• EQF Home Page Icon

Qualification: szénhidrogén-ipari logisztikai szakmérnök

szénhidrogén-ipari logisztikai szakmérnök

Qualification Information

 

Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 

A végzett ismeri

 

 • a főbb logisztikai tevékenységeket,

 • a kőolaj és kőolajtermékek különböző szállítási módjait és ezek jellemzőit,

 • a szénhidrogének tárolására vonatkozó alapismereteket,

 • a szállítási és tárolási feladatokat,

 • a különböző szállítási módokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat,

 • a fuvarszervezési és karbantartási tevékenységeket,

 • a szabványos termékminőségeket és a bio-üzemanyagokat,

 • a termékminőség ellenőrzési feladatait,

 • a logisztika EBK vonatkozásait,

 • az ellátási lánc menedzsment fóliáit, felépítését és módszereit,

 • a logisztika szerepét az ellátási láncban,

 • a logisztikai ütemezést és a készletmenedzsmentet,

 • a fuvareszközök optimálását,

 • a projekt menedzsment alapismereteit.

  Személyes adottságok és készségek:

  A végzett

 • logikus gondolkodással rendelkezik,

 • folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven,

 • érzékeny a gazdasági folyamatokra,

 • fogékony az újdonságokra,

 • jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik,

 • minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel.

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

  A végzett képes a gyakorlatban is alkalmazni:

  - a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számításokat (NPV, IIR),

  - a szénhidrogén logisztikában alkalmazott benchmarking technikákat,

  - a kulcs teljesítménymutatókat,

  - a hatékonyságjavítás gyakorlati megvalósítását,

  - a gyakorlatban használt fontosabb mérőeszközöket és mérési módszereket,

  - a veszteségszámításhoz és a jövedéki nyilvántartáshoz szükséges ismereteket.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Pannon Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pannon Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education