• EQF Home Page Icon

Qualification: Környezetvédelmi ügyintéző

Környezetvédelmi ügyintéző

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • alkalmazni a szakmai előírásokat,
  • a környezeti adatokat nyilvántartani,
  • a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani,
  • nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket,
  • környezetés természetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatást végezni,
  • tervezésben, pályázatírási, megvalósítási tevékenységben részt venni,
  • alapméréseket végezni, értékelni,
  • részt venni a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
  • kapcsolatot tartani,
  • panaszok ügyében eljárni, jegykönyvet felvenni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A képesítés Országos Képzési Jegyzék (OKJ) száma: 51-850-01

NQF Level: 
4
Awarding body: 

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience