• EQF Home Page Icon

Qualification: bioenergetikai szakmérnök

bioenergetikai szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • E szakképzettség birtokában a bioenergetikai szakmérnök képes korszerű biomassza-feldolgozó technológiák alkalmazására;

 • Képessé válik környezetkímélő és fenntartható biomassza-technológiák alkalmazására;

 • Képes üzemek, gazdaságok biomassza alapú ökológiai rendszerének kezelésére;

 • Képes biomassza előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására;

 • Valamint a biomassza bázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.

   

  A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 • általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani, táj- és agroökológiai alapismeretek;

 • különféle bioenergia-hasznosítási technológiák;

 • globális környezeti problémák.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

 • Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, táj- és agroökológia, globális környezeti problémák;

 • Szakma-specifikus tudáselemek: A biomassza hőhasznosítása, Bio-hajtóanyagok előállítása és felhasználása, Biogáz előállítás és hasznosítás, Biomassza-előállítási technológiák, Mg-i melléktermékek energetikája, Környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában a bioenergetikai szakmérnök alkalmas biomassza energetikai célú hasznosítására, kistérségi, települési és vállalkozási méretű szinteken;

 • Alkalmas a biomassza előállítás és feldolgozás szakigazgatási feladatainak ellátására;

 • Alkalmas a biomassza tervezés és hasznosítás környezetvédelmi szakigazgatási feladatainak ellátására;

 • Valamint a biomassza alapú energiaszolgáltató üzemek és termelő egységek szakmai irányítására.

 

 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education