• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 380 items
 1. Accounting, Auditing and Taxation

  The study programme Accounting, Auditing and Taxation deals with theories, methods and instruments of managerial accounting and controlling, financial accounting, auditing and business taxation. The master programme Accounting, Auditing and Taxation is divided into the compulsory modules research methods, managerial accounting, auditing, business taxation, managerial decision-making and accounting in organisations, the social and organisational context of accounting and the defence of the master thesis. Students can specialise in the course of their studies. The first specialisation is to be chosen from the elective modules basic problems of managerial accounting, international auditing standards and assurance services and tax planning and taxation. The second specialisation is to be chosen from the elective modules managerial accounting and development capacity, accounting and audit, and determination of taxable income and tax statement policy. Moreover, students have to choose an additional elective module. At the end of the degree programme a master thesis from one of the topics of the compulsory or elective modules is to be written. ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. ADVANCED SAFETY SYSTEMS

  ADVANCED SAFETY SYSTEMS (NAPREDNI SISTEMI ZAŠTITE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Singidunum University in Belgrade. ...

  Provider NameSingidunum University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. ANTI-AIRCRAFT DEFENCE

  ANTI-AIRCRAFT DEFENCE (PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is a three-year Bachelor programme (180ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is a two-year Master programme (120ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is an one-year Specialist programme (60ECTS) of applied studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 7. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is Bachelor programme of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. Ausbildung ExekutivbediensteteR im Polizeidienst

  Zielgruppe: Personen, die in den Polizeidienst eintreten wollen Kurzinfo: Die Ausbildung zu Exekudivbediensteten im Polizeidienst erfolgt an der polizeiinternen Sicherheitsakademie in wechselnden Theorie- und Praxisphasen und dauert 24 Monate, davon 19 Monate theoretische Fachausbildung sowie 5 Monate praktische Einführung in den Dienstbetrieb auf einer Polizeiinspektion. ...

  Provider NameSicherheitsakademie

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Bachelor and Master Degree in Military Science

  Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. Ne sisältävät tutkinnon yhteiset opinnot (80 op, sis. kandidaatintutkielma seminaareineen), koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähintään 40 op) ja opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 90 op). Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot (80 op, sis. pro gradu -tutkielma), kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op) ja pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnot (äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte, 5 op). Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages