• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1187 items
 1. Računalništvo in informatika (Computer and information science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program daje bodočim magistrom znanje in spretnosti, da bodo sposobni slediti razvoju in tehnološkim spremembam ter se vključiti v razvojno in znanstveno delo, ki nudi izjemne možnosti za zaposlitev v Sloveniji in po svetu. Program obsega štiri obvezne predmete, kjer si študenti pridobijo trdno osnovno znanje računalništva, informatike in matematike, ter deset izbirnih predmetov in izdelavo magistrskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Informatika in tehnologije komuniciranja (Informatics and Technologies of Communication)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program omogoča pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja, ki so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja ter so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Študijski program te visoko-strokovne kompetence dopolnjuje s spektrom znanj in kompetenc, ki omogočajo oblikovanje večplastnega, širokega in prilagodljivega profila diplomanta. Te kompetence obsegajo področja upravljanja tehnologij, projektnega vodenja in ključna poslovna ekonomska znanja ter znanja inovacijskega managementa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Medijske komunikacije (Media Communications)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij nadgrajuje strokovne kompetence, ki jih pridobijo diplomanti na prvi stopnji študija, ob upoštevanju pomembnega dejstva, da bosta zahtevnost in kompleksnost strokovnih nalog, ki jih bodo opravljali magistri kot diplomanti programa druge stopnje, veliko večja. Program je zasnovan tako, da si vsak študent sam določi specializacijo študija z izbiro iz nabora izbirnih predmetov. S tem opravi individualni izbor predmetno-specifičnih kompetenc iz celotnega programa, ki so sledeče: usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod, razumevanje družbenih fenomenov in trendov globalnega medijskega dogajanja; poglobljeno poznavanje temeljev sodobne vizualne kulture, obvladovanje produkcijskih procesov in usposobljenost ustvarjanja avdiovizualnih vsebin, poznavanje sodobnih tehnologij za produkcijo v elektronskih medijih, poznavanje naprednih tehnik geometrijskega modeliranja in računalniške grafike, poznavanje naprednih tehnik tridimenzionalne računalniške animacije in postopkov postprodukcije, poglobljeno znanje o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Računalništvo in informacijske tehnologije (Computer Science and Information Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program študentom omogoča, da poleg usklajenih strokovnih znanj pridobijo spretnosti, razvijejo potenciale in osvojijo pristope, ki so nujni pri skupinskem inženirskem delu, pri vključevanju v proizvodne procese ter pri ustanavljanju in vodenju samostojnih podjetniških enot. Sklopi predmetov v magistrskem študijskem programu razvijajo naslednje kompetence: široko poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij; poglobljeno spoznavanje z računalniškimi sistemi in arhitekturami, virtualizacijo, naprednimi operacijskimi sistemi, s spletom in z inteligentnimi storitvami; možnost izpopolnjevanja na področju modeliranja, matematično-analitičnih, statističnih in optimizacijskih podlag za računalniške rešitve; obvladovanje razvoja in kvalitete programskih rešitev, mobilnega in vseprisotnega računalništva, principov informacijskih sistemov, aplikacijskih strežnikov in področja varnosti ter zaščite; razumevanje in sposobnost načrtovanja, razvoja in zagotavljanja kvalitete komponent, ki širokemu segmentu računalniško podprtih proizvodov prinašajo zelo visoko dodano vrednost. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Data Science

  Im innovativen Masterstudium Data Science dreht sich alles darum, wie Daten effektiv, fachkundig und verantwortungsvoll zur Wissensgewinnung genutzt werden können – ein Fragenkomplex, der nicht nur hohe Relevanz für Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen hat, sondern auch jeden Einzelnen als Individuum betrifft. Darüber hinaus sind Erhebung, Modellierung, Analyse und Interpretation von Daten zentral im Wissenschaftsbetrieb an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Das Masterstudium Data Science beinhaltet 3 Modulgruppen, für die 86 ECTS-Anrechnungspunkte vorgesehen sind. Weiters sind 12 ECTS-Anrechnungspunkte für die Freien Wahlfächer veranschlagt. Die Masterarbeit wird mit 20 ECTS-Anrechnungspunkten bewertet, die Masterprüfung mit 2 ECTS-Anrechnungspunkten. ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Computer Science

  The master’s programme in Computer Science is intended to provide scientifically oriented education, enhancing theory, subject knowledge and practical knowledge in computer science. Compulsory module group Basics (12 ECTS credits): a.) PAP – Parallel Architectures and Programming model, b.) ASE - Advanced Software Engineering; Compulsory module group Practical Training (18 ECTS credits): Compulsory module Academic working (6 ECTS credits); Alternative compulsory module groups Specialisations (54 ECTS credits each): a.) Specialisation in Scientific Computing, b.) Specialisation in Data Science, c.) Specialisation in Computer Science. Students have to choose 9 elective modules from at least 6 of these elective module groups: 1. Elective module group Algorithms, 2. Elective module group Data Analysis, 3. Elective module group Parallel Computing, 4. Elective module group Internet Computing & Software Technology, 5. Elective module group Computer Graphics, 6. Elective module group Multimedia, 7. Elective module group Networks, 8. Elective module group Information Management & Systems Engineering. Master’s thesis with 30 ECTS credits: a.) master’s thesis, 27 ECTS credits, b.) master’s examination and defence, 3 ECTS credits ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Bioinformatics

  The aim of the master’s programme in Bioinformatics at the University of Vienna is to train graduates who will be able to work on current research issues in bioinformatics with up-to-date measures as scientists. Moreover they should be able to represent the discipline adequately both in fundamental research and in applied areas. In the first semester students will study three introductory modules amounting to a total of 30 ECTS credits to align the level of knowledge of the different bachelor’s degrees. Specifically the necessary knowledge in the disciplines of biology, informatics and mathematics will be revised and newly studied, respectively. In the second and third semesters the students are introduced to bioinformatics by means of compulsory modules. These are complemented in a meaningful way by selecting other courses from mathematical and natural sciences disciplines. The degree programme concludes with a master's thesis amounting to 27 ECTS credits and an oral defence and public presentation of the thesis amounting to 3 ECTS credits. ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Energy Informatics (E)

  The international master’s degree programme in Energy Informatics (ENI) imparts IT expertise in the energy environment as well as knowledge of market processes and legal requirements. Students have to pass examinations in the interdisciplinary components, the technological areas, in scientific working, in methodological and organisational subjects and in elective subjects. Moreover, they have to pass a master’s examination and write a master’s thesis. ...

  Provider NameFH OÖ Studienbetriebs GmbH (Hagenberg)

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. Cloud Computing Engineering

  Cloud-Computing umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. ...

  Provider NameFachhochschule Burgenland GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Burgenland
 10. Informatics and Informatics Management

  Das Masterstudium dient der Ergänzung und Vertiefung der im Bachelorstudium formulierten wissenschaftlichen Berufsvorbildung. Auf der Basis einer forschungsgeleiteten Lehre erfolgen eine vertiefende und spezialisierende Fachausbildung sowie eine wissenschaftlich geleitete fachdidaktische Lehrer/innenbildung. Es sind Lehrveranstaltungsprüfungen aus folgenden Modulen zu absolvieren: - Didaktik, Methodik und Schulpraxis - Vertiefung - Ergänzende Kompetenzen - Wahlfächer - Masterarbeit - Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg

Pages