• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Confectioner, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee konditoriatuotteiden käsin tehtävät tai koneellisen valmistusprosessin kaikki vaiheet- tuntee liiketoimintaprosessit- osaa suunnitella ja kehittää konditorian toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa käyttää tietojärjestelmiä sekä seuraa alan lainsäädäntöä ja sopimuksia ja valvoo niiden noudattamista- osaa materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnan- osaa suunnitella tuote- ja palveluvalikoimat siten, että ne ovat laadukkaita ja kannattavia- osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeisiin sopivan konditoriatilauskokonaisuuden, myös erityisruokavalioihin soveltuvaksi- osaa kehittää ja valmistaa vieraasta kulttuurista lähtöisin olevia tuotteita oman yrityksen tuotantoon sopiviksi- osaa työskennellä hygieenisesti ja laadukkaasti sekä arvioida omaa työskentelyään realistisesti- esimiestyö konditoriassa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- konditoriatuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia sekä toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito konditoriatyöskentelyn ohjaamisessa - osan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy oh ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Baker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Puuseppämestari

  Tutkinnon suorittanut - hallitsee vaativan puutuotteiden valmistusprosessin - osaa laatia työpiirustuksia ja käyttää piirustusstandardeja - osaa laatia työohjeita, suunnitella työvaiheet ja laskea niiden kustannukset - pystyy valvomaan tuotantoprosesseja ja tekemään niihin liittyvät raportoinnit ja dokumentoinnit - hallitsee laaja-alaisesti puusepänalan materiaalit - osaa rakenteiden ja liitosten soveltavan käytön - osaa valita oikeat tavat, aineet ja materiaalit tuotteiden viimeistelyyn ja pintakäsittelyyn - hallitsee puusepänalalla käytettäviä käsityövälineitä ja koneita sekä koneiden apulaitteita - tuntee puuntyöstökoneiden terät ja hallitsee niiden käytön - tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan sovelluksia puusepänteollisuudessa - tuntee yrityksen talousprosessin kokonaisuuden ja erilaisten taloudellisten muutosten vaikutuksen yrityksen talouteen ja kannattavuuteen - kykenee toimimaan perehdyttämis- ja kehittämisohjaajana omalla työpaikallaan - pystyy osallistumaan koko yrityksen laadun kehittämiseen - hallitsee työlainsäädäntöä ja tuntee työsuojelulakia ymmärtäen sen merkityksen ennaltaehkäisevänä ohjeena ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä - ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön ja tuntee tuotteen elinkaariajattelun - hallitsee omalta suuntautumisalalta valitun osan erityisvaatimukset Tutkinnon suorittaneet pystyvät suunnittelemaan ja valmistamaan vaativia kädentaitoja edellyttäviä puusepänalan tuotteita. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Tampere

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Clothing, SQ, Textiles, Cloth.

  Tutkinnon suorittanut- osaa valita ja hankkia materiaalit ja työvälineet sekä perehdyttää ja opastaa ja tuntee työlainsäädäntöä ja työsuojelulakia- osoittaa työssään yhteistyötaitoja ja osaa toimia erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa- hallitsee suuntautumisalansa materiaalit, tekniikat ja työtavat, laitteiden käytön, työn ja tuotannon suunnittelun, tuotannon organisoinnin sekä ohjeistuksen ja dokumentoinnin- hallitsee valitsemiensa valinnaisten osien tiedot ja taidot sekä erityistekniikat, -materiaalit, -tuotteet, -tilanteet, -laitteet ja -työtMallimestarin pakollisen osan suorittanut- osaa laajasti kaavoituksen sekä sen tekniset ja taloudelliset tuotantoedellytykset- kykenee muuntamaan tasokuvan kolmiulotteiseksi ja tajuaa hyvin muotoja- osaa kaavoituksen osa-alueet: mitoituksen, kaavoituksen, muotoilun, sovittamisen ja sarjonnan sekä manuaalisesti että tietokoneellaMekaanikkomestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee vaatetusalan koneiden ja laitteiden hankinnan ja huollon sekä tuntee alan tai yrityksen koneiden ja laitteiden virhelähteetModistimestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee tuotteiden kokonaisuudet ja niiden esteettiset yksityiskohdat ja ymmärtää laadun merkityksen yrittäjyydessä ja asiakaspalvelussaNeulemestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee tuotantoprosessin ja osaa ohjata tuotekehitystä ja tuotantoa sekä kehittää toimintaa halutulle laatu- ja tuottavuustasolle- hallitsee neuleteknologian ja siihen liittyvän tietotekniikanOmpelijamestarin pakollisen osan su ...

  Provider NameKeuda, Palvelualat, Järvenpää, Sibeliuksenväylä

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Baker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Clothing, SQ, Textiles, Cloth.

