• EQF Home Page Icon

Qualification: (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - projektközgazdász

(az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - projektközgazdász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés generális célja, hogy a műszaki tartalmú projektek pályázati tanácsadásával, valamint műszaki projektek tervezésével, üzemeltetésével
és kivitelezésével foglalkozó szervezetek munkatársainak mérnöki felkészültségét
a pályázati gazdaságtan ismereteivel egészítse ki. A képzés az elméleti megalapozáson túl a folyamat teljes spektrumának praktikumában előforduló tervezési, pályázatírási, kivitelezési, üzemeltetési/fenntartási, beszámolási feladatokra koncentrál.
A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket
a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A mérnök – projektközgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:
* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;
* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;
* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;
* a sikeres projektszervezéshez szükséges általános jogi, pénzügyi, marketing, számviteli és menedzsment alapismereteket;
* a projektfinanszírozás, a projektmenedzsment és a projektszámvitel sajátosságait; 
* a magas műszaki tartalmú projektek szervezésének és kivitelezésének speciális ismereteit;
* az európai uniós és a hazai támogatási rendszereket;
* a projekttervezés, -szervezés, -fejlesztés, -megvalósítás és a pályázatírás komplex folyamatainak praktikumát.

Mérnök – projektközgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:
* a projekt-előkészítéshez kapcsolódó összetett feladatok elvégzését irányítani
és részfeladatokat ellátni;
* a projektekhez kapcsolódó közbeszerzési, szerződéskötési, marketing
és kommunikációs feladatok ellátására és irányítására;
* a pályázatírás, illetve projekttervezés folyamatainak kivitelezésére;
* a horizontális szempontok érvényesítésének tervezésre, megvalósítására
és értékelésére;
* a megfelelő menedzsment módszerek alkalmazására;
* a sikeres projekt-megvalósításhoz szükséges erőteljes pénzügyi orientáció képviseletére.

   Személyes adottságok, készségek:
* problémafelismerő és -megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, megbízhatóság;
* képesség határozott, gyors döntéshozatalra és személyes felelősségvállalásra;
* intuíció, módszeresség, rendszerszemlélet, tiszta, világos, logikus gondolkodás, tanulási készség és jó memória;
* stratégia-orientált projektvezetési szemléletmód, etikus magatartás;
* információfeldolgozási képesség;
* társadalommal (különösen a projekt érintettjeivel) és környezettel szembeni érzékenység, szakszerű kommunikáció és tárgyalás;
* szakmai elkötelezettség és igény a kiváló minőségű, pontos munkavégzésre;
* pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez;
* hatékony kommunikációs képesség, prezentációs képesség;
* alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, valamint
a csoportépítésre,
* javaslattevő és konszenzusteremtő képesség;
* képes humán problémák felismerésére, kezelésére;
* szervezeti konfliktusok kezelése, megoldása és stressz tűrő képesség.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Végzettjeink vállalkozások, közműszolgáltatók, önkormányzatok és állami szervezetek vezető vagy szakértő beosztású mérnök munkatársaiként, a projektek tervezése, menedzselése, végrehajtása, ellenőrzése és pályázatírás során, a műszaki feladatok mellett felmerülő gazdasági problémák professzionális és rendszerszemléletű megoldására alkalmazzák szakképzettségüket.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös József Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education