• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 159 items
 1. Aluetiede, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan alueellisen näkökulman kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen kunnan tai vaikkapa kokonaisen valtion toimintojen tarkastelua. Tulevien aluetieteilijöiden asiantuntemusta käytetään ihmisten arkiympäristöjen kehittämisessä. Tällöin katse suunnataan usein elinkeinoihin, yrityksiin ja verkostojen rooliin, missä julkis-, yksityis- sekä vapaaehtoistoimijoiden välinen yhteistyö korostuu. Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustutaan muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Aluetieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Border Crossings, Global and Local Societes in Transition, Master of Social Sciences

  Border Crossings offers high quality multi-disciplinary studies completely in English in one of two majors – Crossing Borders in a Global Context (MSocSc in Human Geography) and Borders, Society and Cultural Diversity (MSocSc in Sociology / Social and Public Policy). The master studies consist both of compulsory studies and of elective studies.  ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Development Psychology (Vasa), Master of Social Sciences (2 years)

  Studier i utvecklingspsykologi förmedlar kunskap om hur människan utvecklas under livsloppet, vilka beteendemönster som är typiska under olika livsskeden, samt faktorer som påverkar utvecklingen. Människans utveckling är snabbast under barn- och ungdomsåren, därför är tyngdpunkten lagd vid denna period, men även människans utveckling under vuxen ålder samt hennes förmåga att klara livskriser behandlas. Studiehelheter med olika utvecklingspsykologiska inriktningar kan avläggas som biämnesstudier och/eller valfria studier, t.ex. krispsykologi, arbetsplatspsykologi, idrottspsykologi och ungdomsvetenskap. På magisternivå erbjuds den engelskspråkiga magisterlinjen Peace, Mediation and Conflict Research i samarbete med Tammerfors universitet. Utbildningen kan leda till arbete med barn och ungdomar, uppgifter inom vårdsektorn eller olika organisationer, eller planerings-, undervisnings- och konsultverksamhet. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctor of Administrative Sciences, postgraduate degree, (lisenciate, doctor) 240 credits

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctor of Philosophy, postgraduate degree 240 credits (Social Sciences, Business and Administration)

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctor of Social Sciences, postgraduate degree, (lisenciate, doctor) 240 credits

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme in Mathematics and Computer Science, Doctor of Philosophy (4 years)

  Doctoral training at Turku School of Economics offers you access to high-quality and interdisciplinary doctoral training in business, economics and future studies. As part of an internationally acknowledged university TSE provides a multicultural and multidisciplinary environment for your studies. Course work and doctoral research are conducted within highly collaborative professional networks of both domestic and international scholars. Turku School of Economics takes part in the Doctoral Programme in Mathematics and Computer Sciences (MATTI) which is coordinated by the Faculty of Natural Sciences at the University of Turku. At Turku School of Economics the doctoral students in MATTI-doctoral programme follow the degree requirements of Turku School of Economics taking into account the recommendations of MATTI-programme. Read more information on doctoral training at Turku School of Economics: www.utu.fi/tsedoctoraltraining and Doctoral Programme in Mathematics and Computer Sciences: http://www.utu.fi/en/units/sci/Matti/Pages/Doctoral-Programme-in-Mathematic-and-Computer-Sciences.aspx. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme in Psychology and Logopaedics (4 yrs)

  A person who earns a doctoral degree in Psychology at the University of Tampere has a profound understanding of psychology as a discipline and of its development, basic problems, research methods and social significance. A graduate of the programme can independently and critically apply scientific research methods and discover new psychological knowledge. Not only is a holder of this doctoral degree thoroughly familiar with the general and psychological theory of science; he or she is able to find new areas of application as well. A doctoral degree also provides the skills to supervise students and lead research groups. A person who holds a PhD in Logopaedics has a profound understanding of logopaedics as a discipline and can conduct research independently, producing information on the interaction and communication between people in Finland – especially the impairment of communication, the prevention of such impairment and the effects of rehabilitation. A person with this doctoral degree is well versed in the general and logopaedical theory of science and is able to create new applications. Research in logopaedics at the University of Tampere is currently focused on impairments in speech, language, voice and swallowing in the adult population. The information produced by the basic research conducted is applied in improving the rehabilitation process. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/psychology.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in psychology and logopedics, Psychology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme in Psychology, Doctor of Psychology / Doctor of Philosophy (Psychology) (4 yrs)

  Psykologian tohtoriohjelma•    psykologian tohtorin tutkinto•    filosofian tohtorin tutkinto Psykologisten tutkintojen pääaineena on psykologia. Psykologian alan tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40 muita tohtoriopintoja. Psykologian tohtorin tutkintoon hyväksytty voi välitutkintona suorittaa psykologian lisensiaatintutkinnon, josta muiden opintojen osuus on 20 opintopistettä.  Tarkemmat tiedot tohtoriohjelmasta löydät osoitteesta: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tohtorikoulu/psykologian-tohtoriohjelma ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages