• EQF Home Page Icon

Qualification: baromfi-egészségügyi szakállatorvos

baromfi-egészségügyi szakállatorvos

Qualification Information

A

A képzés során a hallgatók

(1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint

(2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett

(3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett

(4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak.

A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik

Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére,

Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására;

Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására;

Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmiszer-biztonsági, minőségbiztosítási, továbbá állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású technológiák kidolgozására, alkalmazására és azok betartásának az üzemi vagy hatósági szintű ellenőrzésére.

A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában üzemi vagy hatósági állatorvosként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon be tudnak kapcsolódni a baromfi ipar valamennyi szakágának a munkájába.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education