• EQF Home Page Icon

Qualification: Coach driver

No translation available for Hungarian. Showing the original language.

Coach driver

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Ontvangt passagiers/klanten aan boord van het voertuig (N410201 Id21076-c, N410302 Id21477-c, N410303 Id21477-c)
- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip
- Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,…)
- Informeert de reiziger
- Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier
- Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle
- Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig
- Grijpt in bij veiligheidsrisico’s (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten)

● Brengt passagiers/klanten veilig naar de bestemming (N410201 Id25321-c, N410302 Id25310-c, N410303 Id25310-c)
- Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle
- Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen
- Rijdt defensief; anticipeert op gevaren rekening houdend met andere weggebruikers
- Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden
- Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan
- Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties
- Gebruikt brandstof op een rationele manier
- Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan

● Bewaakt en waarborgt het comfort van de passagiers/klanten (N410301 Id26947-c)
- Rijdt preventief/defensief
- Bewaakt de omgevingsfactoren (temperatuur, …) voor het comfort voor de passagier/klant

● Noteert alle elementen van een opdracht (uurroosters, traject, ongevallen,…) (N410201 Id18943-c)
- Vult alle verplichte (wettelijke en bedrijfsspecifieke) administratieve documenten in
- Past alle administratieve regels en procedures voor personenvervoer toe
- Vult boorddocumenten van het voertuig in (routeblad, boordboekje, rittenblad, tachograaf, meldingsblad,…)

● Controleert de staat van het voertuig bij het begin van de dagtaak (N410301 Id1995-c, N410302 Id1995-c)
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting,…)
- Volgt de signalen van de controlemeters en -lampjes op (bv. gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na,…)
- Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging
- Rapporteert defecten en slijtage aan de verantwoordelijke
- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen

● Voert urgentiemaatregelen uit in geval van ongeval, schade en diefstal en waarschuwt de betrokken diensten (N410201 Id15504, N410301 Id15504, N410302 Id15504, N410303 Id15504)
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie (nationaal/internationaal) en de verantwoordelijke (inschakelen van een ander voertuig,…)
- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier of andere documenten (verzekering,…)
- Verzekert de signalisatie van het voertuig
- Zorgt ervoor dat de passagiers/klanten op een veilige plaats verzameld worden
- Kan, indien nodig, EHBO toepassen

● Draagt bij aan een correcte dienstverlening (co 00825)
- Is steeds klantvriendelijk
- Respecteert richtlijnen (m.b.t. kledij,…)

Specifieke Activiteiten

● Brengt passagiers/klanten naar hun reisbestemming volgens -een vooraf bepaalde- route/traject (N410301 Id25310-c)
- Gebruikt een tachograaf volgens de geldende wetgeving
- Laat de passagiers veilig in- en uitstappen aan een vertrekplaats en -bestemming
- Houdt zich aan de opgegeven tijdsschema’s

● Volgt de route/reisweg naargelang de reistijd en de verkeersomstandigheden (N410201 Id21076-c)
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, wegenkaarten,…)
- Stippelt een route uit afhankelijk van de verkeersomstandigheden (wegomleidingen, files,…)
- Houdt bij het bepalen van de reisweg rekening met de wensen van de klant
- Houdt zich aan tijdsafspraken

● Licht de passagiers in over de reis(modaliteiten) (N410302 Id21477-c)
- Informeert reizigers over het te volgen traject
- Maakt gebruik van de microfoon
- Licht reizigers in over de uitrusting, veiligheids- en preventiemaatregelen in het voertuig

● Beheert, controleert, laadt en lost de bagage (N410302 Id26968-c)
- Draagt de bagage en plaatst deze in de kofferruimte
- Laadt de bagage van de reizigers rekening houdend met de route en het soort bagage
- Voorkomt fysieke risico’s

● Geeft beperkte toeristische uitleg op vraag van de klant/passagier (N410201 Id26913, N410303 Id19840)
- Informeert reizigers over toeristische route, bestemming of bezienswaardigheden

