• EQF Home Page Icon

Qualification: múzeumi kultúraközvetítő szakember

múzeumi kultúraközvetítő szakember

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja az alapképzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos pedagógiai, andragógiai és interpretációs feladatok ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek
* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a közgyűjteményi intézményrendszer és
az örökségi helyszínek működéséről, valamint a közgyűjteményi és kulturális intézményrendszerre, a szellemi és tárgyi kulturális örökségre, illetve az örökségi helyszínekre vonatkozó aktuális jogi szabályozásról;
* képesek hazai és nemzetközi pályázatok önálló összeállítására;
* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hazai és nemzetközi szellemi és tárgyi örökségről, a hagyományos és innovatív interpretációs technikákról, valamint a kiállításszervezési módszerekről;
* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, az életkori sajátosságoknak megfelelő múzeumi programok önálló megtervezésére;
* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási, közvetítési és interpretációs módszerek meghatározására és alkalmazására;
* ismerik a megismerési folyamat pszichológiai jellemzőit, a tanulási stílusokat és a tanulást befolyásoló tényezőket;
* ismerik az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás integrációs lehetőségeit;
* képesek az életkori sajátosságoknak megfelelő, hagyományos és digitális múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai kiadványok önálló megtervezésére és elkészítésére;
* képesek a múzeumi kultúraközvetítést szolgáló multimédia anyagok tervezésére és a digitális eszközök magabiztos alkalmazására;
* képesek a közgyűjteményi és kulturális intézmények szakembereivel való kölcsönös együttműködésre;
* képesek a kultúra iránti érdeklődés felkeltésére és a múzeumi programok hatékony népszerűsítésére;
* képesek saját tevékenységük és a múzeumi kultúraközvetítés sikerességének objektív értékelésére, valamint a látogatói igények felmérésére.
     
Személyes adottságok, készségek, elvárt szakmai attitűd:
* kreativitás;
* rugalmasság;
* nyitottság, tolerancia;
* kulturális örökségünk megőrzésével és közvetítésével kapcsolatos elhivatottság, kulturális értékeink tisztelete;
* elemző és szintetizáló készség;
* problémafelismerő és -megoldó készség;
* tanulási képesség;
* széles műveltség;
* kritikai szemlélet;
* kezdeményező és döntéshozatali képesség;
* együttműködő készség és csapatmunka;
* jó kommunikációs (írásbeli és szóbeli kommunikáció) és előadói képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
* kulturális örökségi helyszínek;
* közgyűjteményi intézmények;
* kulturális intézményrendszer;
* közművelődési intézményrendszer.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education