• EQF Home Page Icon

Qualification: digitális marketing szakközgazdász

digitális marketing szakközgazdász

Qualification Information

A képzésben végzettek a digitális marketing elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint kompetenssé válnak a gyakorlati felhasználására is. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű digitális marketing technikákat, melyekkel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudáshoz jutnak.

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A digitális marketing szakközgazdász képes

* a digitális marketing fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára;

* a stratégiai gondolkodásra;

* a digitális marketinget a szakmák és a tudomány területén elhelyezni.

A digitális marketing szakközgazdász megismeri 

* az online piac szereplőit;

* az alkalmazható módszereket, és a részletes áttekintés alapján képessé válik online kommunikációs tervet készíteni, lebonyolítani;

* a legújabb trendeket;

* és elsajátítja az offline és online marketing hasonlóságait és különbségeit, az online szemléletet.

A digitális marketing szakközgazdász betekintést kap a digitális világ esetében a fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.

   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

Tudáselemek:

* stratégiai gondolkodás és marketingszemlélet a digitális világban;

* az online piac megértése és kezelése;

* a legújabb módszerek integrált használata, a keresőoptimalizálástól, a website ergonómián át a közösségi marketingig.

Ismeretek:

A digitális marketing szakközgazdász

* rendelkezik stratégiaalkotási ismeretekkel és az online kommunikációs módszerek integrált használatának képességével;

* ismeri a digitálisan alkalmazható kutatási módszereket;

* magas szinten ismeri az egyes eszközök használatát az online/digitális világban, adaptálni tudja azokat cégére, vállalkozására;

* képes a digitális marketingtevékenység hatékonyságának mérésére. 

   A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

A digitális marketing szakközgazdász képes

* összegyűjteni és értékelni a piaci adatokat, információkat;

* kiválasztani az adott helyzetben leghatékonyabb digitális marketingtechnikát, -eszközt, -stratégiát, -taktikát; előbbieket a gyakorlatban magas színvonalon alkalmazni;

* alakítani a szervezet marketingkommunikációját a céltól függően;

* digitális marketingkampányt tervezni, szervezni, összeállítani, levezényelni.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Konkrét környezet:

* reklámügynökségek;

* médiaügynökségek;

* médiumok (online és offline);

* produkciós cégek;

* nagyvállalati megbízók;

* kis- és középvállalkozások;

* civil szervezetek.

Tevékenységrendszer:

Tevékenységi körök:

* felsővezetők;

* középvezetők;

* értékesítők;

* marketingesek;

* ügyfélkapcsolati folyamatokat vivő munkatársak;

* PR-ért felelős munkatársak;

* szabadúszó kreatív szakemberek;

* újságírók.

Tevékenységek:

* a marketingben érintett szervezetek napi piacszervezési gyakorlatában használt tevékenységi körök és konkrét feladatok tervezése, szervezése, lebonyolítása;

* a digitális marketing rendszerei, alrendszerei.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Budapesti Metropolitan Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Metropolitan Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education