• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 18 items
 1. ipari termék- és formatervező mérnök

  A képzés célja ipari termék- és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, elsősorban kis- és középvállalkozások keretein belül. A képzést elvégző ipari termék- és formatervező mérnökök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakemberek, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén tevékenykednek. Képesek műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotó munkára, továbbá ismerik a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, képesek a termék életpálya ciklusait menedzselni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az ipari termék- és formatervező mérnök a) tudása - Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. - Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. - Ismeri a termékek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. textiltervező

  A képzés célja textiltervezők képzése, akik a design és a textiltervezés különböző területein képesek a textil tárgykultúra elemeinek tulajdonságait és használati jellemzőit megtervezni, valamint teljes márka és kollekciófejlesztési folyamatban alkotó módon részt venni. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A textiltervező a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a textil- és divattervezés főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a textil- és divattervezéshez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a textil- és divattervezéshez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik a saját szakterületén végzendő művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről. - Érti az analiti ...

  Awarding bodyMoholy-Nagy Művészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. formatervező

  A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A formatervező a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a formatervezés és design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a formatervezéshez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a formatervezéshez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik a design területén végzendő művészeti és designkutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről. - Érti az analitikus, kreatív és intuitív ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Dekoratőr

  A képesítéssel rendelkező képes: önálló vállalkozóként is a külső és belső dekoratőri látványterveket (eladáshelyi reklám) tervezni, készíteni, a kivitelezést megszervezni, a szükséges installációs anyagokat beszerezni, megrendelni, elkészíteni vagy elkészíttetni árués látványrendezői munkákat tervezni, előkészíteni, szervezni, megvalósítani, majd üzemeltetésre átadni és leszámlázni részt venni az elektronikus kereskedelem és a szolgáltatások teljes kínálatai vertikumában: árués látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, Internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés területén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Divat- és stílustervező

  A képesítéssel rendelkező képes: ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési- és stílustanácsadást figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a szín-, alapanyag-, formatrendeket öltözéket, kiegészítőt tervezni szabadkézzel vagy számítógépes programmal, kollekciót állítani össze - adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően szabásmintát és gyártmányrajzot készíteni, munkafolyamatát dokumentálni elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni vázlat, divatrajz formájában, szabadkézzel vagy számítógépes program segítségével öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, divatbemutató), ezekhez koncepciót kialakítani részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának kialakításában figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről alkalmazni marketing ismereteit kialakítani vevőkörét piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában megjeleníteni folyamatosan felhasználni, bővíteni művészettörténeti, népművészeti és művészetelméleti ismereteit részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön el ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Lakberendező

  A képesítéssel rendelkező képes: -megtervezni lakások, irodák és kisebb szolgáltató egységek funkcionális működését belső teret funkcionálisan kialakítani, berendezni a belső tér stílusát megtervezni tervezői koncepciót, ideát kialakítani munkafolyamatot tervezni, időbeni u¨temezést készíteni komplett lakberendezési tervdokumentációt készíteni egyedi beépített korpuszbútort tervezni a lakóenteriőröket, illetve azok egyu¨tteseit bútorokkal berendezni a lakosság számára előállított, előre gyártott elemes bútorrendszereket helyszínre adaptáltan alkalmazni a lakberendezésben használatos anyagokat és termékeket (pl. lakástextilek, kárpitok, szaniterek, világítási eszközök, műszaki berendezések, burkolatok) helyszínre adaptáltan alkalmazni a beltéri dekorációs elemeket helyszínre adaptáltan alkalmazni a belső tereket határoló felu¨letek kialakítását, felu¨letkezelését meghatározni a lakásban megjelenő anyagok, felu¨letek színeit, felu¨leti hatását, mintázatát meghatározni szaktanácsot adni a beszerzendő termékekkel, anyagokkal kapcsolatban kontrollálni a tervezés és a kivitelezés menetét (a szakma-etikai szabályok betartásával) javaslatot tenni a lakberendezési tervben szereplő termékek beszerzési helyére együttműködni szakági tervezőkkel lakberendezési tanácsot adni stílustörténeti ismereteit tervezési munkájában alkamazni az aktuális lakberendezési stílusokat, trendeket munkája során alkalmazni munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytatni kialakítani üzleti stratégiáját ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doktor (DLA)- iparművészet-elmélet

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. doktor (DLA)- iparművészet

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodyMoholy-Nagy Művészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. designkommunikációs rendszertervező

  A designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzés keretében azoknak az ismereteknek és készségeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek a designkommunikációs rendszertervező tevékenység ellátásához szükségesek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Designkommunikációs rendszertervező szakképzettséget igazoló oklevelet azok kaphatnak, akik a képzés során megszerzett kompetenciáikat illetően bizonyították, hogy képesek  * konkrét vállalati termékfejlesztéssel kapcsolatos differenciált és integrált, azaz komplex tervezési és vezetési feladatok megoldására; * a menedzsmentelmélet oldaláról megalapozott vezetői gondolkodásmódot összekapcsolni  a vállalkozói/alkotói/kreatív szemlélettel; * az interdiszciplináris és interprofesszionális együttműködésre; * a képzettségüknek megfelelő területen a fejlesztésbe integrált kommunikációt alkalmazni; * a tanulási folyamatba integrált vállalkozásokat létrehozni, amelyekben stratégiai, üzleti inkubációs és döntéshozatali képességeket gyakorolnak; * a kreatív, innovatív és designközpontú gondolkodásra, továbbá rendelkeznek * vállalkozói szemlélettel; * tervezői/alkotói képességgel. A képzésben résztvevők az alábbi ismereteket sajátíthatják el: * tervezés és vezetési ismeretek  (vállalatirányítás-, döntéselméletek) * kommunikációs ismeretek (média-, marketing- és designkommunikáció) * kreatív innováció, kreatív (info)technológia, kreatív tradícióelméletek és -gyakorlatok; * a gazdaság és a társadalom kulturális dimenziói ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. designkommunikációs rendszertervező szakközgazdász

  A designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzés keretében azoknak az ismereteknek és készségeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek a designkommunikációs rendszertervező szakközgazdász tevékenység ellátásához szükségesek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Designkommunikációs rendszertervező szakközgazdász szakképzettséget igazoló oklevelet azok kaphatnak, akik a képzés során megszerzett kompetenciáikat illetően bizonyították, hogy képesek * konkrét vállalati termékfejlesztéssel kapcsolatos differenciált és integrált, azaz komplex tervezési és vezetési feladatok megoldására; * a menedzsmentelmélet oldaláról megalapozott vezetői gondolkodásmódot összekapcsolni a vállalkozói/alkotói/kreatív szemlélettel; * az interdiszciplináris és interprofesszionális együttműködésre; * a képzettségüknek megfelelő területen a fejlesztésbe integrált kommunikációt alkalmazni; * a tanulási folyamatba integrált vállalkozásokat létrehozni, amelyekben stratégiai, üzleti inkubációs és döntéshozatali képességeket gyakorolnak; * a kreatív, innovatív és designközpontú gondolkodásra, továbbá rendelkeznek * tervezői/alkotói képességgel; * vállalkozói szemlélettel. A tervezett ismeretkörök szintjén: * tervezés és vezetési ismeretek (vállalatirányítás-, döntéselméletek); * kommunikációs ismeretek (média-, marketing- és designkommunikáció); * kreatív innováció, kreatív (info)technológia, kreatív tradícióelméletek és -gyakorlatok; * a gazdaság és a társadalom kultu ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages