technology GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Zertifizierte/r Passivhausplaner/in und Passivhausberater/in mit klimaaktiv Modul

  Zertifizierte/r Passivhausplaner/in und Passivhausberater/in mit klimaaktiv Modul ...

  Provider NameTechnische Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. Zertifizierte Ausbildung zum/zur MechatronikerIn

  Zertifizierte Ausbildung zum/zur MechatronikerIn ...

  Provider NameFesto Gesellschaft m.b.H - Training und Consulting

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Zertfizierung IngenieurIn

  Zertfizierung IngenieurIn ...

  Provider NameIngenieur-Zertifizierungsstelle der WKO Burgenland

  Category: Learning Opportunities Location: Austria

Pages