• EQF Home Page Icon

Qualification: (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően műszaki/informatikai/gazdasági/agrár) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

(a hallgató eredeti oklevelének megfelelően műszaki/informatikai/gazdasági/agrár) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   - fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései;
   - forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;
   - fordító és tolmács szakma etikai szabályai;
   - kommunikációs és protokoll alapismeretek.

Személyes adottságok és készségek:
   - idegennyelv-tudás;
   - monotónia-tűrés;
   - stressztűrő képesség;
   - kreativitás;
   - problémamegoldó gondolkodás;
   - jó memória;
   - figyelemmegosztás és koncentráció;
   - folyamatos önképzésre való készség;
   - minőségre való érzékenység.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:
   - írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása);
   - célnyelvi szövegalkotásra;
   - szövegelemzésre forrásnyelven;
   - terminológiai gyűjtemények készítésére;
   - fordítástámogató eszközök használatára.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education