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van Frans en Engels (zich verstaanbaar kunnen uitdrukken)
● Kennis van het verkeersreglement
● Kennis van reglementering voor personenvervoer
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van veiligheidsregels voor personen
● Kennis van de geografische omgeving
● Kennis van de (nationale en internationale) straatcode
● Kennis van technieken voor conflictvoorkoming -en beheersing (noodsituaties,…)
● Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)
● Kennis van het gebruik van een boordcomputer en navigatiemateriaal
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van de kenmerken van krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
● Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen
● Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
* Kennis van de werking van het voertuig (bv. bij welk toerental schakelen,…)zodanig dat men bewust is van hoe men zo economisch en ecologisch mogelijk kan rijden.

Cognitieve vaardigheden

● Houdt zich aan het afgesproken tijdstip
● Informeert de reiziger
● Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier
● Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig
● Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle
● Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen
● Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan
● Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties
● Gebruikt brandstof op een rationele manier
● Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
● Rijdt preventief/defensief
● Bewaakt de omgevingsfactoren (temperatuur, …) voor het comfort voor de passagier/klant
● Vult alle verplichte (wettelijke en bedrijfsspecifieke) administratieve documenten in
● Past alle administratieve regels en procedures voor personenvervoer toe
● Vult boorddocumenten van het voertuig in (routeblad, boordboekje, rittenblad, tachograaf, meldingsblad,…)
● Volgt de signalen van de controlemeters en -lampjes op (bv. gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na,…)
● Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier of andere documenten (verzekering,…)
● Verzekert de signalisatie van het voertuig
● Kan, indien nodig, EHBO toepassen

Probleemoplossende vaardigheden

● Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle
● Grijpt in bij veiligheidsrisico’s (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten)
● Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan
● Rapporteert defecten en slijtage aan de verantwoordelijke
● Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
● Meldt het probleem aan de bevoegde instantie (nationaal/internationaal) en de verantwoordelijke (inschakelen van een ander voertuig,…)
● Zorgt ervoor dat de passagiers/klanten op een veilige plaats verzameld worden na een panne, ongeval of noodsituatie

Motorische vaardigheden

● Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,…)
● Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden
● Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting,…)
● Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging
● Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen

Omgevingscontext

● De autocarchauffeur heeft een zittend beroep.
● Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele uren : overdag, ’s nachts , tijdens weekdagen, in het weekend en/of tijdens feestdagen.
● De volgorde van de activiteiten wordt door de dispatcher bepaald op basis van de vragen van de klant(en).
● Hij/zij komt in contact met verschillende types aan klanten/passagiers
● Hij/zij moet verschillende routes volgen
● De autocarchauffeur werkt onder druk; hij/zij moet zo min mogelijk lege kilometers rijden, de passagiers moeten op een zo kort mogelijk tijd veilig naar de gewenste bestemming gebracht worden,…
● De autocarchauffeur moet het verkeersreglement en het reglement van de organisatie respecteren (rij- en rusttijden, richtlijnen m.b.t. kledij - uniform, op welke parking kan/mag geparkeerd worden, welke documenten hij/zij steeds moet bijhebben, …).
● Internationale verplaatsingen zijn mogelijk waardoor de beroepsbeoefenaar meerdere dagen van huis weg kan zijn.

Handelingscontext

● De autocarchauffeur bevindt zich continu in het verkeer en dient hierbij steeds aandachtig te zijn (defensief rijden, personen veilig vervoeren,…)
● Het bijhouden van het rittenblad/boordcomputer/tachograaf vraagt eveneens de nodig aandacht
● Binnen het beroep moet er gepast omgegaan worden met verschillende partijen (opdrachtgever, contactpersoon opdrachtgever,…) en verschillende types van passagiers

Autonomie

Is zelfstandig in
● het vervoeren van passagiers op een comfortabele manier, het inlichten van de passagiers over de reis(modaliteiten), het laden en lossen van bagage, het controleren van de staat het voertuig, het indien nodig uitvoeren van urgentiemaatregelen,…

Is gebonden aan
● de

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4