  Tutkinnon suorittanut- osaa valita ja hankkia materiaalit ja työvälineet sekä perehdyttää ja opastaa ja tuntee työlainsäädäntöä ja työsuojelulakia- osoittaa työssään yhteistyötaitoja ja osaa toimia erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa- hallitsee suuntautumisalansa materiaalit, tekniikat ja työtavat, laitteiden käytön, työn ja tuotannon suunnittelun, tuotannon organisoinnin sekä ohjeistuksen ja dokumentoinnin- hallitsee valitsemiensa valinnaisten osien tiedot ja taidot sekä erityistekniikat, -materiaalit, -tuotteet, -tilanteet, -laitteet ja -työtMallimestarin pakollisen osan suorittanut- osaa laajasti kaavoituksen sekä sen tekniset ja taloudelliset tuotantoedellytykset- kykenee muuntamaan tasokuvan kolmiulotteiseksi ja tajuaa hyvin muotoja- osaa kaavoituksen osa-alueet: mitoituksen, kaavoituksen, muotoilun, sovittamisen ja sarjonnan sekä manuaalisesti että tietokoneellaMekaanikkomestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee vaatetusalan koneiden ja laitteiden hankinnan ja huollon sekä tuntee alan tai yrityksen koneiden ja laitteiden virhelähteetModistimestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee tuotteiden kokonaisuudet ja niiden esteettiset yksityiskohdat ja ymmärtää laadun merkityksen yrittäjyydessä ja asiakaspalvelussaNeulemestarin pakollisen osan suorittanut- hallitsee tuotantoprosessin ja osaa ohjata tuotekehitystä ja tuotantoa sekä kehittää toimintaa halutulle laatu- ja tuottavuustasolle- hallitsee neuleteknologian ja siihen liittyvän tietotekniikanOmpelijamestarin pakollisen osan su ...

  Provider NameTavastia Vocational College, adult education and training

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Puuseppämestari

  Tutkinnon suorittanut - hallitsee vaativan puutuotteiden valmistusprosessin - osaa laatia työpiirustuksia ja käyttää piirustusstandardeja - osaa laatia työohjeita, suunnitella työvaiheet ja laskea niiden kustannukset - pystyy valvomaan tuotantoprosesseja ja tekemään niihin liittyvät raportoinnit ja dokumentoinnit - hallitsee laaja-alaisesti puusepänalan materiaalit - osaa rakenteiden ja liitosten soveltavan käytön - osaa valita oikeat tavat, aineet ja materiaalit tuotteiden viimeistelyyn ja pintakäsittelyyn - hallitsee puusepänalalla käytettäviä käsityövälineitä ja koneita sekä koneiden apulaitteita - tuntee puuntyöstökoneiden terät ja hallitsee niiden käytön - tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan sovelluksia puusepänteollisuudessa - tuntee yrityksen talousprosessin kokonaisuuden ja erilaisten taloudellisten muutosten vaikutuksen yrityksen talouteen ja kannattavuuteen - kykenee toimimaan perehdyttämis- ja kehittämisohjaajana omalla työpaikallaan - pystyy osallistumaan koko yrityksen laadun kehittämiseen - hallitsee työlainsäädäntöä ja tuntee työsuojelulakia ymmärtäen sen merkityksen ennaltaehkäisevänä ohjeena ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä - ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön ja tuntee tuotteen elinkaariajattelun - hallitsee omalta suuntautumisalalta valitun osan erityisvaatimukset Tutkinnon suorittaneet pystyvät suunnittelemaan ja valmistamaan vaativia kädentaitoja edellyttäviä puusepänalan tuotteita. ...

  Provider NameTeak Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Paper Industry, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee oman tehtaansa ja oman yksikkönsä tai koneensa prosessit ja tuotteen valmistumisen sekä konserninsa organisaation - osaa käyttää tarvittavia ohjaus- ja tietojärjestelmiä sekä tietää tuotteen ja yrityksen laatuvaatimukset- osaa tulkita tehtaan tuotannon ja talouden raportteja ja tunnuslukuja sekä tehdä talouden arvioita ja laskelmia- tuntee käytetyt raaka-aineet, niiden ominaisuudet ja valmistuksen pääpiirteissään- tuntee tuotteiden loppukäyttökohteet ja asiakkaan laatuvaatimukset sekä tuotteen kustannusrakenteen pääpiirteissään- tuntee ja ottaa työssään huomioon turvallisuus-, tietoturva- ja ympäristöriskit sekä turvallisuus- ja suojeluohjeet- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot, mm. tuntee käytettävät puulajit, kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- tuntee käytettyjen prosessien, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet- osaa arvioida työlaitteiden käyttökunnon ja huolehtia siitä- osaa käyttää ongelmanratkaisu-, analyysi- ja ideointimenetelmiä sekä toimia projektiryhmän jäsenenä tai vetäjänä- osaa arvioida työtehtävien vaativuutta ja henkilöiden osaamista suhteessa työtehtävien vaativuuteen- osaa johtaa työryhmää ja toimintoja, kehittää ja kouluttaa työyhteisöä sekä noudattaa työelämän säädöksiä Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä laaja-alaista ammattitaitoa vaativissa paperiteollisuuden tehtävissä. ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Baker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ...

  Provider NameJyväskylän aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland