• EQF Home Page Icon

Qualification: (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - üzemközgazdász+

(az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - üzemközgazdász+

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés általános célja, hogy az állami, külföldi vagy hazai tulajdonban lévő multinacionális, kis- és közepes vállalkozások, alsóközép- vagy felsővezetői szintjén tevékenykedő vagy szakértői tevékenységet ellátó, műszaki alapdiplomával rendelkező szakembereket olyan általános gazdasági és speciális üzemgazdasági ismeretekkel vértezzen fel, melyek segítségével a munkájuk során felmerülő problémák megoldása a műszaki és közgazdasági szemléletek együttes alkalmazásával magasabb minőségi szinten valósulhat meg.
A képzés moduljainak felépítése úgy történt, hogy teljes mértékben megfeleljenek a már praktizáló műszaki szakemberek speciális képzési igényeinek, de azon szakembereknek is előnyös, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés, a látókör szélesítés és a gyors karrierépítés érdekében.

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A mérnök – üzemközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:
* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;
* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;
* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;
* a hatékony munkahelyi műveletszervezés, folyamatépítés és gyártásoptimalizálás alapismereteit;
* az anyag- és energiatakarékos folyamatüzemeltetés praktikumát a költségtakarékos működés jegyében;
* a karcsú termelési modellek megvalósításához szükséges menedzsment
és finanszírozási módszereket;
* az operatív működés zavartalanságát biztosító pénzügyi és számviteli eljárásokat;
* az általános vezetési ismereteket és az eredményesen működtetett menedzsment funkciók praktikumát annak szervezési, tervezési, irányítási és vezetési aspektusait illetően.

Mérnök – üzemközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:
* komplex, sokváltozós termelési programok optimalizálására;
* bonyolult műszaki tartalmú megmunkálási folyamatok tervezésére, szervezésére
és működtetésére;
* a létesítményüzemeltetés és a vagyongazdálkodás irányítására vagy kapcsolódó részfeladatok ellátására;
* multidiszciplináris javaslattételre az erőforrás-tervezéssel és -hasznosítással kapcsolatban;
* összhang teremtésére a termelési és finanszírozási lehetőségek és a hatékonysági követelmények között;
* vezetői, operatív és taktikai szinten megtervezni és irányítani a karcsú termeléssel, költségvezető stratégiával és a szervezeti rugalmasság, valamint az innováció fejlesztésével összefüggő folyamat-újratervezési, illetve rendszer bevezetési feladatokat;
* a termelést megvalósító szervezet sajátosságaihoz igazodóan kiválasztani
és alkalmazni a legmegfelelőbb üzemgazdasági módszereket;
* szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására.

   Személyes adottságok, készségek:
* eredményorientált üzemvezetési szemléletmód;
* kreativitás, rugalmasság, megbízhatóság;
* problémafelismerő és -megoldó készség;
* képesség határozott, gyors döntéshozatalra és személyes felelősségvállalásra;
* alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre;
* javaslattevő és konszenzusteremtő képesség;
* képes humán problémák felismerésére, kezelésére;
* szervezeti konfliktusok kezelése, megoldása és stressz tűrő képesség;
* intuíció, módszeresség, rendszerszemlélet;
* tiszta, világos, logikus gondolkodás, tanulási készség és jó memória;
* etikus magatartás, társadalommal és környezettel szembeni érzékenység;
* információfeldolgozási képesség, széleskörű műveltség;
* szakmai elkötelezettség és igény a kiváló minőségű, pontos munkavégzésre;
* pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez;
* hatékony kommunikációs képesség, prezentációs képesség, szakszerű tárgyalástechnika.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Végzettjeink termelő vállalatok közép- és felsővezetői feladatainak professzionális elvégzésére, a műszaki és a gazdasági funkciók feladatainak szinkronizálására, valamint
a termelő vállalatok részére komplex műszaki–gazdasági szolgáltatásokat nyújtó tanácsadó cégeknél speciális, szakértői tevékenység kifejtésére alkalmazzák szakképzettségüket.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös József Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education