• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2871 items
 1. Človekove pravice in demokratizacija (European master’s degree in human rights and democratisation)

  Študijski program obsega 60 ECTS in traja 1 leto. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija / European Master´s Degree in Human Rights and Democratisation izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Ca Foscari University of Venice, Benetke, Italija; University of Padua, Padova, Italija; University of Graz, Gradec, Avstrija; University of Hamburg, Hamburg, Nemčija; Catholic University of Leuven, Leuven, Belgija; Maastricht University, Maastricht, Nizozemska; University of Deusto, Bilbao, Španija; Ruhr-University, Bochum, Nemčija; University of Sevilla, Španija. Temeljni cilji tega študijskega programa so: zagotoviti ustrezna teoretična in specifična znanja, potrebna za razumevanje, kritično ovrednotenje in razvoj teoretičnih okvirjev, ki se nanašajo na trende in prakso koncepta varstva človekovih pravic in demokratizacije; izobraziti visoko kvalificirane profesionalce s področja človekovih pravic in demokratizacije, ki bodo sposobni delati kot akademiki, osebje ali terenski delavci mednarodnih vladnih, vladnih ali mednarodnih nevladnih organizacij; svojim diplomantom omogočiti izkušnje iz prakse; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo izvedbo samostojne raziskave na magistrski ravni, povezane s področjem varstva človekovih pravic in demokratizacije; ustvariti evropsko mrežo kurikularnega razvoja in izmenjavo osebja med univerzami na področju človekovih pravic in demokratizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Økonomi

  Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Økonomi

  På kandidatuddannelsen får du en udvidet forståelse for de mekanismer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling og er med til at definere samfundets udvikling i såvel et nationalt som internationalt perspektiv.Som færdiguddannet er dine jobmuligheder mange og forskellige. Du kan arbejde i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Ympäristöpolitiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa suoritetaan pääaineen syventävät opinnot ja valinnaisia opintoja. Pääaineopintoihin sisältyy tutkimusmenetelmäopintoja, pro gradu -tutkielma ja valinnaisia opintoja. Ympäristöpolitiikan syventävissä opinnoissa voi perehtyä esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen ja yhdyskuntasuhteisiin, ympäristökonfliktien ratkaisumahdollisuuksiin, kaivostoiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä yhteiskunnalliseen ruokatutkimukseen.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus, hallintotieteiden maisteri (2 v)

  Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta kouluttaa elinympäristön laadun, alueellisen muutoksen hallinnan ja ympäristöpoliittisten ongelmien ratkaisun asiantuntijoita. Alan osaamiselle on kasvava tarve, sillä ihmisen ja ympäristön suhde on jatkuvassa muutoksessa. Muutoksista seuraa koko ihmiskuntaa samoin kuin yksittäisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevia ongelmia. Sellaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, kaupunkisuunnittelun ristiriidat ja luonnonvarojen riittävyys. Ympäristöä ja ihmisten toimintaehtoja koskevat päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja ovat vaikeasti ennakoitavissa. Siksi ympäristöön vaikuttavat ratkaisut politisoituvat usein. Tutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on valmiudet toimia asiantuntijoina kehittämistehtävissä, hallinnossa, tutkimus- ja koulutustehtävissä, yrityksissä tai tiedotustehtävissä. Koulutusta vastaavia työtehtäviä löytyy lisäksi yksityisen sektorin tutkimuslaitoksista ja kansalaisjärjestöistä niin Suomessa kuin ulkomailla. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan lisäksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa neljä muuta opintosuuntaa, jotka ovat: ovat kunta- ja aluejohtaminen, julkisen talousjohtaminen, julkisoikeus sekä hallintotiede. Maisterivaiheessa syvennät asiantuntijuuttasi opintosuunnassa, joka täsmentyy kandidaattiohjelmassa tekemiesi valintojen mukaisesti. Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on viisi hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Turvallisuushallinnon maisteriohjelma (TURVA), Tilintarkastuksen ja arvioin ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yleinen valtio-oppi, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Valtiotieteiden maisterin tutkinto (120 op) valtio-opissa koostuu valtio-opin syventävistä opinnoista ja muista opinnoista. Maisteriopintojen edellytyksenä on kandidaatin tutkinnon suorittaminen. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Yleinen valtio-oppi, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Valtiotieteiden maisterin tutkinto (120 op) valtio-opissa koostuu valtio-opin syventävistä opinnoista ja muista opinnoista. Maisteriopintojen edellytyksenä on kandidaatin tutkinnon suorittaminen. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti yhteiskuntatieteitä, jotka ovat Tampereen yliopiston vahva alue. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma koostuu kuudesta opintosuunnasta ja temaattisista kokonaisuuksista. Ohjelman ytimessä ovat yksilön ja yhteiskunnan väliset muuttuvat suhteet: -  Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista. -  Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Opiskelija perehtyy yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edellytyksiin ja jännitteisiin sekä tapoihin, joilla ihminen merkityksellistää ympäristöään. -  Sosiologia tutkii yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Opiskelija perehtyy laajasti yhteiskunnan toimintaan arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin. -  Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulott ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti yhteiskuntatieteitä, jotka ovat Tampereen yliopiston vahva alue. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma Porissa koostuu kahdesta opintosuunnasta ja temaattisista kokonaisuuksista. Ohjelman ytimessä ovat yksilön ja yhteiskunnan väliset muuttuvat suhteet: -  Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista. -  Sosiologia tutkii yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Opiskelija perehtyy laajasti yhteiskunnan toimintaan arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin. Opetus ja tutkimus on ryhmitelty temaattisiksi aiheiksi. Niitä ovat ammatillinen vuorovaikutus; hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta; hyvinvointipalvelut; lapsuus, perhe ja yhteiskunta; moniammatillinen johtaminen; muuttoliike ja monikulttuurisuus; nuoret ja nuorisotyö; politiikka ja hallinta; ruumiillisuus ja sukupuoli; ti ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti filosofiaa ja yhteiskuntatieteitä sekä erikoistutaan yhteen valittuun opintosuuntaan. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa omaksumaansa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman filosofian opintosuunnasta on mahdollista hakea filosofian aineenopettajan koulutukseen, jossa ensimmäisenä opetettavana aineena on filosofia. Opiskelija valitsee vähintään yhden sopivan toisen opetettavan aineen (esim. historia, psykologia), joiden lisäksi suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman puitteissa on mahdollista opiskella toisena opetettavana aineena elämänkatsomustietoa sekä yhteiskuntaoppia. Aineenopettajankoulutukseen järjestetään erillinen soveltuvuuskoe tutkinto-ohjelmaan valinnan jälkeen.   Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma koostuu neljästä opintosuunnasta.   Filosofian tutkimuskohteena on koko todellisuus. Filosofia selvittää muiden tieteiden ja eri elämänkäytäntöjen perustaa: olemassaoloa ja olemista, hyvyyttä ja hyvää elämää, tietämist ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages